Zonnezegels

Zonnezegels

Vele Oude culturen en beschavingen zagen zichzelf als kinderen van de Zon. De oude Egyptenaren noemden de Zon, Ra of Re en zelfs Farao(kind van de Zon) Achnaton noemden hem Aton, de Ene. De Inca’s van zuid Amerika noemden hem Tata Inti, vader Zon, de oude Grieken Helios en de Maya’s noemden hem Ahau Kin, Heer Zonnegezicht. Als je onze geschiedenis bestudeerd ontdek je dat ‘wij'(moderne westerse beschaving) een beschaving is met geheugen verlies. We zijn onze herkomst vergeten in dat wat we tijd noemen.

We hebben zelfs geen naam meer voor de zon, daarom schrijf ik hem met hoofdletter, zoals het hoort; Zon. Volgens de Maya’s is de Zon het coördineren bewustzijn en geest van het Zonnestelsel. De Zon deelde zich in 20 verschillende gezichten, oer-energieën. Deze worden weergegeven in een van de oudste ‘kalender’ op Aarde, die o.a. de Tzol’kin is genoemd. Tzol betekent Tellen en Kin betekent Zon, het tellen van de Zon. Het is een energetische ‘kalender’, een Sjamanistisch weergave van de Spirit, een sacred count. Deze is gebaseerd op de positie van het hart van de Melkweg, Hunab K’u

De 20 oer-energieën(archetype) werden weergeven in Zonnezegels, In het oude Egypte kunnen we deze als Cartouche, Shenu in het oud Egyptisch. Shenu betekent; dat wat de Zon omcirkeld. Dit betekent dat het gene in de Shenu de Zon zelf is. Shenu is de hiërogliefvorm van een geknoopt touw rond de troonsnaam van de Farao(Kind van de Zon). Het symbool is afgeleid van de shen ring die staat voor de cyclus van de eeuwigheid, en heeft ook een apotropaeïsche functie(dient als bescherming of afweer tegen boze invloeden). Als hiërogliefteken heeft het dan ook deze twee basale betekenissen; eeuwigheid en bescherming.

Hieronder zie je de 20 Zonnezegels uit het Maya hiërogliefen schrift:

In de Tzolkin bestaan er 20 verschillende Zonnezegel of Zonnetekens en 13 verschillende Tonen, frequenties van het licht. Dat maakt samen 260 verschillende energieën. De 20 Zonnezegels kunnen gezien worden als mannelijke energieën en de 13 Tonen als vrouwelijke energieën. In de Tzolkin zitten vele cyclussen en de kleinste cyclus is de cyclus van 4. Deze wordt weergeven in de vier verschillende kleuren, deze staan o.a. voor de vier Meesters van de Windstreken.

Je kan deze Tzolkin op vele manieren ‘lezen’. Dit omdat alle bewegingen uit dit moedervel(matrix, patroon) zijn voortgekomen. Om er een paar te benoemen: het scheppingsverhaal wat we kunnen als GENESIS, de wording van de mens. Of zoals ik het liever benoem GENISIS, de GEN(blauwdruk van het leven), ISIS(Aardemoeder). Maar ook de omloop van sterren(stelsels), planeten en manen. In het bijzonder verbonden met de 7 Zusters, de Pleiaden waarvan de oudste zus niet toevallig Maya heet. De pressiecyclus van Moeder Aarde van 26.000 jaar, de Zonnen. En uiteraard, wij, het kleinst deelbaarste van de schepping, de geboortecyclus van een mens. Kin betekent naast Zon o.a. ook dag en mens, Kin is als het ware het kleinst deelbaarste. We kunnen hem ook als een dagkalender lezen en zo onze eigen geboortedag ontcijferen.

Ook hiervoor zijn verschillende manieren en er zullen er nog een hoop zijn die nog ontdekt moeten worden. Op dit moment zijn er drie bekent waarvan er één is die een aantal jaren geleden geopenbaard is. Hierbij, met de introductie van de kosmische telling,  was ik zelf bij aanwezig en meen dat dit in 2008 was. Je zou deze samen de drie-eenheid kunnen noemen. De 3 verschillende tellingen zijn; de Longcount, de Wizardcount en de Cosmiccount.

Voor mijn werk gebruik ik de Wizardcount(Tovenaarstelling). Deze is beter bekend als de Dreamspell, de droomtelling(droombetovering). Gezien ik vanuit de droom(spirit) werk sluit deze het beste aan op datgene wat ik zie, voel, ervaar en wil delen. Als het ware van boven naar beneden, de Longcount werkt in dit opzicht weer vanaf de andere kant, dus vanuit de Aarde, beneden naar boven. De trilling hiervan voelt een stuk zwaarder aan voor mij als spirit georiënteerde.

De 20 Zonnezegels vertegenwoordigen de scheppende energie, elk Zonnezegel is er een deel van en samen zijn ze één. Elke Zonnezegel  vertegenwoordigt een aantal aspecten, kwaliteiten die in te zetten zijn als hulpbron in bepaalde situaties of die als innerlijk conflict te transformeren zijn. De eigenschappen van het Zonnezegel en de Toon behorende bij je geboortedatum vertegenwoordigen je creatievermogen. Dit is het vermogen waarmee je intenties in het leven tot realisatie brengt. Dit is het gereedschap wat jij meenam naar hier.

Het Zonnezegel behorende bij je geboortedatum reikt direct een aantal aspecten aan om mee te werken(Tzolkin Calculator). Daarnaast is het goed mogelijk dat je aspecten van andere Zonnezegel herkent. Ondanks het feit dat slechts een Zonnezegel door middel van de bepaalde berekening gekoppeld is aan de dag dat je geboren werd heeft iedereen de aspecten van alle Zonnezegels in zich. Het zijn allemaal delen van je zelf. Hieronder een afbeelding van de Tzolkin:

De Tzolkin weerspiegeld en reflecteert de energieën van de bron, Hunab’Ku, wat op zijn beurt manifesteert in een natuurlijke cyclische beweging hier op Aarde en in den Hemel. De scheppende energie van Hunab Ku drukt zich uit in 4 kleuren. Deze kleuren vertegenwoordigen de 4 Pauahtuns die wij kunnen als o.a. de 4 windrichtingen, de 4 elementen, de 4 seizoenen en elke kleur manifesteert zich in 5 Zonnezegels.

Elk Zonnezegel duidt specifieke kwaliteiten en (groei)mogelijkheden aan. De scheppende energie van Hunab K’u manifesteert zich in 13 Tonen die gezamenlijk de cyclus weergeven van intentie, via afstemming tot bestemming en volledige realisatie.

Elk Zonnezegel manifesteert zich via één van die 13 Tonen, waardoor de kwaliteiten en mogelijkheden van het Zonnezegel een bepaalde richting krijgen. Een richting waarin jouw werkelijkheid zich zal manifesteren. Hieronder een weergave van de Tzolkin als een medicijnwiel. Als je je eigen Zonneteken opzoek dan kan je een kruis maken in het wiel. De Zonnezegels in het kruis behoren bij jou jaardragers en zijn de vier krachten die jou ondersteunen.