MANIK, Blauwe Hand

Betekenis Manik:

Manik is het zevende Zonneteken van de 20 gezichten van de Zon. In Maya betekent Manik: hand, grijpen/begrijpen en ook hert, waarvan het gewei symbool is van twee handen die samen reiken naar de hemelse krachten.

Ik ben MANIK; Hand; ik ben je artistieke en helende vaardigheden. Ik geef je schoonheid en volbrenging.

In de Maya glief (icoon) van Manik herkennen we één van de mudra´s (helende handbeweging) van de Boeddha, de mudra van innerlijke rust en volmaaktheid. In de reeks van twintig is Manik het zevende zegel en daarmee een bemiddelend kanaal voor transformerende energie.

Manik is de verbinder tussen het onzichtbare en het zichtbare, tussen idee en vorm. Via onze handen krijgt de communicatie tussen de binnen- en buitenwereld een tastbare vorm. Manik maakt heel, vervolmaakt, voleindigt en volbrengt; Manik is de helende hand. Manik is ook de bemiddelaar tussen het ik en de ander, tussen het individu en de groep/familie. Dan is het de hand die uitreikt naar anderen.

In het Azteeks heet hij Mazatl: hert.

De ondersteunende kracht van de Hand  is de Mens, de verborgen kracht is de Tovenaar en de uitdagende kracht is de Aarde.

Duiding:

Blauwe Hand leeft in het gebied van de rede en de mentale activiteit. Hij/zij is het Zonnezegel die zich informatie herinnert en omzet naar een meer toegankelijke vorm. Hij leeft in gemeenschapsbewustzijn. Manik wordt vertegenwoordigd door het hartchakra. Zijn planeet is de Aarde. Manik is een vreedzaam, edelmoedig zonnezegel dat vaardigheden toont in gezamenlijke ondernemingen. Hij kan kunstzinnig en inspirerend zijn.

Manik is transformerende energie; hij kan bij een diepgaand groeiproces de doorgang zijn voor het licht, door nieuwe vormen aan te reiken. Zijn kracht is zijn vermogen om zichzelf, en daarmee ook anderen, te healen en te vervolmaken.

Manik houdt van de natuur, van de dieren en de planten en van het buitenleven en het leven in het algemeen, dus ook van lekker eten en drinken. Want daarin kan hij én bij zichzelf én samen zijn met zijn omgeving. Manik kan nomadisch zijn en behoorlijk individualistisch, maar toch behoefte hebben aan familie en gezelschap.

Voor Manik zelf is het belangrijk om onderscheid te maken tussen zichzelf en de overtuigingen, rollen, interpretaties en idealen die via hem gestalte krijgen. Manik WEET, maar is niet altijd zelf dit weten, doch veeleer een geleider hiervan.

Affirmatie;

“ik volbreng, ik open, ik ben één met het licht”

Chakra: Hart

Kenmerken/kwaliteiten

  • Healing
  • Weten
  • Openheid
  • Vreedzaam
  • Kunstzinnig

Traditionele vertelling:

Manik, Blauwe Hand. Manik mensen zijn sterke persoonlijkheden,met psychische en spirituele vermogens. Het zijn spontane en intelligente mensen, wat maakt dat ze het vermogen hebben om anderen te overtuigen van hun positie. Ze zijn zeer zeker van zichzelf en zijn daarom soms geneigd om de mening van anderen onder de voet te lopen.

Zodra Manik uit balans raakt, is boosheid in hen zelf moeilijk te bedwingen. Ook is Manik dan lastig in de omgang. Gevoeligheid voor verslaving treedt op en komen tegenstrijdig uit de hoek. Psychisch hebben Manik’s het vermogen om doorzettingsvermogen te tonen en genieten van een goede gezondheid, zonder dat wonderlijk te vinden.

Administrateurs, dieners van de gemeenschap, psychologen, sociaal cultureel werkers en spirituele gidsen zijn beroepen die kwalitatief hoog liggen voor Manik.

Vanuit de essentie:

Met mijn hand voel ik de lijnen van de hele Aarde, de natuur omvat …. in één hand. Ik sta in verbinding met de zelfhelende kracht van het leven en bied een helpende hand daar waar balancering en natuurlijk evenwicht wenselijk is. Met mijn handelen vraag ik respect en aandacht voor onze moeder de Aarde. Lees mijn ondersteunende bijdrage als Signaal, als boodschap voor de transformatie naar de staat van natuurlijke harmonie. Ik ben Blauwe Hand.

KIN-der uitvoering:

Ik ben MANIK, de HAND. Ik maak alles weer heel. Ik zorg ervoor dat je wonden genezen en de pijn over is, dat alles zo kan veranderen dat je weer mooie dingen kunt maken. En ik zorg er dan ook voor dat jij je tekening, je liedje of je verhaaltje echt helemaal kunt afmaken, want ik ben heel slim en ik ben heel handig. Ik weet precies wat er overal aan de hand is.

De galactische Maya archetypen:

De galactische archetypen nodigen je uit om in je rol als Sluiter van de Cyclus te stappen. Nu de geschiedenis cyclus zich sluit, en wij ons bevinden in Midden-Tijd, dalen de galactische archetypen in om ons in kracht bij te staan. Eenmaal verbonden met de krachtvelden van je archetypen zal de zullen de profetische krachtlijnen van de Galactische Maya door je heen vloeien, je in staat stellend de nieuwe Aarde en de nieuwe tijd tot manifestatie te dromen.

MANIK

7
AVATAR

Ik ben de Avatar
Gecodeerd door de Blauwe Hand
Door de kracht van zeven
Beweeg ik door je wereld
Descenderend vanuit de kosmische hoogten van de zeven hemelen
Behoud ik de sleutels van de zeven dagen van creatie
Ik ben de volbrenger, de maker van vormen
Ik ben de bouwer van de werelden die komen
Binnen de interdimensionale architectuur
Maak ik het pad van kennis voor jou om te herinneren
Te kennen, te genezen, te volbrengen
Ook deze woorden vraag ik je te realiseren
In al je acties
Want ik ben de hoeder van het verbond
Alle kennis verbindend voor de heelwording van de wereldziel
De code is mijn wezen
Een enigma gewikkeld in mysterie
Goddelijke aanwijzingen achterlatend
Bij iedereen die ik ontmoet
Mijn missie is illustreren
Wat anderen nog niet weten

Aho