MANIK, Blauwe Hand

Betekenis Manik:

Manik is het zevende Zonneteken van de 20 gezichten van de Zon. In Maya betekent Manik: hand, grijpen/begrijpen en ook hert, waarvan het gewei symbool is van twee handen die samen reiken naar de hemelse krachten.

Ik ben MANIK; Hand; ik ben je artistieke en helende vaardigheden. Ik geef je schoonheid en volbrenging.

In de Maya glief (icoon) van Manik herkennen we één van de mudra´s (helende handbeweging) van de Boeddha, de mudra van innerlijke rust en volmaaktheid. In de reeks van twintig is Manik het zevende zegel en daarmee een bemiddelend kanaal voor transformerende energie.

Manik is de verbinder tussen het onzichtbare en het zichtbare, tussen idee en vorm. Via onze handen krijgt de communicatie tussen de binnen- en buitenwereld een tastbare vorm. Manik maakt heel, vervolmaakt, voleindigt en volbrengt; Manik is de helende hand. Manik is ook de bemiddelaar tussen het ik en de ander, tussen het individu en de groep/familie. Dan is het de hand die uitreikt naar anderen.

In het Azteeks heet hij Mazatl: hert.

De ondersteunende kracht van de Hand  is de Mens, de verborgen kracht is de Tovenaar en de uitdagende kracht is de Aarde.

Duiding:

Blauwe Hand leeft in het gebied van de rede en de mentale activiteit. Hij/zij is het Zonnezegel die zich informatie herinnert en omzet naar een meer toegankelijke vorm. Hij leeft in gemeenschapsbewustzijn. Manik wordt vertegenwoordigd door het hartchakra. Zijn planeet is de Aarde. Manik is een vreedzaam, edelmoedig zonnezegel dat vaardigheden toont in gezamenlijke ondernemingen. Hij kan kunstzinnig en inspirerend zijn.

Manik is transformerende energie; hij kan bij een diepgaand groeiproces de doorgang zijn voor het licht, door nieuwe vormen aan te reiken. Zijn kracht is zijn vermogen om zichzelf, en daarmee ook anderen, te healen en te vervolmaken.

Manik houdt van de natuur, van de dieren en de planten en van het buitenleven en het leven in het algemeen, dus ook van lekker eten en drinken. Want daarin kan hij én bij zichzelf én samen zijn met zijn omgeving. Manik kan nomadisch zijn en behoorlijk individualistisch, maar toch behoefte hebben aan familie en gezelschap.

Voor Manik zelf is het belangrijk om onderscheid te maken tussen zichzelf en de overtuigingen, rollen, interpretaties en idealen die via hem gestalte krijgen. Manik WEET, maar is niet altijd zelf dit weten, doch veeleer een geleider hiervan.

Traditionele vertelling:

Manik, Blauwe Hand. Manik mensen zijn sterke persoonlijkheden,met psychische en spirituele vermogens. Het zijn spontane en intelligente mensen, wat maakt dat ze het vermogen hebben om anderen te overtuigen van hun positie. Ze zijn zeer zeker van zichzelf en zijn daarom soms geneigd om de mening van anderen onder de voet te lopen.

Zodra Manik uit balans raakt, is boosheid in hen zelf moeilijk te bedwingen. Ook is Manik dan lastig in de omgang. Gevoeligheid voor verslaving treedt op en komen tegenstrijdig uit de hoek. Psychisch hebben Manik’s het vermogen om doorzettingsvermogen te tonen en genieten van een goede gezondheid, zonder dat wonderlijk te vinden.

Administrateurs, dieners van de gemeenschap, psychologen, sociaal cultureel werkers en spirituele gidsen zijn beroepen die kwalitatief hoog liggen voor Manik.

Vanuit de essentie:

Met mijn hand voel ik de lijnen van de hele Aarde, de natuur omvat …. in één hand. Ik sta in verbinding met de zelfhelende kracht van het leven en bied een helpende hand daar waar balancering en natuurlijk evenwicht wenselijk is. Met mijn handelen vraag ik respect en aandacht voor onze moeder de Aarde. Lees mijn ondersteunende bijdrage als Signaal, als boodschap voor de transformatie naar de staat van natuurlijke harmonie. Ik ben Blauwe Hand.