LAMAT, de laatste golf

Maya Teachings LAMAT

Lesstof – sterrenstof (26-1-2018)

Lieve jij,

We zijn vandaag een zeer bijzondere en krachtige Tijdsperiode in gegaan, de 13 dagen van de Gele Ster. We noemen mensen die uitblinken hier op Aarde ‘Sterren’, dat is niet voor niets en ook jij bent een Ster! Je mag gaan stralen en een licht zijn voor de mensen van wie je hou en vergeet daarbij ook jezelf niet;-)

Vandaag(26-1-2018) zijn we de laatste 13 dagen van het Galactische jaar ingegaan. Dit Galactische jaar word weergeven in een van de oudste ‘kalender’ hier op Aarde Moeder genaamd de Tzolkin. We moge en kunnen deze Galactische benadering van de Universele Tijd eigenlijk geen ‘kalender’ noemen. Dit omdat kalender uit het Latijn komt van calendarium wat letterlijk schuldregister(!) betekent.

Als je dit vandaag de dag probeert op te zoek zal je ontdekken dat dit gecensureerd is. Een stukje obscurantisme maar als je goed zoek vindt je het wel. Gelukkig heb ik van mijn vader uit zijn studietijd nog een oud vreemde woordenboek uit 1969, hier staat de ware betekenis wel gewoon in.

Het is te bizar voor woorden dat wij onze Tijd als schuld zijn gaan zien en haar zo berekenen(Wat je aandacht geeft groeit).De Maya’s zagen de Tijd niet als schuld maar juist als hun meest kostbaarste geschenk, een totaal andere benadering van dit gene wat we het leven noemen, dat wat Tijd is. Tijd is leven, daarom vragen we naar onze leeftijd, hoe lang ben jij hier? En noemen onze ouders, ouders, zij die ouder zijn in de Tijd.

Tijd is nog steeds een fenomeen wat we niet begrijpen en we meten haar door een schuldregister die we de 12 maanden kalender noemen. Dit terwijl een jaar 13 maanomlopen telt en geen 12 is de huidige kalender een systeem die eigenlijk helemaal niks bijhoud, dan enkel schuld, en geen maan’den en pas sinds 1582 enkel is geijkt aan de omloop van de Zon.(mogelijk gemaakt door de Maya’s)

Tijd kan gezien worden als de beweging in de ruimte. Aarde Moeder is onderweg in de ruimte en de Maan draait daarin om ons heen. Best raar om iets dat wat om ons heen draait, ons volgt, bij te houden als de Tijd, ofwel de beweging die wij zelf maken in de ruimte. Als je op de Maan zou wonen dan is de Aarde een goede Tijdmeter, andersom is in werkelijkheid onmogelijk om Tijd bij te houden.

Als we de Tzolkin vertalen dan betekent Tzol; tellen en Kin betekent Zon, het tellen van de Zon. Een veel logischere manier van Tijd zien, dit omdat wij rond de Zon draaien, net zoals de Maan om ons heen draait. Deze telling van de Tijd duurt 260Kin(dagen) en is dan ook geen toeval dat de zwangerschap van de mens ook 260 dagen duurt. Het zijn de 9 maanden zoals wij ze kunnen.

Voordat we op Aarde komen bevinden we ons 1 Tzolkin in de baarmoeder, de oeroceaan. We zijn nu in de laatste 13 dagen voor de bevalling, een zeer krachtig Tijdsperiode. Een mooi moment om eens terug te kijken wat er bij jou geboren mocht worden de afgelopen Tijd. Wat wil der op Aarde komen? Wat heb jij meegedragen? En wat wil jij graag zien geboren worden hier in de stof?

Deze 13 dagen worden gekenmerkt door het Zonnezegel Lamat, wat vertaalt wordt als Gele Ster. Net zoals de Zon een ster is, is dat ook zijn laatste groeigolf voordat hij geboren wordt als de Zon. KIN betekent niet alleen Zon maar ook Mens en Dag, dit omdat deze 3 eenheid niet afzijdig is van elkaar maar eerder elkaars weerspiegeling. Het zijn als het ware de vingers van de zelfde hand. Dag heet zo omdat het licht is, licht is afkomstig van de Zon. Zo ook de Mens, wij zijn alle mensen van de dag, op een dag gekomen en zullen op een dag weer gaan naar daar waar we vandaan kwamen.

De 13 dagen zielenpad van LAMAT, Gele Ster staat o.a. voor Kunst, Harmonie, Het Octaaf, Intuïtieve Realisatie van patroon van hogere leven, liefde, sterrenzaad. Lamat staat ook gekend als wegwijzer, perfecte symmetrie voorstellend. Laten we onszelf ook eens afvragen: hoe zijn deze laatste 9 manen geweest? Hoe ben ik gegroeid, heb ik me ontwikkeld of ontplooid? Wat heb ik in deze cyclus geleerd en hoe is mijn leven veranderd?

“Alles wat onbewust was, wordt bewust; Alles wat verborgen was, wordt onthuld…”

Laten we doorgaan met het versterken van onze EENHEID als ambachtslieden van Vrede, als ambassadeurs van Aarde Moeder en dat we de Menselijke Kracht voelen; de Kracht van Waarheid; de Kracht van Goddelijke Gerechtigheid en de Kracht van de Levende Profetie.

Laat ons weten dat in het waarderen van ware Planetaire Vrede, al onze inspanningen om onszelf eer aan te doen, van onszelf te houden, en onszelf te koesteren, het ons mogelijk maken om een zuiverder kanaal te zijn om liefde en zorg uit te dragen voor onze familie en woongemeenschap.

En wat heeft ART-KUNST met dit alles van doen?
(ART staat ook voor: Aesthetische Regeneratie in Tijd)
een paar mogelijkheden:

Kunst is onze levende expressie; onze weerklank;
onze uitbreng van informatie en energie.

Kunst is een spel van intentie en bewustzijn,
in staat om in elke vorm te verschijnen,
en elk mogelijk scala aan vibraties te dragen.

Is het niet zo dat elk geestesoog kunst definieert,
of non-art / niet-kunst,
met unieke opinies en gevoelens?

Kunst heeft de kracht om data en ervaringen te geleiden, die de gebruikelijke grenzen overschrijden. Kunst bereikt en appelleert aan mensen op een volledig unieke manier, want of men nu fungeert als een doorgever of een ontvanger van “kunst”, er zijn evenzo veel unieke waarnemingen. Zoals de Tibetaanse Wet zegt: “Zoals het bezien wordt, zo ziet er eruit.”

Kunst is activisme; kunst is taal; kunst kan de ziel doen doorschijnen; kunst heeft een ongelimiteerd scala aan middelen: kunst is onbetaalbaar; kunst is niet te kwantificeren; kunst is natuurlijk; kunst is een inherente alomtegenwoordige gave van de Schepper – Creatie met al z’n oneindig vele gezichten!

Laten we de codewoorden van de Ster, VERFRAAIEN en ELEGANTIE, nader onderzoeken op een manier die elk oud referentiepunt voor deze woorden overstijgt, zodat we hun bekrachtiging dieper kunnen ervaren als onze bondgenoot en leidraad!

De gemeenschappelijke noemer die ik opmerk in elegantie, kunst en schoonheid is aandacht voor combinaties die ons goed doen. Het lijkt dat deze codewoorden ons vragen om een verhoogd gewaarzijn hoe we de elementen en lagen van ons leven samenstellen en arrangeren.

Laten we onze momenten heiligen en Harmonie toestaan onze weg te beschijnen.

8ste Zonnezegel Lamat: la mat’ – Gele Ster. De rijpende kracht van het Gele Zuiden

Ik ben LAMAT; STER; ik wijs je de weg. Ik breng je helderheid en harmonie

Wij ontwikkelen ons gewaarzijn van de ontelbare mooie dingen in het dagelijkse leven, want iedere fase van schoonheid draagt bij aan de uitbreiding van spirituele verheffing en begrip. Een spinnenweb vol met regenboogparels van de Zon, de nachtelijke hemel, rijp met oeroude lichtjes, de broze stilte van rondtrekkende mist;

Kunst is niet wat we zien, maar de wijze waarop we kijken!

Kunst overstijgt definitie. De kracht van de schoonheid zit in de gevoelens die het in ons losmaakt. Kunst bestaat als een universele mogelijkheid op doorzichtigheid. Je innerlijke essentie straalt dan zichtbaar uit, als geschenk aan allen. Helemaal opengebloeid toon je je Ware Zelf. Gele Ster stelt het zo: Sta toe dat elegantie je leidt naar je volgende stap. Bevrijding van verwachtingen en resultaten verlicht de passie van altijddurende creatie.

We eindigen deze groeicyclus, zielenpad op KIN 260, Gele Zon Toon 13(7-2-2018). Een bekend sterrenkind die geboren is op deze magische dag is Albert Einstein. Graag sluit ik af met een wijsheid die hij ons deelde;

‘Wij mensen hebben de neiging om onszelf te ervaren als iets apart van het geheel dat we ‘Universum’ noemen.
Dit is eigenlijk een optische illusie van ons bewustzijn. Het is als een gevangenis voor ons.
Onze taak is om onszelf uit deze gevangenis te bevrijden door onze cirkel van mededogen te verruimen om alle levende wezens en de hele natuur in haar schoonheid te omarmen.

Dit is de enige ware basis voor onze innerlijke vrede en veiligheid.’

Cosmic Creativity — How Art evolves consciousness: Alex Grey:

Maya Teachings Sterrenstof. Met dank aan: PAN-Holland (Planet Art Network)