AHAU, Gele Zon

Betekenis Ahau:

Ahau is het twintigste Zonneteken van de gezichten van de Zon, ook wel de 0, dit omdat de andere 19 uit de Zon zijn voortgekomen.

Het is de Alpha en de Omega. Zonder 0 geen 1,2,3  enz. De Maya beschaving was de eerste oude beschaving die de 0 ontdekte en ook nog wiskundig gebruikte. Wetenschappelijk gezien al in 36 v Chr. en hoogst waarschijnlijk al veel eerder. De oude Chinese beschavingen ontdekte de 0 rond 150 n Chr. Het midden Oosten rond 700 na Chr. En hier in het Westen gingen we de 0 pas rond 1900 n Chr.(!) gebruiken.

Ahau is Maya voor: Zon, heer, meester, soms ook: jager, of: gezicht.

Ik ben AHAU; ZON; ik ben je toegewijde en Christusbewustzijn. Ik breng je onvoorwaardelijke liefde en eenheid.

De Zon is het gezicht van de Schepper voor de mensen op Aarde. Via Vader Zon ontvangen wij licht, onze galactische informatie. De Zon heeft in de Maya taal meerdere iconen en betekenissen. Zo betekent ook het woord ‘KIN’ Zon, maar dan als kleinste eenheid van galactisch bewustzijn en kin betekent dus ook: mens of dag. Kin in de betekenis van ‘de Zon’, is de Zon als fysieke en geestelijke lichtbron; het is de Zon als de belangrijkste ster voor ons op Aarde.

Ahau is de Zon als onze heer en meester. Ahau staat voor ons hoogste ideaal, het meest verhevene waaraan we ons kunnen onderwerpen. Mensen die geboren zijn onder dit teken zijn de idealisten onder ons, zij herinneren ons eraan dat we allen afkomstig zijn van de sterren. Ahau is het universele vuur dat alom brandt: in onze harten en in de sterren. Ahau jaagt, soms ongewild, op idealen. We kennen Ahau als het verlangen naar verlichting in al zijn betekenissen. Ahau verwarmt de ziel die het koud heeft gekregen, ver van huis en haard. Ahau zegt: jij bent mijn kind, ook aan jou behoort het paradijs!

In Azteeks heet hij Xochitl: bloem.

De ondersteunende kracht van de Zon is de Storm, de verborgen kracht is de Draak en de uitdagende kracht is de Hond.

Duiding:

De Gele Zon leeft via de geest (spirit) en handelt vanuit een universeel bewustzijn. In het Maya betekent Ahau naast ‘zon’ (zonlicht) ook ‘zonneheer’ (hij die verlicht is). Ahau is zelfvoorzienend, wat wil zeggen dat hij vanuit zichzelf ontdekt wat hij nodig heeft. Hij wordt vertegenwoordigd door het kruin chakra. Ahau’s element is vuur en zijn planeet is Pluto. Ahau is liefhebbend, toegewijd, artistiek, dromerig en romantisch. Ahau kan sociaal onhandig zijn, maar heeft het goed met iedereen voor.

Ahau kan, vanuit zijn idealistische geaardheid, koppig en compromisloos zijn. Ahau is universele liefde en Eenheidsbewustzijn. Ahau’s worsteling is dan ook universele- versus individuele liefde. Ahau kan zo toegewijd zijn aan- en zich verantwoordelijk voelen voor de gekozen partner van zijn werk of relatie dat hij nog lang nadat het ‘uit is’ hier emotioneel aan vast kan houden. Dan krijgt Ahau wat hij het meest vreest: isolatie.

Affirmatie:

“ik ben een kind van licht, gekroond met de zelf-autoriteit en doorluchtigheid van het Goddelijk kind dat ik weet te zijn”

Chakra: Kruin

Kenmerken/Kwaliteiten:

  • Verlichting
  • Universaliteit
  • Idealistisch
  • Zelfvoorzienend
  • Perfectionistisch

Traditionele vertelling:

Ahau, Gele Zon. Moedig, eerlijk, aardig, wijs en sensitief staat Ahau in het leven. Het zijn goede wandelaars, creatieve artiesten en vrolijke bemiddelaars. Ahau is geneigd om zichzelf op te offeren zodat iedereen het goed heeft, niet alleen hij. Ook is hij goed in landbouwkunde en milddadig in het verzorgen van mensen en dingen.

Als Ahau tegen een obstakel aanloopt, kan hij snel gefrustreerd zijn, maar door zijn communicatieve vaardigheden, probleemoplossend. Hij is van nature roofzuchtig wat Ahau boos en wraakzuchtig kan maken in tijden van disbalans.

Ahau’s zijn spiritueel en maken goede leiders, muzikanten, dansers, zangers, schrijvers, communicators, politici en jagers.

Vanuit de essentie:

Ik ben ontvanger van de heelheid. Ik sta in het licht van de genieting van de pracht van de volmaakte Schepping. Ik adem Gods verwondering over de vervolmaking. Ik geef, deel en verspreid de alles omzinderende pracht van gerealiseerd Eenheidsbewustzijn. Liefde stroomt, licht schijnt, leven ontspruit. Kijk! De schepping in al zijn toonaarden.

KIN-der uitvoering:

Ik ben AHAU, de ZON. Ik ben het licht dat altijd schijnt. Ik ben het vuur dat altijd brandt. Ik zorg ervoor dat je hier op aarde weet dat je eigenlijk afkomstig bent van de sterren. Ik help je om vast te houden aan je dromen en je fantasie, want met jouw eigen fantasie maak jij je eigen wereld. Soms zullen andere mensen jou niet snappen en denken dat je een dromer bent; dan ben ik er om je te helpen onthouden dat je een kind bent van God en je alleen maar jezelf hoeft te zijn…

De galactische Maya archetypen:

De galactische archetypen nodigen je uit om in je rol als Sluiter van de Cyclus te stappen. Nu de geschiedenis cyclus zich sluit, en wij ons bevinden in Midden-Tijd, dalen de galactische archetypen in om ons in kracht bij te staan. Eenmaal verbonden met de krachtvelden van je archetypen zal de zullen de profetische krachtlijnen van de Galactische Maya door je heen vloeien, je in staat stellend de nieuwe Aarde en de nieuwe tijd tot manifestatie te dromen.

AHAU

20
DE VERLICHTE

Ik ben de Verlichte
Gecodeerd door de Gele Zon
Mijn getal is twintig
De universum totaliteit
In meditatie werd ik ontvangen
Uit meditatie ben ik geboren, en
Aeonen lang verbleef ik diep in deze meditatie
Ik ben de hogere waarheid en de vernieuwer van leven
Ik draai het kosmische wiel van de wet
Zuiver geestondericht gevend aan de sterren
Ik ben de harmonische houder van de blazende velden van oneindig
licht
Vele namen heb ik
Maar zij benoemen enkel mijn uiterlijke vorm
Mijn vurige kleed dat jij de zon noemt
De verlichting van één is de verlichting van allen
Ik ben de vervulling van de profetie van Hunab Ku
Alle wezens simultaan ontwaken is mijn taak
In vele plaatsen heb ik ontwaakt
En overal waar ik ga
Ben ik enkel bekend onder de naam Tollan
Tollan van de ontwaakten
Mij kennen is het licht van waarheid kennen dat alle dingen verlicht

Aho