IX, Witte Tovenaar

Betekenis IX:

Ix is het veertiende Zonneteken van de 20 gezichten van de Zon. Ix in Maya betekent: tovenaar, magiër, sjamaan en jaguar of ocelot.

Ik ben IX; TOVENAAR; ik ben je weten vanuit je hart…. je sjamaan…
Ik breng je in overeenstemming met de goddelijke wil.

Bij de Maya’s wordt de jaguar geassocieerd met toverkracht, hij is de nagual (krachtdier of totemdier) van de sjamanen. De Maya sjamanen noemen zich de jaguar-priesters. Zoals de oude Egyptische priesters zich kleedden met een luipaardvel, zo kleden de Maya sjamanen zich met een jaguarhuid: de kop met vervaarlijke tanden op hun hoofd, de rug van het dier op hun eigen rug, de poten langszij en de staart onderaan bengelend als een soort verlengstuk van hun eigen staartbeen. De Zon veranderde in de nacht in een jaguar.

De glief van de Witte Tovenaar is een gezicht dat met een glimlach naar binnen kijkt, naar de innerlijke wereld. Hij/zij verinnerlijkt de voorafgaande dertien zegels. De Maya sjamanen zijn de Tijdsbewaarders (of tijdsbewakers), zij hielden de kalenders bij en stelden de juiste datums vast voor de feesten en ceremonies.

De kracht van Ix is het kunnen toeslaan op het juiste moment, Ix is de kenner van de juiste tijd. De toverkracht van Ix is zijn vermogen om zijn eigen wil in overeenstemming te kunnen brengen met de wil van God. Ix kent de stilte van de nul-tijd, de niet-tijd, de tijdloosheid, waaruit alles geschapen kan worden.

In Azteeks heet hij Ocelotl: ocelot (de ocelot is een grauwkleurige kat, in het wild levend in Mexico, die qua afmetingen ongeveer tussen een huiskat en een jaguar in zit). Bij de Zapoteken heet hij Ache: bergkat.

De ondersteunende kracht van de Tovenaar is de Slang, de verborgen kracht is de Hand en de uitdagende kracht is het Zaad.

Duiding:

De Witte Tovenaar worstelt binnen het terrein van de emoties en kan paranormaal begaafd zijn. Ix is de energie van betovering, tijdloosheid en receptiviteit. Ix verfijnt de informatie van de geest (spirit) door het naar buiten te brengen in een bruikbare vorm, een vorm die vervolgens de tand des tijds blijkt te kunnen doorstaan.

Hij/zij heeft een mondiaal bewustzijn, verbonden met het basischakra en de Asterioïden Gordel. Ix kan geheimzinnig, gevoelig en intelligent zijn. Ix houdt zich graag bezig met religie en spiritualiteit. Ix kent de allesomvattendheid van de tijd/ruimte en het tijdloze, maar wat is zijn eigen plek?

Het vraagstuk voor Ix is het onderhouden van- en omgaan met ingewikkelde menselijke relaties. Ix is de kenner van de waarheid, maar die ligt in relaties altijd in het midden en kan zeker niet altijd in de voor hem makkelijk toegankelijke, innerlijke, mentale rust gevonden worden.

Ix: laat ook je gevoel spreken en ontwikkel pas dan je talent als raadgever. Laat relaties los die jou niet langer dienen, dan vind je vanzelf je grootste kracht terug: je innerlijke wijsheid.

Affirmatie:

“door het weten van het hart ben ik in natuurlijke overeenstemming met de goddelijke wil”.

Chakra: Wortel

Kenmerk/Kwaliteit:

– Tijdloosheid
– Integriteit
– Weten
– Intelligentie
– Groepsgericht

Traditionele vertelling:

Ix, Witte Tovenaar. Mensen geboren onder deze Zon zijn praktisch, intelligent, sterk en energiek. Ze zijn in staat om cruciale keuzes te maken en zijn heel geduldig. ‘Ix’ mensen houden van dieren en zijn krachtige strijders. Van nature zijn het ‘jagers’ en hebben een groot seksueel verlangen.

In het midden van de belangstelling staan is voor ‘Ix’ prettig, ze genieten ervan om een machtspositie te vervullen. Daardoor kunnen ze soms overmoedig raken en arrogant overkomen bij anderen.

Deze mensen zijn goede dieren trainers, jagers, strategische denkers, filosofen, wiskundigen en dokters.

Vanuit de essentie:

Mijn hand de toverstok. Kijk! Volg mijn hand als ik beweeg op de grens van het zichtbarre en het onzichtbare. Het grensvlak is mijn werkterrein, de Poort mijn domein. Daar waar het Veld op spanning staat, kan het Signaal manifesteren. Als bij tovenarij ontstaat onder mijn handen, uit het niets, alles. Ik ben Witte Tovenaar.

KIN-der uitvoering:

Ik ben IX, de TOVENAAR. Ik geef je toverkracht, want ik weet hoe de hemel en de aarde met elkaar zijn verbonden. Ik kan toveren, want als ik doe wat ik eigenlijk echt wil, dan doe ik wat God wil en dan kan ik niet alleen reizen door de ruimte, dan kan ik ook reizen door de tijd. Ik ben de jaguar, de kat die precies op de juiste tijd toeslaat. Ik vertel je dit: als alles op z’n tijd is, dan kan ineens alles.

De galactische Maya archetypen:

De galactische archetypen nodigen je uit om in je rol als Sluiter van de Cyclus te stappen. Nu de geschiedenis cyclus zich sluit, en wij ons bevinden in Midden-Tijd, dalen de galactische archetypen in om ons in kracht bij te staan. Eenmaal verbonden met de krachtvelden van je archetypen zal de zullen de profetische krachtlijnen van de Galactische Maya door je heen vloeien, je in staat stellend de nieuwe Aarde en de nieuwe tijd tot manifestatie te dromen.

IX

14
TOVENAAR

Ik ben de tovenaar
Gecodeerd door de Witte Tovenaar
Zeven verdubbeld is mijn getal
Teken van mijn supermentale opgaan in de krachten van kosmische
creatie
In mijn kristallen bol bevindt zich alles wat gezien of gekend kan
worden
Door mijn opperste ontvankelijkheid
Laat ik jou de codes van resonante definitie
Die jij tijd noemt
Stel al je gedachten uit en stap met mij
In de tijdloze betovering van mijn orakel – het Tovenaars Orakel
Waardoor de dimensies samengevoegd worden
Mijn geest is het universum
Mijn lichaam is de wereld die jij ziet
Mijn spraak is het melodieuze geluid van de natuurlijke wereld
Mijn derde oog is de driezijdigheid
Van lichaam, spraak en geest

Ik ben de schenker van magische namen
Ik bewaar het geheim van het verloren akkoord – de muziek van de
sferen
De hogere vibraties van kosmische wet
Mij kennen is de bomen kennen
Want ik ben de beweging en de maat van de natuurlijke orde –
Hunab Ku

Aho

IX

De Tijd van de Aardetovenaars is Nu
Wetende dat ik het canvas ben van de cycli der natuur
BEN IK Tijd;
ik ben een Voertuig van Synchroniciteit.
De huidige tijd is mijn Speelveld,
thuishaven van helderheid en kracht,
toegangspunt van synchrone leiding.
Want wat is Tijd anders dan onze aandacht,
ons bewustzijn? Tijd Leeft!
Als een Tovenaar van de Tijdloze
Tijd-essentie van Nu,
dans ik de opbloeiing van bewustzijn Wakker,
van binnen en buiten, naar boven en onder.
Als een Magiër van Betoverde ontvankelijkheid,
vraag ik: Waar vindt het feest van leven anders plaats,
dan in de geest en bloed van ons eigen gedijende hart?
Wat weet de sjamaan anders
dan dat WE ALLEN VAN TIJD ZIJN;
de belichaming van het oorspronkelijke en hemelse~
Levenskracht van onze voorouderen en de immer-
doorgaande bloedlijn van toekomstige generaties…

Aho.