Toon 12 CA LAHUN

Toon 12: CA LAHUN

De Kristallen Toon – Toon van Samenwerking

Getal van Begrip. God van voor de dageraad.

Acties: Toewijden, Universeel Maken, Samenwerking. Klank: B

Vanuit het uitbrengen van bevrijding komt de toewijding tot samenwerking.

Omdat de oude patronen en structuren die niet langer van dienst waren, zijn vrijgekomen, is er nu ruimte om een nieuwe vorm uit te kristalliseren, met mensen die van geest en ziel gelijkgestemd zijn. Dit is de tijd om samen te komen en de krachten te bundelen in het scheppen van een visie die universele weerklank vindt.

Door werkelijk betrokken te zijn in de geest van samenwerking op een manier waarin iedereen zich bewogen voelt om zijn/haar energie en middelen toe te wijden aan een gezamenlijke droom of doel, krijgt de manifestatiekracht die door het geheel wordt voortgebracht, een grote potentie.

Toon 12 – CA LAHUN kaa lahoen

Complexe stabiliteit; Evenwicht; Voorbereiding voor een nieuwe cyclus; Laat alle kennis samenkomen; Regeneratie, uitzoeken, een nieuwe richting kiezend. (90 graden verschuiving van dimensie)

BEGRIJP  Het heilige getal 12 betekent een einde of beëindiging, maar het is ook een nieuw begin. Het is de pijn of het verdriet over een verlies, een verwijdering, een (af)scheiding of sterven. Ca Lahun is sentimenteel verdriet, het gevoel dat vaak de begeleiding vormt bij het voltooien van een lang project of groepsinspanning.

Het is het gezamenlijke proosten tijdens de samenkomst van de Ridders van de Ronde Tafel. Het is het middernachtelijke uur van de jaarwisseling. Waar een eindpunt is, wordt ook verandering en wedergeboorte in gang gezet. In CA Lahun vinden we de bestemming om het leven te herinrichten en voort te zetten. Het is een cocon van waaruit je herboren en gerijpt verder groeit.

Het heilige getal 12 gaat over de gave des onderscheids en een nieuwe koers uitstippelen. Het is de opwinding over wat er te gebeuren staat. Je staat op een kruispunt. Laat je scheppingen uit het verleden los en ga naar de feestelijke opwinding van de nieuwe start van je bestemming.

Ca Lahun heeft de unieke eigenschap om meerdere gezichtspunten te zien en is in staat om deze op zodanige wijze te stabiliseren en te integreren, dat het hele beeld in één klap zichtbaar wordt. Het kan onsamenhangende flarden van ideeën en creaties beetpakken en een manier vinden om ze tot een eenheid samen te smeden.

Het getal 12 heeft de kracht van het regenereren, de kracht van de wedergeboorte. Degenen onder deze invloed kunnen dingen die als verloren werden beschouwd weer laten verjongen en doen herleven. Het zijn goede raadgevers voor hen die hoop op hulp hebben opgegeven.

Sommigen gebruiken dit vermogen om te laten herleven, op een meer materiële manier, door antieke spullen of oude gebouwen te restaureren. Zij herstellen de vergane glorie, de betovering uit het verleden.

Een beetje voorzichtigheid is voor Ca Lahun wel op zijn plaats, want jouw bluf en grootspraak is een gewoonte die je creatieve stroom ondermijnt in plaats van dat je iets nuttigs creëert. Blijf gewoon bij wat je bedoelt – je intentie – en maak het project af en je zult alle lof en zegeningen ontvangen die je maar zou willen.