Toon 3 OX

Toon 3: OX

De Elektrische Toon-Toon van Dienstverlening

Getal van Activering. Godin van het Water.

Acties: Activeren, Verbinden, Dienstverlening. Klank: D

Vanuit de stabilisering van polariteit komt de activering van dienstbetoon.

Een derde nieuwe scheppende kracht wordt geboren die de dynamische energie bevat van een elektrische stroom van de Universele levenskracht. Deze kun je het beste richten in een scheppingskanaal in dienst van het grotere geheel.

Verbonden met de Ene Bron en met de collectieve energie van de planetaire familie, worden nu je eigen specifieke talenten en bekwaamheden in gebruik genomen op een manier die een bijdrage kan leveren voor de Aarde en alle levende wezens.

Deze activering reikt ver, waarbij de microkosmos en de macrokosmos elkaar wederzijds ondersteunen, zodanig dat als je de buitenwereld beïnvloedt met een creatieve positieve energie, je waarschijnlijk een resonerend effect ervaart op een persoonlijk niveau. Het echte plezier en beloning komen van onvoorwaardelijk geven, puur uit liefde ten dienste van de planeet.

Toon 3 – OX  osj

Beweging; Activering van de creatieve pulsering; Schepping van de Vier Windrichtingen, verticaal, horizontaal en centrum. De Geest komt in beweging.

ACTIVEER  Met het getal 3 begint de scheppende energie vanuit de Bron zijn intentie te uiten. Het begint te stromen en te bewegen. Zonder beweging zou de bedoeling van de schepping niet zichtbaar worden. Wanneer onze intenties in beweging komen, beginnen we met ons innerlijke weten te zien dat het proces van verwerkelijking van onze intenties, is begonnen.

Zoals een danser beweegt om zich te uiten, zo beweegt het getal 3. Van nature is 3 expressie en in beweging. Bij de energie van de 3 kun je constante beweging verwachten. Door de beweging van deze energie ontstaat verandering. Ox is de unieke en persoonlijke uiting van de energie die het heeft ontvangen. Ox is de expressie van het zelf. Het geeft uiting aan de intenties die het heeft bespeurd in de scheppende pulsering vanuit de Bron.

Zij die geboren zijn onder Ox zijn expressief en artistiek; de communicatie kan zeer welsprekend zijn, misschien zelfs hypnotiserend. Tastbare expressie – zoals die wordt uitgevoerd door allerlei soorten handwerklieden – heeft de overhand. Alhoewel Ox er van houdt om te werken in ongestoorde afzondering, zal wat hij maakt velen in de buitenwereld raken.

Ox voelt zich vaak niet lekker in zijn vel zitten en worstelt met innerlijke vrede. De ironie wil dat ze vaak in de rol van vredestichters of bemiddelaars in de buitenwereld terechtkomen. Er kunnen problemen ontstaan in deze pogingen om de lieve vrede te bewaren, omdat vijandige energie zich vaak tegen hen kan gaan keren, wat het voor hen nog veel moeilijker maakt om innerlijke vrede te verkrijgen.