CIMI, Witte Wereldoverbrugger

Betekenis Cimi:

Cimi is het zesde Zonneteken van de 20 gezichten van de Zon. Cimi is de dood.

Ik ben CIMI; Wereldoverbrugger; ik ben je vermogen tot overgave en loslaten. Ik breng je vergeving en bevrijding.

Door de Maya’s wordt hij meestal afgebeeld als een schedel. Soms wordt hij ook voorgesteld door de uil als het dier van de duisternis of voorteken van de dood, of als de maan. Alle drie zijn symbolen voor de onderwereld, de duisternis, het onbekende. Al eeuwen lang is het feest voor de overledenen het belangrijkste feest in Midden-Amerika, waar de dood niet wordt weggemoffeld, maar hoort bij het leven. Voor de dood is ieder mens gelijk en door de dood wordt ieder eender. De dood veranderd het leven maar het wordt niet opgeheven.

Volgens de Maya’s reizen we iedere nacht door de dood om in de ochtend opnieuw geboren te worden, waarmee dag en nacht gelijke waarde krijgen, daarmee de twee zijden van het bestaan (licht en duisternis; leven en dood) samen- en in balans brengend. Wat door levensenergie is bekrachtigd, wordt door Cimi tot rust gebracht, zodat uiteindelijk het leven voort kan gaan met nieuwe mogelijkheden.

In het Azteeks heet hij Miquitzl: de dood.

De ondersteunende kracht van de Wereldoverbrugger is de Hemelwandelaar, de verborgen kracht is de Adelaar en de uitdagende kracht is de Krijger.

Duiding:

De Witte Wereldoverbrugger, of Wereldenbrugger, leeft in het gebied van de rede en de mentale activiteit. Cimi brengt evenwicht en verfijnt de invloed van het noorden. Hij/zij leeft in gemeenschapsbewustzijn. Cimi is de kans om los te laten en zich de Geest te herinneren. De basisenergie van Cimi zendt uit en wordt vertegenwoordigd door het keelchakra. Zijn planeet is Mars.

Cimi is veiligheidsbewustzijn en materialistisch. Maar Cimi heeft deze eigenschappen nodig als compensatie voor zijn belangstelling voor de dood, het stervensproces en de betekenis van het leven met al zijn duistere mysteries. Hij kan opofferend zijn en behulpzaam, vooral in gemeenschapszaken.

Affirmatie:

“Ik bevrijd, ik laat los, ik geef me over, ik vergeef”

Chakra: Keel

Kenmerken/Kwaliteiten:

  • Verbinding
  • Overgave
  • Gelijkmaken
  • Controle
  • Loslaten

Traditionele vertelling:

Cimi, Witte Wereldoverbrugger. De mensen die geboren zijn onder het zonnezegel Cimi, zijn serene, contente, beleefde en zorgzame personen. Cimi mensen hebben het vermogen om zaken als dood of grote veranderingen geduldig te benaderen. Ze zijn in staat om altijd te kampen met alle problemen die hun pad kruisen, wat maakt dat ze maar zelden een zware dag hebben en gebalanceerd worden door de wijsheid die zij bezitten.

Het zijn getalenteerde mensen in het werk wat ze doen of de kunst die ze maken. In goed en kwaad zijn het profeten, als ze uit balans raken kunnen ze gewelddadige en wraakvolle vormen aannemen, goden van dood en verderf. Ze kunnen op anderen overkomen als leugenachtig of onbetrouwbaar in de liefde. Maar als zij hun instinctieve kant volgen, worden ze door hun intuïtieve gevoelens de juiste kant op geduwd.

Dan zal de wijsheid de bovenhand krijgen, wat ze maakt tot goede counselors, dokters, psychologen en historicuszen.

Vanuit de essentie:

Ik sta in Verbinding, Ik ben de Verbinding. Ik voorzie intelligente aanwezigheid en zal voortdurend in de dynamiek van het zoeken van afstemming verbinding onderhouden. Dan namelijk kunnen de twee werelden symbiotisch samenwerken en is de kloof overbrugd. Geest in materie, essentie in vorm, god in de mens. Ik beweeg op het grensvlak van het vormeloze en de creatie en ben antenne voor hogere intelligentie. Ik ben Witte Wereldoverbrugger.

KIN-der uitvoering:

Ik ben CIMI, de WERELDOVERBRUGGER. Als je moe wordt van een hele dag buiten spelen, zorg ik ervoor dat je weer naar huis kunt gaan. En als je dan ruzie hebt gehad met het vriendje met wie je gespeeld hebt, zorg ik ervoor dat je niet meer boos op hem bent. En als je met voetballen hebt verloren, zorg ik ervoor dat jij je daarover niet meer vervelend hoeft te voelen. En als je vandaag niet je zin hebt gehad: morgen is er altijd weer een dag en zal er weer iemand zijn die van je houdt.

De galactische Maya archetypen:

De galactische archetypen nodigen je uit om in je rol als Sluiter van de Cyclus te stappen. Nu de geschiedenis cyclus zich sluit, en wij ons bevinden in Midden-Tijd, dalen de galactische archetypen in om ons in kracht bij te staan. Eenmaal verbonden met de krachtvelden van je archetypen zal de zullen de profetische krachtlijnen van de Galactische Maya door je heen vloeien, je in staat stellend de nieuwe Aarde en de nieuwe tijd tot manifestatie te dromen.

CIMI

6
HIËROFANT

Ik ben de Hiërofant
Gecodeerd door de Witte Wereldoverbrugger
Zes is mijn getal
De wortel van de kubus
Ik ben de grote gelijkmaker
Balans herstellend in alle werelden
De heilige orde van alle dimensies
Verlicht mijn wezen
Want ik ben de meester van de kunsten van doodloosheid
Die alle ware zoekers dienen te kennen
Dood is het grote interdimensionale rijk van de Melkweg
De opslagplaats van mijn wijsheid
Is de verborgen schatkist vrij van angst
Bedreven in de kunsten van het overbruggen van werelden
Ben ik de grote vernietiger van illusie
De glans van gewoontes die de beschaving bedekt verwijderend
Bodemloos diep is het bereik van mijn kennis
Ik openbaar alles, maar enkel diegenen die weten kunnen zien wat ik
onthul
De regenboog is mijn kroon
Perfect is de orde die ik behoud
Mij kennen is het sterven van je valse zelf

Aho