Tonen

DE KRACHT VAN 13: De Tonen der Schepping

Dertien wordt in de westerse Wereld vaak gezien als ongeluk, maar is dat zo? Bij de Maya’s was 13 wellicht het meest heiligste getal. Getallen waren heilig en scheppende energieën. Bij ons bestaan er ook niet voor niets maar 9, tegenwoordig 10 getallen. Is het niet de 9de Maan dat wij op Aarde komen in de 10de Maan, een zwangerschap, uit de 0 gekomen? 13 spreekt daarbij het meest tot onze verbeelding, is het geluk of ongeluk?

13 is samen 4 en 4 staat voor het getal van de Zon, het zaad, het getal van de vormbepaling. Het is de energetische vormbepaling, het is nog niet de vorm. Door de 4 muren om jou heen is de ruimte waarin je zit beschikbaar, maakt het nuttig. 13 is de volbrenging van deze scheppingscyclus. Overal in de schepping zien we het getal 13 terug. Fibonacci reeks die we terug vinden in alles wat groeit en bloeit, 1-2-3-5-8 en 13. De westerse beschaving is de 13 vergeten, verloren in Tijd.

Het Maya getallensysteem wordt weergeven met punten en strepen. 1 punt is 1 en een streep is 5. De 0 is een soort schelp, het heeft de vorm van een ei of het zaad, net zoals bij ons eigenlijk. De 0 is het zaad waaruit alle andere getallen gekomen zijn, zonder 0 geen 1,2,3,4,5,6,7,8 en 9. De Maya’s waren de eerste beschaving in onze wereld geschiedenis die de 0 ontdekte en ook nog wiskundig toepaste.

Hieronder zie je de code van negentien-19. (De flower of life is ook een uiting hiervan). Als je kruis links optel krijg je altijd 19. Er bestaan dus 19 plus de 0 is 20 oer energieën.

Samen met 20 is 13 in de Maya het belangrijkste getal. Het zijn de 13 Manen van het jaar, de Maan die 13 maal rond de Aarde draait als de Aarde een keer rond de Zon draait. 13 is het zevende getal in de Fibonacci-reeks, de wiskundige groeireeks van planten, en het is het zevende getal in de wiskundige groeireeks van priemgetallen.

In de muziek heeft de toonladder van acht witte en vijf zwarte toetsen dertien tonen, waarbij de hoge C tevens de eerste toon is van een volgende toonladder: de lage C. Zonder de hoge C, die tevens de lage C is van de volgende reeks, zou de muzikale toonschaal niet verder kunnen voortbestaan. Er waren twaalf apostelen, maar zij bestonden slechts vanwege een dertiende: Jezus Christus, via wie alles getranscendeerd werd terug geschonken aan God.

13 manen in de jaarkalender, 13 tonen in de Tzolkin, 13 hemelen, de 13 sferen of dimensies in de Melkweg. De Ox Lahun Tiku, de 13 heren van de Tijd die gelijk stonden aan de laatste 13 jaren van de lange Telling en 13.000 jaar, de helft van de precessiecyclus

De 13 komt in de Tzolkin en de 13 Manen Kalender ook terug in de Tonen. Een reeks van 13 Tonen wordt een Zielenpad of Wavespell genoemd, letterlijk; een Golfbetovering. Het is een golfbeweging in 13 fasen, die wordt gebruikt als een meeteenheid in de Dreamspell, ook wel Wizard Count genaamd. Het werkt als een fractal, omdat je de wavespell kunt zien als een jaar met 13 manen. Een wavespell is elke reeks van 13; 13 dagen, 13 jaar, 13 Baktuns. De Tzolkin bevat 20 Wavespells; 20 maal 13 tonen.(= 260 kin)

De Toon als een energie

De 13 Tonen, de 13 Heilige Getallen, zijn spirituele energieën – voorbij de fysieke werkelijkheid – en geven ons de noodzakelijke kracht om te scheppen. De Toon die je hebt uitgerekend is de spirituele ofwel de geestelijke energie van jouw geboortedag. De beweging waarmee jij de dingen doet.

Werken met de 13 Tonen der Schepping

Met de reeks van 13 kan een proces van schepping voltooid worden. Beginnend op een dag met Toon 1 stelt men het doel vast. Tijdens toon 1 t/m toon 4 worden de grondvesten gelegd voor de basis van de actie. Toon 5 t/m toon 8 dient voor het uitbreiden van het ritme van de actie. Tijdens toon 9 t/m toon 12 wordt het doel omgezet in actie. Dit doel is voltooid op dag 13 waar men de magische vlucht neemt naar een nieuw begin: de actie wordt getransporteerd. Dan beginnen we weer bij een toon 1. Dit kan ook een hoger niveau van hetzelfde scheppingsproces zijn.

De Torens

De hoekpunten van de Wavespell zijn de Torens.(Toon 1, 5, 9 en 13)
Hier vindt een richtingsverandering in het scheppingsproces plaats. Het is een magisch punt omdat deze draaiing plaatsvindt zonder zichtbare interventie van een andere kracht. Het is de interventie van de vierde dimensie; de pulsar van de Tijd.

Met de Tzolkin calculator kan je je geboortedatum omzetten in de Tzolkin en daarmee je eigen Zonnezegel en bijbehorende Toon berekenen.

 

Tekst: PAN Avalon en Peter Toonen/Aluna Joy
Vertaling: Peter Ca Eb/ Marjon Lahun Chicchan

Bewerkt tot lesstof/sterrenstof in de kosmische Tijd door Maya Staaya, Maya Teachings. (ver) Tegenwoordiger van de 13:20, de Maya Tijd.