Alles is 1

In lak’ech

Maya groet voor; Ik ben jou en jij bent mij, samen zijn we 1.

Het lijkt wellicht voor je een mooi concept maar niet een waarheid in deze ‘werkelijkheid’. We leven in een wereld waar onderwezen word dat jij los staat van de omgeving om je heen. Dit Ego gebaseerde onderwijs heeft ons ver doen verwijderen van onze natuurlijke omgeving, en zo ook van ons zelf.

Wetenschap komt nu ook op het punt van wat de Ouden ons duizenden jaren geleden al deelde en bevestigen hiermee dat alles in werkelijkheid 1 is. Gescheidenheid is iets wat enkel in onze geest bestaat en is een Maya(Illusie), voor de rest is alles onlosmakend met elkaar verbonden. Simpelweg omdat het anders niet zou kunnen bestaan. Een boom staat ook niet los van de Aarde of de kosmos, maar is er een onderdeel van, net zoals wij.

Niemand minder dan Albert Einstein deelde ons dit;

”We human beings tend to experience ourselves as something separate from the whole we call ‘Universe’.

This is actually an optical illusion of our consciousness. It’s like a prison for us.

Our task is to free ourselves from this prison by widening our circle of compassion to embrace all living creatures and the whole of nature in its beauty.

This is the only true foundation for our Inner Peace and Security.”

Wij mensen hebben de neiging om onszelf te ervaren als iets apart van het geheel dat we ‘Universum’ noemen.
Dit is eigenlijk een optische illusie van ons bewustzijn. Het is als een gevangenis voor ons.
Onze taak is om onszelf uit deze gevangenis te bevrijden door onze cirkel van mededogen te verruimen om alle levende wezens en de hele natuur in haar schoonheid te omarmen.

Dit is de enige ware basis voor onze innerlijke vrede en veiligheid.

Wellicht kan de wetenschap je ogen openen en je verwondering weer activeren zodat er een begin gemaakt kan worden voor de Eenheid die over-al is. Aho.