Pacal Votan

Pacal Votan

Maya Koning/profeet/Ziener

K’inich Janaab’ Pakal, beter bekend als Pacal de Grote of Pacal Votan werd geboren op 26 maart 605 na Chr. en stierf op 31 augustus 683 na Chr. In de telling van de Tovenaar was hij CA LAHUN IK samen met de long count, IK BEN. Hij  was Ahau van Palenque vanaf 29 juli 615. Zijn terugkomst was voorspelt.

In 1952 ontdekte de Mexicaanse archeoloog Alberto Ruz zijn graf, de eerste her-ontdekte Maya koning in onze moderne Wereld. Met deze ontdekking verschafte dit niet enkel ongelooflijk veel nieuwe inzichten in de begrafenisriten van de Maya’s maar met deze ontdekking kwam ook de terugkomst van de Universele Tijd. Die we kunnen als de 13:20 Tijdsfreqentie en weergeven in de Wet van Tijd.

Pacal werd herontdekt in dat wat ik heb benoemd tot ‘de jaren der profetie’. Dit is een cyclus van 65 jaar(Galactisch seizoen)dat zijn aanvang had in 1947, deze cyclus duurde tot en met 2012. Alberto Ruz heeft 5 jaar lang gegraven in de Tempel der Inscripties voordat hij Pacal ontdekte in 1952. Kort voor de aanvang van de jaren der profetie werden in Egypte de Nag hammadi geschriften ontdekt en ook de dode zeerollen kwamen terug in ons bewustzijn.

Dit alles heeft geleid tot een totale herziening van onze gehele geschiedenis, onze hedendaagse Religies, en onze manier van Tijd zien die nog steeds en meer dan ooit actueel is. Pacal werd herontdekt exact 1260 jaar nadat hij ten Aarde was gegaan. 12:60 is de kunstmatige tijdsfrequentie die nu wereldstandaard is geworden en ons tot de afgrond heeft gebracht.

De natuurlijke Tijdsfrequentie is 13:20(Tzolkin) en tot en met 2012, einde van de Grote Zon(cyclus van 5200 jaar) was het exact 1320 jaar gelden dat Pacal ten Aarde ging. Welkom terug broeder, Aho. Hieronder de deksel van zijn tombe.

Pacal “de Grote” was de zoon van de regerende vorstin Zac-Kuk en Kan-Bahlum-Mo’ en deze vererving in de vrouwelijk lijn betekende een breuk in de goddelijke dynastie van de mythische Kix-Chan die over Palenque geregeerd zou hebben vanaf 28 maart 967 v.Chr. Hij was de kleinzoon van ene Pacal I die zelf nooit geregeerd had, maar ook de zoon van een regerend vorstin was, vrouwe Kanal-Ikal.

Om zijn recht op de troon te bevestigen beeldt Pacal zowel zijn moeder als zijn overgrootmoeder uitgebreid af op de inscripties die hij heeft achtergelaten. Pacal liet een groot aantal gebouwen achter, zoals de Olvidado tempel in het westen van de stad, de graftempel, en de huizen E,B en C van het Paleis. Zijn tijd was een tijd van belangrijke ontwikkelingen in de architectuur.

Het epitheton ‘de Grote’ is een moderne conventie en berust vermoedelijk op (a) de omvang van zijn bouwopdrachten of (b) een analogie met figuren als Alexander de Grote en Karel de Grote, en de daarin naar voren komende wens een soortgelijk perspectief voor de oude Maya-geschiedenis te ontwerpen. En de grootheid van Pacal over de Wijsheid die hij terugbracht bij ons.