Toon 11 HUN LAHUN

Toon 11: HUN LAHUN

De Spectrale Toon – Toon van Bevrijding

Getal van de Reiniging. Godin van de geboorte.

Acties: Uit elkaar vallen, Loslaten, Bevrijding. Klank: A#

Vanuit de perfectionering van manifestatie komt het uitbrengen van bevrijding.

Wanneer de schepping verwezenlijkt is, komt er een behoefte tot het loslaten van alle opvattingen over -of gehechtheden aan de vorm die het heeft aangenomen. Hierdoor kan de schepping op zijn eigen manier energie voortplanten en een voldoende hoeveelheid beweging verzamelen met de toon van bevrijding.

Dit is ook een gelegenheid tot het laten oplossen van bestaande structuren en van alle elementen die het proces er van af kunnen houden om zijn weg te vervolgen. Vanuit deze ontbinding komt een nieuwe opwelling van het leven ten gevolge van alle opgeslagen en gestagneerde energie die nu vrijkomt.

Zoals in alle levensprocessen komt er een tijd waarin het oude plaats maakt voor de processen van dood en ontbinding zodat de energie gerecycleerd en wedergeboren kan worden om opnieuw de mogelijkheid te schenken tot leven in een prachtige nieuwe vorm.

Toon 11 – HUN LAHUN hoen lahoen

Dissonantie; integratie van de voorbije cycli met de huidige cyclus; Geeft de chaos aan binnen de manifestering; Heelt wat uit balans is; Trilt los; Begint zich terug te trekken uit de intentie die gaande is.

INTEGREER  Hun Lahun laat de scheppingen uit het verleden integreren en verwijdert de dingen die niet meer mee willen naar de nieuwe schepping. Gedurende de actie van Hun Lahun wordt een tijdelijke dissonantie geschapen. Een valse noot wordt aangeslagen om wat vast zit, los te trillen.

Hun Lahun heeft betrekking op je bevrijden van dingen die je niet langer meer nodig hebt of dingen die voor jou niet meer van dienst zijn. Het neemt slechts die onderdelen mee en laat slechts dat tot ontwikkeling komen, dat de doelstelling – de intentie van het doel – ondersteunt. Het krijgt een sierlijke eenvoud.

Wees met de energie van Hun Lahun op alle zaken attent (fysiek en niet-fysiek, materieel en immaterieel), die niet meer jouw visie ondersteunen. Het kan zijn dat jouw idealen of opvattingen veranderen, of dat ze niet meer voor jou bruikbaar zijn. Laat los! Sta de veranderingen toe! De onbuigzame muren uit je verleden storten in. LAAT ZE! Het is slechts door de weerstand tegen verandering dat je pijn gaat voelen. Laat je proces gewoon gebeuren.

Je wordt leeggeschud zodat je weer nieuwe dingen kunt realiseren. Alles, dat ooit jou bepaald en veroordeeld heeft door etiketten plakkerij of projecties, zal niet langer aan je blijven kleven, wanneer je het opruimt. De energie van Hun Lahun is een staat van genade waarin de ware Jij zal opbloeien. STA TOE en weet dat je niet alleen bent. Onthoud dat er altijd een weg terug is naar evenwicht, harmonie en volheid. Wanneer het puinruimen is voltooid.

Op sommige momenten lijkt het getal 11 wat afstandelijk en ontoeschietelijk en kan van buitenaf gezien zelfs argwaan opwekken bij mensen die vermoeden dat 11 zich met duistere krachten inlaat. In sommige gevallen kan de wantrouwende energie van anderen – wanneer ze Hun Lahun bezig zien – afkomstig zijn van hun onvermogen om veranderingen in zichzelf onder ogen te durven zien.

Verandering is waar het bij 11 allemaal om draait en het kan daarom wel eens op knoppen drukken die we liever hadden vermeden. De intentie van het getal 11 is in evenwicht te brengen wat onevenwichtig geworden is. Wanneer de energie van 11 is afgestemd op zijn meest verheven expressie, geef je gestalte aan de healer. Dit kan zich voordoen in de vorm van een healer van het fysieke lichaam of een healer van geest en ziel.

Nummer 11 energie begrijpt het plantenrijk en een healer zou er goed aan doen om de kunst van kruidendokter te combineren met de aan Hun Lahun inherente healing energie. Sommigen zullen zelfs dieper vorsen door af te tappen van de kosmische energie om die te gebruiken via de handen en andere healingmethodes.

Het getal 11 wordt krachtig geleid door zichzelf en verheerlijkt op grootse wijze de heilige zon, omdat het minder wordt beïnvloed door de andere zonnezegels. Het getal 11 vindt het leven een uitdaging en vaart wel bij deze uitdaging, waarbij het vaak ontzettend veel succes oogst in het leven, door hoe het obstakels overwint.

Dit getal groeit door de omringende wereld in evenwicht en harmonie te brengen, het bewustzijn te verruimen en door alle zaken in een ruimer perspectief te plaatsen.