Maya-Illusie

Maya

De Maya beschaving was zeer hoogstaande beschaving die leefde in het midden Amerika. Ze konden zich meten aan de oud Faraonische beschaving van Afrika en hebben vele overeenkomsten. De Maya’s waren de langstdurende en grootste beschaving die de Amerika’s heeft voor gebracht in de afgelopen Zon.

Een Zon, zoals de Maya’s het noemde, is een Wereldtijdperk, in het Sanskriet heet deze Yuga. Deze Zon heeft een duur van bijna 5200 jaar en begon op 13 augustus 3113 v Chr. en eindigde op 21 december 2012. Volgens de Vedische geschriften begon de afgelopen Yuga, die de Kali Yuga(ijzeren of donkere tijdperk) wordt genoemd op 3102 v Chr. Een verschil van maar 11 jaar(toevallig ook een cyclus van de Zon) terwijl deze twee beschaving volgens de geschiedenis boeken elkaar nooit gekund hebben.

De Maya beschaving klapte rond het jaar 900 n Chr. in elkaar. Hoe dit gekomen is is nog niet duidelijk en daarvan zijn enkele theorieën opgevoerd de laatste jaren. Toen de Spanjaarden in de zestiende eeuw na Chr. in Maya land landen waren de meeste Maya steden al door de jungle overgenomen en werden pas mondjes maat in de 19tiende eeuw herontdekt. Er bestonden nog wel enkele Maya staten en deze werden uitgemoord en vernietigd door de nieuwkomers. De Maya hielden lang stand en pas in 1697 viel de laatste Maya stad in handen van de overheersers. Op dit moment leven er nog steeds Maya’s en het volk telt zo’n 8 miljoen zielen.

Maya – Illusie

Maya heeft nog meerdere betekenissen. Het Sanskriet, wat zelf volmaaktheid betekent, is een van de oudste talen der Mensheid. En ik meen dat zo 80% van de wereldtalen die nu geschreven en en gesproken worden zijn voort gekomen uit deze oertaal. In deze oertaal betekent Maya Illusie. Maya als Illusie, deze Teachings neemt u hierin mee. De ‘Maya’, de illusie van de uiterlijke wereld.

Xa chi cu u lemo ri x-canahic, mavi quitzih are chi quih ri cavachini-nic

(Maya voor; Slechts een spiegel zien wij, niet in waarheid zien wij de Zon.)

Een Maya Teaching uit de Popol Vuh(Het heilige boek van de Maya’s) en hiermee nadert het het Gnostisch denken. Op zijn minst kan men hierin een tegenhanger van Plato’s grotgelijkenis ontdekken. Daar zien wij, met de rug maar de ingang, op de wand van de grot alleen de schaduwen van de oerbeelden, die buiten in het volle licht voorbijschrijden. Ook als de Maya tekst historisch-realistisch wordt verklaard, staat daarachter toch het idee van de onherkenbaarheid van de dingen ‘an sich’.

”Wij mensen hebben de neiging om onszelf te ervaren als iets apart van het geheel dat we ‘Universum’ noemen.

Dit is eigenlijk een optische illusie van ons bewustzijn. Het is als een gevangenis voor ons.

Onze taak is om onszelf uit deze gevangenis te bevrijden door onze cirkel van mededogen te verruimen om alle levende wezens en de hele natuur in haar schoonheid te omarmen.

Dit is de enige ware basis voor onze innerlijke vrede en veiligheid.” Albert Einstein KIN 260

Alle teachings op deze site zijn puur voor onderwijsdoeleinden, vallend in het leerplan en doel van deze website. Bepaalde stukken kunnen dus auteursrechtelijk beschermd zijn. Deze auteursrechtelijk beschermd werk wordt enkel hiervoor gebruikt en niets van deze site mag daardoor gekopieerd voor voor andere doeleinde dan hierboven.