IK, Witte Wind

 Betekenis IK:

IK is het tweede Zonneteken van de 20 gezichten van de Zon. Ik betekent in Maya: lucht, wind of (levens-)adem.

Ik ben IK; WIND; ik ben je levensadem en geest. Ik inspireer je je eigen waarheid en werkelijkheid te creëren.

Het is de adem van de Grote Geest, die spiritueel leven blaast in dat wat uit de Aarde wordt voortgebracht. Het gezamenlijk roken van de vredespijp staat daarom symbool voor het samen delen van dezelfde lucht: de Adem van Wakantanka, de Ene Grote Geest.

Maar ook: daar waar de wind van Ik opsteekt wordt verandering gebracht, waarna het leven niet meer zal zijn zoals het was. Ik is de leraar én de leerling. Ik is de vleesgeworden geest, de inspirator en de bron van inspiratie. Ik is de geest van de wind, soms rusteloos bewegend van idee naar idee. Ik heeft altijd een boodschap te delen.

Bij de Azteken heet hij Ehecatl, wat wind betekent.

De ondersteunende kracht van de Wind  is de Aarde, de verborgen kracht is de Storm en de uitdagende kracht is de Mens.

Duiding:

De Witte Wind leeft via zijn instincten in de fysieke wereld. Hij omschrijft zichzelf via het lichaam, maar is ook zeer verbonden met de adem van de geest. Hij leeft in individueel bewustzijn. Ik is een goede communicator, informatieverstrekker en hij verfijnt en zet informatie om in een meer bruikbare vorm. Het chakra dat door Ik wordt vertegenwoordigd is het hart chakra. Zijn planeet is Uranus. Ik is een communicatieve en mentale zon. Ik is behendig, slim en heeft vele gezichten. Hij kan behoorlijk idealistisch zijn en zelfs romantisch.

Affirmatie:

“Ik ben de verenigde aanwezigheid van de Geest”

Chakra: Hart

Kenmerken/kwaliteiten:

  • Adem
  • Geest
  • Bezieling
  • Archetype van de Vader

Traditionele vertelling:

‘Ik’ mensen zijn mensen van de natuur. Ze houden van frisse lucht, ze weten dat het leven gevuld is met de leegte van lucht en wind. Ze zijn Mysterieuze, luchtige en spirituele persoonlijkheden, met de vitaliteit om iedereen waar hij mee in contact komt inspiratie te geven. ‘Ik’ mensen zijn vol leven, hebben de kracht om dingen voor te stellen en in te beelden, psychisch zijn ze sterk.

Het zijn dromers, maar als ze ergens voor gaan kunnen ze gegrond te werk gaan en heel succesvol zijn, toch kunnen ze zijn als de wind; hier vandaag, morgen verdwenen. Soms kunnen ze onoprecht of verraderlijk overkomen, ze zeggen en doen dan alles wat er in het hoofd opkomt. ‘Ik’ mensen zijn invloedrijke personen, die anderen nodig heeft die hen sturen om gefocust te blijven op hun pad.

Het zijn goede uitvinders, spiritueel gerichte, kunstenaars en schrijvers.

Vanuit de essentie:

Ik sta in het Veld. Om mij overal ruimte. Alles om mij heen vraagt om inspiratie, vraagt om de adem, de inlading van het leven. Dan beweeg ik binnen de kristallijne structuur van alle verbindingen, vanuit de kern gevoed, en tast, streel, en vul met de dynamiek van geestelijke bevlogenheid, de ruimte met de Wind van de initiële beweging. Ik ben Witte Wind.

KIN-der uitvoering:

Ik ben IK, de WIND. Ik geef jou je ademhaling. Ik blaas je tot leven met nieuwe ideeën. Ik ben de adem van de Grote Geest en ik zorg ervoor dat je kunt vertellen over alles wat je van plan bent. Ik zorg ervoor dat je met alle mensen, alle dieren, alle bomen, alle bloemen en alle stenen kunt praten en ademen.

De galactische Maya archetypen:

De galactische archetypen nodigen je uit om in je rol als Sluiter van de Cyclus te stappen. Nu de geschiedenis cyclus zich sluit, en wij ons bevinden in Midden-Tijd, dalen de galactische archetypen in om ons in kracht bij te staan. Eenmaal verbonden met de krachtvelden van je archetypen zal de zullen de profetische krachtlijnen van de Galactische Maya door je heen vloeien, je in staat stellend de nieuwe Aarde en de nieuwe tijd tot manifestatie te dromen.

2
HOGE PRIESTERES

Ik ben de Hoge Priesteres
Gecodeerd door de Witte Wind
Ik betreed je Universum
Door de Tweede Lichtpoort
Mijn getal is twee
De uitdaging van de Wind
Wanneer deze draait in iedere richting
De kracht van het woord aanwendend
Laat je tong enkel spreken over het glorieuze
Is mijn uitdaging aan jou – want ik ben de Vrouwe der Winden
Behoedster van de geesttunnels geopend door kristal gezang
Vanuit mijn kroon verschijnt mijn haar
Als de topknot van het oneindige
Ik ben de hoedster van de spirit van profetie
Ik wend de energie van adem aan
het lichaam vullend met vitaliteit
Het juweel op mijn voorhoofd is de onverwoestbare wijsheid
Die al mijn gedachten verlicht
Gezonden door goddelijk besluit
Is mijn oproep altijd gericht
Aan jou spirit essentie
Probeer mij te horen telkens wanneer de wind
Vanuit het niets aanwakkert

Aho