Universele Tijd

DE WET VAN TIJD

 “Tijd is het verenigend veld dat alles bij elkaar houdt.”

De Wet van Tijd is een recente ontdekking die gebaseerd is op onderzoek naar
de wiskunde en kosmologie van het kalendersysteem van de Maya’s.  
De essentie van deze ontdekking stelt dat tijd een frequentie is,
de universele frequentie van synchronisatie.

Alle oude en inheemse volkeren hebben dit intuïtief geweten.

De moderne wereld is echter gebaseerd op een gemechaniseerd tijdsysteem
dat in stand wordt gehouden d.m.v een onnatuurlijke en onregelmatige kalender;
met als gevolg: de schepping van een kunstmatige tijdsfrequentie.

Het is de onderdompeling in, en navolging van deze kunstmatige tijdsfrequentie,
die de moderne mens in een kritieke fase heeft gebracht
en de biosfeer op z’n kop heeft gezet.

Alleen door terug te keren naar de universele synchronisatie-frequentie
zal de mens kunnen overleven en de biosfeer worden hersteld.
Dit is de kerngedachte van de Wet van Tijd.

”De Wet van Tijd Maakt Bewust wat Voorheen Onbewust was.”

 

~ Valum Votan / José Argüelles ~

Alle teachings op deze site zijn puur voor onderwijsdoeleinden, vallend in het leerplan en doel van deze website. Bepaalde stukken kunnen dus auteursrechtelijk beschermd zijn. Deze auteursrechtelijk beschermd werk wordt enkel hiervoor gebruikt en niets van deze site mag daardoor gekopieerd voor voor andere doeleinde dan hierboven.

Pan-Holland