KAN, Geel Zaad

Betekenis Kan:

Kan is het vierde Zonneteken van de 20 gezichten van de Zon. In Maya betekent Kan: zaad, maïs, en het getal vier.

Ik ben KAN; ZAAD; ik ben je creativiteit en seksualiteit.
Ik geef je groeikracht en voortplanting

Soms wordt hij afgebeeld als de kamhagedis of leguaan. Maïs is al duizenden jaren het door de goden geschonken hoofdvoedsel van de Maya’s. Volgens de Maya Mythologie zijn ze door de Goden geschapen uit de mais. Zonder de makkelijk te verbouwen maïs zou er nooit sprake geweest kunnen zijn van een bloeiende Maya beschaving. Kan laat cultuur opbloeien, schept de voorwaarden voor creatieve activiteiten.

Hij is een uitstekende facilitator. Kan is de vierde zon in de reeks van twintig en wordt bekrachtigd door de gele windrichting van rijping. Kan plant de zaden van het gedroomde. Kan is vleesgeworden creatieve en seksuele energie en schenkt het leven de mogelijkheid tot voortplanting. Kan is het kosmische zaad.

In Azteeks heet hij Cuetzpallin, wat leguaan of kamhagedis betekent, maar soms wordt hij ook afgebeeld als een kikvors.

De ondersteunende kracht van het Zaad is de Adelaar, de verborgen kracht is de Aarde en de uitdagende kracht is de Tovenaar.

Duiding:

Het Gele Zaad leeft via het instinct en heeft te maken met de wereld gebaseerd op de vijf lichamelijke zintuigen. Kan is het ‘ik’, individuele bewustzijn. Hij/zij is een informatieverstrekker, een tipgever. Kan is een goede netwerker. Hij geeft informatie door. Het chakra dat hoort bij Kan is het basischakra.

Kan zaait om te oogsten, hij laat energie in de fysieke wereld opbloeien. Kan is doelgericht, houdt een doel voor ogen. Kan is een goede talentenjager, een zonnezegel dat de creatieve potenties van anderen snel doorheeft; maar Kan: kun je ook je eigen talenten laten opbloeien?

Zijn planeet is Jupiter. Kan houdt ervan om onder publiek te verschijnen en zich daar te laten gelden. Kan heeft belangstelling voor leiderschap en optreden. Kan is actief, dynamisch, seksueel en beïnvloedend, met hoge normen en waarden.

In het Gele Zaad leeft de paradox dat in hem/haar seksueel zowel de agressor als de onderdrukte leeft. En ook zowel de dictator als de vrije schepper.

Traditionele vertelling:

Kan, Geel Zaad. Mensen met dit Zonnezegel, houden van het verzamelen van dingen die op hun pad komen. Ze verzamelen niet alleen dingen of spullen, maar ook gedachten en ideeën. Ze zijn de oplossers van onze communicatiestoornissen. Ze zijn namelijk in staat om alle verschillende meningen van een bepaalde omgeving bij elkaar te bundelen en ze terug te geven aan deze omgeving als een oplossing.

Het zijn gepassioneerde mensen met vuur in hart en handen. ‘Kan’ mensen zijn wijs, artistiek, hoveniers, verzamelaars en distributeurs. Ze zijn in staat om het goddeloze te transformeren in het heilige, met hun vuur en geordende woorden.

Vanuit de essentie:

Ik ben zaad en zie in het Zaad het toekomstig Potentieel. In ben drager van het perspectief van de Volmaaktheid. Mijn hart is in de toekomst van de hele wereld. Ik kan de kiem vasthouden, afschermen en wachten, heel lang wachten, totdat mijn hart vruchtbare bodem heeft gevonden. Mijn handelen: het zaaien van die toekomst. Ik ben Geel Zaad.