KAN, Geel Zaad

Betekenis Kan:

Kan is het vierde Zonneteken van de 20 gezichten van de Zon. In Maya betekent Kan: zaad, maïs, en het getal vier.

Ik ben KAN; ZAAD; ik ben je creativiteit en seksualiteit.
Ik geef je groeikracht en voortplanting

Soms wordt hij afgebeeld als de kamhagedis of leguaan. Maïs is al duizenden jaren het door de goden geschonken hoofdvoedsel van de Maya’s. Volgens de Maya Mythologie zijn ze door de Goden geschapen uit de mais. Zonder de makkelijk te verbouwen maïs zou er nooit sprake geweest kunnen zijn van een bloeiende Maya beschaving. Kan laat cultuur opbloeien, schept de voorwaarden voor creatieve activiteiten.

Hij is een uitstekende facilitator. Kan is de vierde zon in de reeks van twintig en wordt bekrachtigd door de gele windrichting van rijping. Kan plant de zaden van het gedroomde. Kan is vleesgeworden creatieve en seksuele energie en schenkt het leven de mogelijkheid tot voortplanting. Kan is het kosmische zaad.

In Azteeks heet hij Cuetzpallin, wat leguaan of kamhagedis betekent, maar soms wordt hij ook afgebeeld als een kikvors.

De ondersteunende kracht van het Zaad is de Adelaar, de verborgen kracht is de Aarde en de uitdagende kracht is de Tovenaar.

Duiding:

Het Gele Zaad leeft via het instinct en heeft te maken met de wereld gebaseerd op de vijf lichamelijke zintuigen. Kan is het ‘ik’, individuele bewustzijn. Hij/zij is een informatieverstrekker, een tipgever. Kan is een goede netwerker. Hij geeft informatie door. Het chakra dat hoort bij Kan is het basischakra.

Kan zaait om te oogsten, hij laat energie in de fysieke wereld opbloeien. Kan is doelgericht, houdt een doel voor ogen. Kan is een goede talentenjager, een zonnezegel dat de creatieve potenties van anderen snel doorheeft; maar Kan: kun je ook je eigen talenten laten opbloeien?

Zijn planeet is Jupiter. Kan houdt ervan om onder publiek te verschijnen en zich daar te laten gelden. Kan heeft belangstelling voor leiderschap en optreden. Kan is actief, dynamisch, seksueel en beïnvloedend, met hoge normen en waarden.

In het Gele Zaad leeft de paradox dat in hem/haar seksueel zowel de agressor als de onderdrukte leeft. En ook zowel de dictator als de vrije schepper.

Affirmatie:

“ik ben de vruchtbare grond en het zelf-ontkiemende zaad der mogelijkheid”

Chakra: Wortel

Kwaliteiten/Kenmerken:

  • Groei
  • Creativiteit
  • Scheppingskracht
  • Netwerker
  • Actief
  • Dynamisch

Traditionele vertelling:

Kan, Geel Zaad. Mensen met dit Zonnezegel, houden van het verzamelen van dingen die op hun pad komen. Ze verzamelen niet alleen dingen of spullen, maar ook gedachten en ideeën. Ze zijn de oplossers van onze communicatiestoornissen. Ze zijn namelijk in staat om alle verschillende meningen van een bepaalde omgeving bij elkaar te bundelen en ze terug te geven aan deze omgeving als een oplossing.

Het zijn gepassioneerde mensen met vuur in hart en handen. ‘Kan’ mensen zijn wijs, artistiek, hoveniers, verzamelaars en distributeurs. Ze zijn in staat om het goddeloze te transformeren in het heilige, met hun vuur en geordende woorden.

Vanuit de essentie:

Ik ben zaad en zie in het Zaad het toekomstig Potentieel. In ben drager van het perspectief van de Volmaaktheid. Mijn hart is in de toekomst van de hele wereld. Ik kan de kiem vasthouden, afschermen en wachten, heel lang wachten, totdat mijn hart vruchtbare bodem heeft gevonden. Mijn handelen: het zaaien van die toekomst. Ik ben Geel Zaad.

KIN-der uitvoering:

Ik ben KAN, het ZAAD. Ik zorg ervoor dat wat je droomt ook echt kan gebeuren. Ik help je om je doel te stellen, om je aandacht erbij te houden. Weet je nog wat je wilde doen? Ga ervoor, ga het nu laten gebeuren. Ik ben het zaadje dat later een heel grote boom wordt en ik weet precies wat daarvoor nodig is en hoe ik het van plan was.

De galactische Maya archetypen:

De galactische archetypen nodigen je uit om in je rol als Sluiter van de Cyclus te stappen. Nu de geschiedenis cyclus zich sluit, en wij ons bevinden in Midden-Tijd, dalen de galactische archetypen in om ons in kracht bij te staan. Eenmaal verbonden met de krachtvelden van je archetypen zal de zullen de profetische krachtlijnen van de Galactische Maya door je heen vloeien, je in staat stellend de nieuwe Aarde en de nieuwe tijd tot manifestatie te dromen.

KAN

4
DE ONSCHULDIGE

Ik ben de Onschuldige
Mijn teken is het Gele Zaad
Ik betreed je Universum
Vanuit de Vierde Poort van Licht
Mijn getal is vier
Helder, zelfbestaand, intrinsiek
Gewaarzijn is mijn natuur
Transparant, stralend
Zaai ik de zaden van alwetendheid
Ik ben het bloeien van het intrinsieke gewaarzijn van de Aarde
In puur bewustzijn draag ik de vruchten van spirit
I
k ben het nog nooit verbeelde opbloeien van het nieuwe
Niet vertroebeld door verlangen, vernuft
Of geheime motivatie
Ik ben de Heilige Nar
Mensen zien me als een dwaas
Maar ik ben enkel het zelfreflecterende gezicht van al hun projecties
wanneer je het wenst en puur bent
Zal ik mijn geheim met je delen
Mij kennen is oprijzen in de kracht van spirit
En alles te weerstaan dat niet zoals goed is

Aho