Toon 4 CAN

Toon 4: CAN

De Zelfbestaande Toon – Toon van Vorm

Getal van Stabilisering. God van Zon en krijgers.

Acties: Definiëren, Meten, Vormbepaling. Klank: D#

Vanuit de activering van dienstbetoon komt de definiëring van de vorm.

Alle vorm geboren vanuit het scheppingsproces is zelfbestaand. Dit betekent dat deze zichzelf definieert, in zichzelf volmaakt is, verantwoordelijk voor zijn eigen interne structuur en manifestatie. Wanneer we bezig gaan met de vierde toon, wordt ons de gelegenheid aangereikt om creatieve visies tot stand te brengen door het definiëren van de vorm waarmee die geconstrueerd behoren te worden.

Vier is de meest basale maat van de natuurlijke cycli van de tijd, de definiërende structuur van iedere natuurlijke constructie. In het accepteren van de kracht van de zelfbestaande vorm, eis je de kracht op van het definiëren van je eigen werkelijkheid.

Toon 4- CAN kaan

Maat; Meting; Omschrijving van de beweging: Schepping van de elementen: Vuur, Water, Lucht en Aarde; Het Lichaam van de Schepping. De expressie van de Geest wordt zelfbestaand, krijgt een eigen vorm, puur en simpel.

DEFINIEER  De intentie van de schepping wordt gedefinieerd door het wezen van de zuivere en basale elementen der schepping, die ogenblikkelijk uitgroeien tot complexe uitingsvormen. De intentie harmoniseert en balanceert de uiteenlopende elementen tot een verenigd geheel, daarbij zonder oordeel onderscheid makend.

Mensen die geboren zijn onder invloed van het heilige getal 4 zijn praktisch, realistisch en staan met beide benen op de grond. Can energie kan paranoïde of fatalistisch zijn wat betreft hun kijk op het leven, of levensvisie. Het is hier belangrijk om de algemene kijk op het leven evenwichtig te maken.

Want wanneer Can mensen het idee hebben dat ze over een bepaald onderwerp een standpunt hebben ontwikkeld, is er weinig kans dat ze daarna van gedachten zullen veranderen. Eenmaal gekozen, is het voor hen moeilijk om koers of positie te wijzigen, dus is het voor hen verstandig om van te voren alle opties te onderzoeken en behoedzaam de zaken te overwegen. Uiteraard is het ook verstandig om heroverwegingen toe te laten.