Toon 6 UAC

Toon 6: UAC

De Ritmische Toon – Toon van Gelijkheid

Getal van stroming. God van de dood.

Acties: Organiseren, Evenwicht brengen, Gelijkheid. Klank: F

Vanuit de zelfversterking van uitstraling komt het evenwicht van gelijkheid.

Opnieuw staan we voor de uitdaging om het evenwicht te vinden in ons zelf en in de verschillende gebieden van ons leven. De natuur bevat de perfecte balans in het natuurlijke ritme van de levenscycli, en het is de bedoeling dat we dit integreren in onze eigen dagelijkse ritmes.

Dit betekent dat we ons eigen leven zodanig organiseren dat het mogelijk is om in evenwicht te blijven met onszelf, binnen het terrein van werk en van spel, alsmede binnen al onze relaties. Er is een natuurlijke gelijkheid die zich bevindt in de kern van alle evenwichtbrengende handelingen en deze kan slechts worden bereikt door naar binnen te reizen om de bron te vinden van het ware innerlijke evenwicht.

Toon 6 – UAC oewak

Tijd-Ruimte; De schepping van de cycli van de Tijd gebaseerd op de kosmos.

STROOM  Het leven sterft en komt weer tot leven. De tijd begint te bewegen in cycli, waardoor het ons in staat stelt de vruchten van onze scheppingen te aanschouwen. Het is niet wat het zal zijn; het is wat het voortdurend zal worden. Het enige blijvende is de verandering. “Uac” is het kosmische evenwicht en de mogelijkheid om respons te geven. Alles dat is, verandert, maar blijft van nature wat het is.

Wat zich ook voordoet, of welke richtingen worden gekozen, het wordt slechts meer van hetzelfde. 6 is het levensritme. De invloed van Uac zoekt altijd naar wegen om zijn schepping te verfijnen en te ontwikkelen. In welke situatie dan ook, zal Uac eraan werken om te verbeteren wat er voorheen bestond. Ontwikkelingen of verbeteringen worden zowel in fysieke als in intellectuele zin nagestreefd.

Let erop dat Uac energie lui kan zijn of zelfvoldaan. Hieraan werken kan Uac helpen om zijn mogelijkheden ten volle te benutten. Let ook op de superkritische kant, want dat wat je in anderen bekritiseert, zou je wel eens in jezelf onder ogen mogen zien. Om conflicten te vermijden is het goed om tolerant te worden en niet oordelend.

Uac wordt krachtig geleid door zichzelf en is op grootse wijze de verheerlijking van de heilige centrale zon, omdat het minder invloed ontvangt van de andere Zonnetekens.