Nicola Tesla

Nikola Tesla-een uitvinder die de wereld veranderde

 

Geboren onder Zonneteken CAN AKBAL, KIN 43 G.A.P. Akbal’s zijn in staat, als geen ander, om dromen in de wereld te zetten. Hij was geboren, zoals bijna alle grote op Aarde, op een Galactisch Activerings Portaal. Op deze  dagen is de sluier tussen de dimensies dunnen waardoor zij beter kunnen in tappen op het alwetend veld. Zijn toon was 4, VORMBEPALING.

Nikola Tesla (1856 – 1943) was een uitvinder en staat met name bekend om de ontwikkeling van de wisselstroomgenerator. Hij raakte verwikkeld in een concurrentiestrijd met Thomas Edison, die de gelijkstroomgenerator had ontwikkeld. Omdat wisselstroom steeds populairder werd en steeds meer steden en bedrijven voorzag van stroom, ontving Tesla investeringen voor nieuwe uitvindingen. Ten tijde van zijn dood had Tesla 700 patenten op zijn naam staan.

Interesse in elektrotechniek

Telsa werd in 1856 geboren tijdens een hevige onweersbui om klokslag middernacht in het huidige Kroatië. Door deze bijzondere omstandigheden werd hij toepasselijk “een kind van het licht” genoemd. Zijn moeder vond kleine huishoudelijke apparaten uit in haar vrije tijd, wat Tesla’s interesse in elektrotechniek aanspoorde. Al op jonge leeftijd bouwde of verbeterde hij apparaten die van nut waren voor zijn dorpsgenoten. Na een studie in Oostenrijk ging hij in 1882 aan de slag als ingenieur bij de Continental Edison Company. Dit bedrijf was opgericht door de bekende uitvinder Thomas Edison om diens ideeën en uitvindingen in Europa te kunnen verkopen.

Gelijkstroom of wisselstroom?

Tesla maakte naam voor zichzelf en twee jaar later vertrok hij naar de Verenigde Staten om in Edison’s bedrijf in New York te werken. Hij werd ingehuurd om de gelijkstroomgenerator – waar Edison rijk en beroemd mee was geworden en wat al veel bedrijven van stroom voorzag – te verbeteren. Maar door meningsverschillen vertrok Tesla om zijn eigen bedrijf op te richten. Hij zou zich richten op wisselstroom terwijl Edison zich zou blijven richten op gelijkstroom. Dit leidde tot de zogenaamde war of the currents (oorlog van de stromen).

War of the currents

Tesla’s werk en uitvindingen trokken de aandacht van zakenman George Westinghouse, die net als Edison op zoek was naar een manier om de wereld te voorzien van stroom. Westinghouse kocht Tesla’s patenten voor een wisselstroomgenerator en huurde Tesla in om die te ontwikkelen. De concurrentiestrijd tussen enerzijds Edison en anderzijds Tesla en Westinghouse zorgde voor veel kwaad bloed. Edison startte een publiciteitscampagne tegen wisselstroom door valse informatie te verspreiden over dodelijke ongevallen en publiekelijk dieren – waaronder een circus olifant – te elektrocuteren met wisselstroom. Zijn campagne overschaduwde de dodelijke ongevallen en branden die ontstonden door Edison’s eigen gelijkstroomgeneratoren.

Wisselstroom wint

Uiteindelijk won wisselstroom steeds meer terrein. Gelijkstroom kon slechts een afstand van drie kilometer afleggen waardoor er steeds een substation gebouwd moest worden om de stroom verder te voeren. Wisselstroom, daarentegen, kon honderden kilometers afleggen voordat een substation nodig was. De voordelen van wisselstroom wierp haar vruchten af toen de Wereldtentoonstelling van 1893 in Chicago werd aangedreven door wisselstroom en toen twee jaar later een van de eerste wisselstroom waterkrachtcentrales werd gebouwd bij Niagra Falls. Het jaar daarop voorzag deze centrale de hele stad Buffalo van wisselstroom, een prestatie die veel publiciteit kreeg over de hele wereld. Al snel werd duidelijk dat wisselstroom de 20e eeuw zou inluiden.

Meer uitvindingen

In deze periode maakte Tesla grote stappen in de elektrotechniek. Zijn uitvindingen en patenten zouden later de basis vormen voor radio, radar, röntgenfoto’s en afstandsbesturing. In 1917 ontving hij de Edison Medal voor zijn bijdrages in de elektrotechniek. Zijn meest ambitieuze project was zijn poging tot het opbouwen van een wereldwijd draadloos communicatiesysteem om informatie te delen en de wereld te voorzien van gratis stroom. Hij werd gefinancierd door onder meer J.P. Morgan, die een groot deel van Tesla’s patenten op telefonie en telegrafie had opgekocht en daar later rijk mee werd. Maar na vijf jaar hadden zijn investeerders door het gebrek aan nuttig resultaat geen vertrouwen meer in het project en zijn laboratorium werd afgebroken.

Een arm en teruggetrokken einde

Na een zenuwinzinking zou Tesla voornamelijk als adviseur werken. Zijn ideeën werden steeds vreemder en waren vaak onuitvoerbaar(wellicht voor die tijd enkel). Arm en teruggetrokken stierf hij op 7 januari 1943(Hun Lahun Ix)eenzaam in een hotelkamer in New York. Hoewel de meeste van zijn patenten in zijn tijd niet tot uitvoering gebracht konden worden, hebben ze ervoor gezorgd dat grote stappen konden worden gezet in draadloze communicatie en zorgden ervoor dat vandaag de dag de wereld is voorzien van (een relatief veiligere vorm van) stroom.

Hij was omgeven door de vervolmaking van zijn ideaal: gratis en onbeperkte energie voor iedereen op deze wereld. De stad New York gaf licht als nooit tevoren dankzij onder andere elektriciteit en wisselstroom.

Maar het vreemde is dat Tesla tijdens zijn leven al langzaam wegzakte uit ons collectief geheugen. Wellicht kwam dat door het feit dat Tesla gesteld was op privacy en mensen bewust uit zijn leven hield. Misschien had het te maken met zijn afkomst, als kind van Servische ouders. Wat het ook moge zijn, 70 jaar na zijn dood zijn er nog altijd te weinig mensen die Tesla op waarde weten te schatten.

Want Tesla mogen we, zonder blikken of blozen, gerust een van de grootste uitvinders aller tijden noemen. Leonardo da Vinci zou geen schaamte voelen door in een adem met Nikola te worden genoemd en Benjamin Franklin zou een diepe buiging voor hem moeten maken.

Ferme taal, maar in feite spreken de uitvindingen van Nikola voor zich. Hieronder een aantal van zijn meest ongelooflijke uitvindingen die hij heeft gedaan op een rij (in willekeurige volgorde):

Radio
Hoewel Guglielmo Marconi in eerste instantie de eer kreeg uitvinden te zijn van de radio (iets wat veel mensen heden ten dage nog altijd geloven), deed het Hooggerechtshof in de VS in 1943 anders beslissen. Zij brachten het patent op de radio terug op naam van Tesla, die aantoonde de radio jaren eerder dan Marconi te hebben uitgevonden. Tesla toonde aan dat radio signalen gewoon een frequentie zijn die een zender en een ontvanger nodig hadden. Tijdens een presentatie voor de National Electric Light Association toonde Tesla al de werking van een radio. Hoewel Tesla twee Amerikaanse patenten had aangevraagd, US 645576 en US 649621 in 1897, stelde het U.S. Patent Office in 1904 dat deze op naam moesten komen van Marconi. Veel mensen denken dat deze wijziging te maken had met twee belangrijke financiers van Marconi, Andrew Carnegie en Charles Samuel Franklin. Deze mannen zouden invloed hebben uitgeoefend op de toewijzing van de patenten. De toewijzing aan Marconi zou ook hebben betekend dat de Amerikaanse overheid de royalty’s niet hoefde uit te keren aan Tesla.

Wisselstroom
Hierboven ook al wat over gemeld maar dit is waar het allemaal mee begon. Wat ongelooflijk veel reuring veroorzaakte op de Wereld Expositie in Chicago in 1893. Het werd ook duidelijk wat de grondslag was van de ‘oorlog’ tussen de visie van Thomas Edison (een soort Nemesis voor Tesla) en de visie van Nikola Tesla, namelijk kosten en veiligheid voor de distributie van energie (voor alle mensen). De gelijkstroom (DC current) van Edison, die zich gesteund zag door General Electric, werd aanzienlijk duurder over lange afstanden. Daarnaast kwamen er gevaarlijke vonken vrij bij de noodzakelijk omvormer (ook wel commutator of stroomwisselaar genoemd). Gek genoeg gebruikte Edison en de zijnen de gevaren van elektrische stroom om bij mensen angst in te boezemen voor de uitvinding van Tesla, het alternatief van gelijkstroom: wisselstroom (AC current). Om zijn beweringen kracht bij te zetten, elektrocuteerde Edison diverse dieren bij presentaties. Dientengevolge gaf Edison de wereld de elektrische stoel, terwijl hij tegelijkertijd pogingen ondernam om de plannen van Tesla, energie veiliger en goedkoper aan te bieden, te ondermijnen. Tesla reageerde op de juiste manier: hij toonde aan dat zijn wisselstroom volledig veilig was door het door zijn eigen lichaam te geleiden om zo licht te produceren.
De Edison – Tesla vete (General Electric – Westinghouse) in 1893 was een culminatie van decennium lang ideeën stelen, geheime zakendeals sluiten en patenten manipulatie waarmee Edison en zijn in geld geïnteresseerde entourage probeerden Tesla klein te krijgen.
Het recht zegeviert, want ondanks de smerige praktijken van Edison, is het Tesla’s systeem dat op dit moment de Westerse wereld voorziet van stroom en energie.

Elektrische motor
Rijdt u in een hybride auto? Dan is de kans groot dat de elektrische motor die erin ligt gebaseerd is op de uitvinding van Tesla (denk ook aan de elektrische auto die zijn naam draagt). De technische specificaties zijn te uitgebreid om hier te behandelen, maar het volstaat om te zeggen dat de uitvinding van Tesla de mensheid al decennia eerder uit de beklemmende greep van olie en benzine had kunnen helpen.
Jammer genoeg voor Tesla werd zijn uitvinding overschaduwd door de economische crisis en de Wereldoorlog die volgde. Ondanks dat veranderde zijn uitvinding het beeld dat we nu voor lief nemen: ventilatoren, huishoudelijke apparaten, water pompen, elektrisch gereedschap, computers, digitale horloges en compressoren.

Robotica
Tesla’s uitzonderlijk ontwikkelde wetenschappelijke geest bracht hem het idee dat alle levende wezens gedreven worden door prikkels van buitenaf. Hij zei: “Ik heb bij iedere gedachte die ik heb en iedere gedraging van mij op dagelijkse basis aangetoond dat ik niets meer ben dan een machine, een automaat met de kracht van beweging, die reageert op prikkels van buitenaf.”
En ziehier: het concept van een robot was geboren.
Er bleef echter wel een menselijk element overeind, namelijk dat deze menselijke replica’s beperkingen moesten hebben, met name groei en voortplanting. Desalniettemin omarmde Tesla alles wat intelligentie kon voortbrengen. Zijn visie voor een toekomst gevuld met elektrische auto’s, robots als menselijk gezelschap en het gebruik van sensoren en autonome systemen is gedetailleerd beschreven in het Servische Journaal voor Elektrische Bouwkunde.

Röntgenstralen
Elektromagnetische en ioniserende straling werd intensief onderzocht aan het einde van de 19e eeuw. Maar Tesla richtte zich op het volledige scala. Alles, van de voorloper van de Kirlianfotografie, wat de mogelijkheid biedt om levenskracht vast te leggen, tot de techniek we nu gebruiken in de medische diagnostiek, namelijk röntgenstralen. Net zoals zoveel van Tesla’s bijdrages, voortkomend uit het geloof dat alles we kunnen begrijpen van het universum zich continu om ons heen bevindt, moeten we ook ij de röntgenstralen beseffen dat er fysieke apparaten dienen te worden ontwikkeld om deze universele waarheden aan het licht te brengen.

Laser
Tesla’s uitvinding van de laser is waarschijnlijk het meest duidelijk voorbeeld van het Goede en Kwade verenigd in de geest van een mens. Lasers hebben onnoemelijk veel bijdrages geleverd aan chirurgische applicaties. Lasers zijn natuurlijk van essentieel belang voor onze huidige digitale media.
Maar met deze innovatieve sprong zijn we ook in het land van science fiction terecht gekomen. Van het op lasers gebaseerde verdedigingssysteem van Reagan (ook wel Star Wars genoemd) tot de hedendaagse niet-dodelijke wapenarsenaal (laser geweren, laser geleiding) en zelfs ‘death rays’ is er ongelooflijk potentieel voor ontwikkelingen in de goede als in de slechte richting.

Licht
Natuurlijk heeft Tesla het licht niet uitgevonden, maar ontdekte wel hoe je licht kunt vergaren en kunt verspreiden. Tesla ontwikkelde, ruim veertig jaar voordat ze werden ‘uitgevonden’ door bedrijven, lichtgevende gloeilampen in zijn laboratorium. Op de Wereldtentoonstelling nam Tesla glazen buizen en boog deze zo dat ze de naam van beroemde wetenschappers spelden. Daarmee creëerde Tesla in feite de eerste neon-reclames.
Maar het is de Tesla Coil, Tesla Spoel, die het meest indrukwekkend en controversieel zou worden. De Tesla Spoel is absoluut een voorwerp dat de (elektrische) bedrijven in de doofpot hadden willen stoppen: Tesla kwam met het concept dat de wereld zelf een magneet is die elektriciteit (elektromagnetisme) kan genereren door frequenties te gebruiken als een zender – net zoals een radio.

Afstandsbediening
Deze uitvinding is een logisch gevolg van de uitvinding van de radio. Patent nummer 613809 was de eerste op afstand bestuurbare boot, wat gedemonstreerd werd in 1898. Door het gebruik van een aantal lange batterijen, knoppen die radiosignalen stuurden, welke de propeller van boot aandreven, lukte het Tesla om de boot op afstand te bedienen. Hoewel deze technologie lange tijd nauwelijks werd toegepast, is het nu niet meer weg te denken uit onze samenleving. Van het bedienen van de televisie tot oorlogen die met op afstand bestuurbare wapens wordt uitgevochten. De Duitsers introduceerden in de Tweede Wereldoorlog de eerste op afstand bestuurbare tanks en sindsdien is de technologie om apparaten op afstand te bestuderen langzaam wegdreven van menselijke vrijheid.

Draadloze communicatie en ongelimiteerde gratis energie
Deze twee zaken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, daar zij de laatste veste waren van de machtige elite. Immers, wat is energie nog waard als het niet gemeten en gecontroleerd kan worden? Gratis? Nooit.
J.P. Morgan gaf Tesla met $150.000 de mogelijkheid een toren te bouwen die de natuurlijke frequenties van ons universum zou gebruiken om data te verzenden, informatie die werd verpakt in afbeeldingen, gesproken berichten en teksten. Dit was de eerste keer dat iemand gebruik maakte van draadloze communicatie. Maar het betekende ook dat het universum daadwerkelijk gevuld is met gratis energie die aangewend kan worden om via, bijvoorbeeld het wereld wijde web alle mensen op de wereld met elkaar te verbinden. Ook werden mensen zo in staat gesteld de gratis energie om hen heen te benutten.
De 0-en en 1-en in het universum zijn ingebed in het weefsel van ons bestaan. Nikola Tesla wilde individuen zoals u en ik in staat gratis en onbeperkt data te ontvangen en te versturen. Jammer genoeg zullen er altijd mensen zijn die geld willen verdienen, in plaats van de mensheid als geheel vooruit te helpen. Wellicht ook de belangrijkste reden dat Nikola Tesla, ten onrechte, uit ons collectief geheugen sijpelt.

Slotwoord
Tesla had nog, letterlijk, duizenden andere ideeën en uitvindingen die nooit zijn uitgebracht. Werpe en blik op zijn honderden patenten en je ziet een glimp van wat deze man de wereld te bieden had.
Zoals gezegd, bedrijven, organisaties en machtige elitaire lieden zullen nooit toestaan dat energie en elektriciteit gratis en onbeperkt verkrijgbaar zijn, want dan is er geen geld meer te verdienen.

Maar dat is des te meer reden om Tesla terug op het voetstuk te plaatsen waar hij hoor te staan. Lichtgevend, kin omhoog en verheven boven de anderen. Al had Tesla zelf liever doorgewerkt aan een van zijn ideeën en uitvindingen.

Bronnen
http://www.activistpost.com

https://isgeschiedenis.nl/nieuws/nikola-tesla-een-uitvinder-die-de-wereld-veranderde