Kosmische Web

De Levensboom, het kosmische kruis.

De levensboom, die wij mede kunnen als de kerstboom, inspireerde mij enorm. En speciaal voor deze dagen wil ik je een prikkelend, lichtend en inspirerend verhaaltje delen over onze Kerstboom, de Axis Mundi. Hoe komt het dat we tot op de dag vandaag met kerst een boom in ons huis plaatsen? Waar komt dit oude voor christelijke ritueel vandaan? Uit welke Tijd en beleving is deze ontstaan? Wat is de boodschap die deze boom ons deelt?

De Axis Mundi, de ‘as van de wereld’, is een begrip uit de godsdienstwetenschap dat verwijst naar een centrale verbindingslijn tussen Hemel en Aarde in verscheidene levensbeschouwingen en mythen, van Maya mythen tot Siberisch sjamanisme. Het is de centrale lijn waar alles om draait, zowel letterlijk als figuurlijk. De Axis Mundi kan in de overlevering de vorm krijgen van bijvoorbeeld een unieke berg(Apu), een boom zoals het voorbeeld hiernaast en boven van de Maya’s.  Of zoals de Noordse Yggdrasil, een pilaar(Obelisk), of een heiligdom zoals het Griekse Delphi of de Mesopotamische ziggoerat. Dat komt door bijvoorbeeld hun associaties met grote hoogten en dus het dragen van het hemelgewelf. Zodoende gold de Axis Mundi als het hoogste punt in de kosmos, het centrum van alle richtingen, de 7de richting, de richting naar binnen. Als fysieke en communicatieve verbinding tussen de onderwereld, midden of gewone wereld en boven wereld. De 3-Eenheid, de 3-Werelden. Daarmee genoot de Axis Mundi een sacrosancte status.

De boodschap die de kerstboom ons brengt zal voor een ieder anders en uniek zijn. Ieder denkt, voelt en ervaart deze op zijn eigen unieke manier. En jou eigen interpretatie en betekenis van deze boom is het mooiste wat je jezelf kan geven. In dit korte verhaaltje wil ik jullie een visie delen van de oude, zij die lang voor ons leefde in Tijd. Hoe zagen zij de wereld om ons heen? Hoe zagen zij de bomen om ons heen? De kerstboom stamt al af van ver voor de komst van Christus, nu alweer zo’n dik 2000 jaar geleden volgens de teller. Wat kunnen deze oude teachings ons nog leren? Beter gezegd ons herinneren? Herinner jezelf…

De kerstboom, de boom brengt ons zo ver terug in Tijd dat de oorsprong nog veel verder terug gaat dan dat ik hier nu kan delen. De kerstboom verbindt de 3 werelden met elkaar. Over de drie werelden is veel te vertellen en is in alle oude culturen terug te vinden, zelfs nu in onze tijd. Of je nu ergens in geloof of niet, in het kort hebben wij onze werkelijkheid ingedeeld in drie. Namelijk hier, boven ons en onder ons(3D). De boom leert ons deze 3 Eenheid weer 1 te maken als het kosmische kruis.

De boom staat niet los van de Aarde, zijn wortels zitten diep in onze moeder en zijn takken reiken hoog in de hemel waar hijzij kosmische energie omzet in dat wat het IS. De Oude Maya’s en ook hedendaagse Maya’s hebben als centrum van hun geloof en innerlijk weten de wereldboom centraal staan, het is de levensboom. Ze beelden hem ook uit als een T of als een kruis, net zoals het oude kruis van Christus. De wereldboom werd gedragen door de vier Hemeldragers, Heren van de Tijd, van de Wind.

Vandaag de dag zien vele mensen een boom als een stuk hout wat ook nog in de weg staat. In de oude en hedendaagse animistische en sjamanistische culturen, zo ook bij onze (oer) voorouders, was dit zeker niet het geval. De boom was heilig en stond en staat centraal in het wezen van wie we zelf zijn. In oude kerken zien we nog de zuilen die boomstammen voorstellen en het gewelf zijn zijn takken. De kerstboom is in onze moderne westerse beschaving de stille getuigen van die lang vergeten en haast verloren Tijd en wijsheid. Maar diep in ons ligt het weten en daarom eren we elk jaar weer de boom. En verwelkomen hem als de oude en welvertrouwde vriend in ons huis, in ons midden. Welkom Kerstboom, Aho.

Een tijd van de samenkomst van liefde, familie en relaties, de kracht van leven. En bij onze relaties hoort de boom, het is onze bondgenoot op Aarde, het staande volk. Want wat de boom uitademt ademen wij in en wat wij uitademen ademt de boom weer in, dit is de synergie van (ons) leven. Een naaldboom is altijd groen, groen is de kleur van het leven, groen is ons eigen Hart, en zo het chakra. Groen staat symbool voor het leven op Aarde, onze verwanten zoals de planten en het bomenrijk. Onze ‘eigen’ natuur, zo natuurlijk en bio-logisch is onze biosfeer waarin we leven. De wijsheid van de boom is enorm, het staande volk is oud, ze hebben vele werelden zien komen en gaan. Ze waren hier miljoenen jaren voor ons, lang voordat de eerste mens zijn voeten hier op Aarde zetten. Alles wat we willen weten, weten zij allang…

Voordat we de kerstboom echt kunnen gaan ‘zien’, gaan waar-nemen zullen we met nieuwe ogen moeten gaan kijken. Ons echt verdiepen in de boom zelf. Wat zien we als we kijken naar een boom? Sowieso zien we op dat moment maar de helft, de rest zit onder onze eigen voeten. Heeft een boom gevoel? Kan een boom communiceren met andere bomen? Heeft een boom intelligentie? Op al deze vragen is een antwoord. Als ambassadeur van moeder Aarde spreek en schrijf ‘ik’ nu namens de bomen. Dit omdat zij zelf geen stem hebben om te spreken of handen en vingers om te schrijven zoals wij wel. Hou je vast, geen leuk verhaal als je je verdiept in de staat van de bomen hier en Nu in, op deze wereld? Hoe gaat het met ze?

Bovenstaande hartverscheurende foto laat het in 1 opslag zien. Het is een luchtfoto van het Amazone oerwoud. De middenlijn is de grens tussen het oerwoud en gecultiveerd land. Boven zie je miljarden bomen, planten, bloemen, dieren en andere levensvormen. Een levende biosfeer, een levende planeet. Beneden zie je dood, dor gras waar een paar uitgemergelde koeien lopen die later in hamburgers veranderen. Echt, als er een Hel bestaat dan speelt deze zich hier en nu af voor deze bondgenoten op Aarde. Zelf ben ik van geen 1 religie, maar er zit wijsheid en liefde in alle en om even in christelijke termen te blijven zoals de hel.

Ergens in de bijbel staat dat je een boom mag omhakken als je hem echt nodig heb maar dit is krankzinnig. Ook staat er ergens dat wij Rentmeesters zijn van de natuur, van deze Aarde. Waar waren de rentmeesters de afgelopen 250 jaar? We doen niet dat wat we zouden moeten doen, namelijk het uitvoeren van Rentmeesterschap van de bezittingen en met het geschapene. Uitgangspunt dat God(Grote Geest)de eigenaar van alles is, dat hij de mens in beheer heeft toevertrouwd. We hebben onze taak hierin duidelijk laten liggen. Alles uit handen gegeven aan overheden, multinationals, Uni’s, banken en uiteindelijk een klein clubje machthebbers die het wel voor ons zullen doen.

Helaas vertegenwoordigen zij niet het volk, een land, natie of Aarde. Ze vertegenwoordigen een oud systeem, uit de tijd van overheersing, gebaseerd op geld(schuld) en winst ten kosten van alles, onbeperkte groei zonder ooit de bloei. Wanneer hebben we genoeg? Een goede Rentmeester zorgt voor groei en bloei en ondersteund het leven, Al het leven. Al het leven is een creatie van God en heeft dus het recht hier te Zijn. Anders was het er niet, als het in jou ogen niet belangrijk is, geen waarde heeft, wil niet zeggen dat dat zo is. De natuur is het lichaam van de geest en Al het leven is hier voor een reden. Samen vormen we het balans en de dans van dat wat we leven noemen en vormen we het kosmische web. Alles IS en los enkel afhankelijk van elkaar en stabiliseert elkaar tot en met perfecte harmonie aan toe.

Het wordt tijd om onze plaats in te nemen in dit geheel, de hoogste Tijd. Steeds meer mensen ontwaken uit die diepe slaap, het zand dat in onze ogen werd gegooid is uitgewerkt. We waren flink verdwaald van het pad der waarheid. Dageraad is hier om onze dagen weer te verlichten, we beginnen de wereld weer te begrijpen, te zien. We hebben zoveel moois ontdekt en ook van de wereld van de bomen.

Sommige mensen zijn er (nog) niet, worden afgeleid en met de dag steeds kunstmatiger gemaakt. Betoverd door de digitale zwarte sjamanen spiegels verdwijnen ze steeds meer met hun tijd en bewustzijn in een doosje genaamd smartphone. Vooruitgang genaamd en alles wordt steeds meer ‘smart’, een digitale en kunstmatig schijnwereld zonder gevoel. Maar of al dat smart nu ook zo wijs is? SMART waar is het HART?

Hebben bomen gevoel? Zorgen ze voor elkaar? Communiceren ze, kunnen ze zien, ruiken? Sommige mensen denken nu kan niet, sprookjes. Het woord sprookje betekent letterlijk het gesproken woord. Oude verhalen voordat we gingen schrijven, lang voordat we papier hadden en boeken maakten. Oer oude verhalen van onze verre voorouders, die ook hier op Aarde leefde. Zij die niet dom waren maar tot zeer hoge hoogtes kwamen in tal van levenswijsheden. Door hun dappere daden en niet opgeven zitten wij nu hier. Dankbaarheid hiervoor en vaak zijn deze sprookjes meer waar en waard dan de leugens van vandaag de dag.  Out of the box.

Hieronder korte interview met een bomen expert, alles is wetenschappelijk onderbouwt voor de gene die daar alle waarde aan hebben gehangen;) Las laatst een artikel dat het nu wetenschappelijk is bewezen dat de plant Lavendel rust gevend is! Dat is snel, onze voorouders gebruikten deze plant hiervoor al zo’n 6000 jaar dat we weten. Dus als je wil wachten tot het wetenschappelijk bewezen is zal je voor vele zaken nog heel wat levens moeten terugkomen hier;) Alle tijd toch, zijn boek is aanrader als je wil openstellen voor deze nieuwe wereld;) Die wereld is overigens al zo oud en hier zolang er Tijd bestaat, maar goed voor de meeste mensen een vrij nieuwe en frisse kijk in een andere wereld. Welkom thuis;)

Mooi ook hoe hij vertelt over ‘staatkinderen’ bomen die opgroeien zonder voorouders. Ze groeien snel en zijn snel uitgeput, gaan eerder dood. Al kijkend naar onze beschaving en hoe deze is ontstaan. We groeien enorm snel, niet eerder is dit voor gekomen in de geschreven geschiedenis. Wij zijn door (wereld) oorlogen ontheemd, we hebben onze voorouder gronden (moeten) verlaten, verkocht aan de hoogste bieder voor de veilige grote steden met al haar pracht. De natuur ingeruild voor beton en staal en als vreemde op deze planeet leven we ons leven. Zie hier wel gelijkenissen in, we zijn onze roots vergeten, onze teachings, wie we zijn. De teachings komen vandaag de dag uit Holly-wood en van de massamedia, een ander soort oerwoud. En ik hoor je denken, de overheid verteld ons dat we steeds ouder worden. Dan vraag ik me af, in vergelijking tot wat? Mensen van voor de tweede wereld oorlog werden vele tegen de 100 jaar of ouder. Nu zie je deze mensen met zulke leeftijd maar zelden. En Farao Ramses werd 100 jaar en leefde nu zo 3300 jaar geleden

Het balans hierin en respect voor onze bloedbroeders, zoals de Maya’s de bomen noemden, is ver te zoeken in de matrix van hedendaagse bestaan en kunstmatige gecreëerde werkelijkheid. We zijn de bomen gaan haten en zien hem nu als een vijand die om moet. Zoals in de film Lord of the Rings waarin de donkere en boze tovenaar schreeuwt tegen de afgrijselijke aardewezens, Tear them all down! Trek ze alle om! Niets anders dan dood en verderf. Betovert en als malle, als bezetenen, als dwazen, elke seconden van de dag verdwijnt er ter grootte van een voetbalveld van bomen en alles wat daarin leeft van Aarde, weg. Dat zijn per dag 86.400 voetbalvelden met daarin miljoenen levensvormen en het medicijn tegen al onze ziektes die we nu hebben en onze kinderen hun kinderen zullen krijgen. Meer dan 25% van de hedendaagse farmaceutische medicijnen bevat een plant, kruid uit het oerwoud. De rest, 75% werkt meestal niet;)

We hebben slechts 1% van de naar schatting 40.000 verschillende soorten planten in dit oerwoud onderzocht. Ze verdwijnen nog voordat we ze ontdekken, voordat we ze zelfs een naam kunnen geven, respectloos. Complete en totale  waanzin, heeft niets met ons hart, met intelligentie te maken en is ook niet beschaafd. Het oerwoud is oud en wijs, het is een bibliotheek vol met leven, waar het hier om draait! Om en in 1 boom leven gemiddeld 260 verschillende soorten dieren en sterven samen met die ene boom, weg.

Dit demonische proces gaat 24 uren per dag, 7 dagen per week, 365,24 dagen per jaar door en versneld zichzelf haast met de snelheid van het licht. Elke jaar hakken we nu 15 miljard bomen om, dat is meer dan 2 x het aantal Aardbewoners die we mensen noemen en op deze gehele planeet leven?! We kappen sneller dan de snelste boom kan groeien. En dit noemen we vooruitgang, beschaving? Vinden het gek dat het klimaat veranderd? Deze waanzin zal ons toch moeten wakker schudden zou je zeggen?

En we hoeven ze zelfs al niet meer om te kappen, de bomen kappen er zelf al mee. Wereldwijd verlaten de Elders nu deze planeet, als een steek in mijn hart. In Afrika zijn massaal de oudste bomen op Aarde aan het omvallen. Sommige van 5000 jaar oud, ander 2500 jaar vallen gewoon om. Zij zijn er klaar mee, ook hier in Nederland vallen nu 1000 jaren oude Eiken om. We kunnen dit stoppen, we kunnen laten zien, voelen dat wij ze Zien, ze horen. Dat wij om ze geven omdat ze ons zijn en wij zij. Als je niet om hen (kan) geven,  geef dan 1 x alle liefde die je heb eens echt aan ‘jezelf’. Dan geef je direct om al het andere:)

Het is ook allemaal wat en als je dit lees lijkt het alsof we al verloren zijn, dat we niks meer aan kunnen doen. Maar dat lijkt alleen maar zo;) Nu komt het leuke! We gaan van macht naar kracht, bewustzijn groeit. We gaan ontdekken dat alles wat we zoeken, alles wat we hiervoor nodig hebben, echt alles om deze ‘puinhopen’ op te ruimen, echt alles. Al die tijd, wachtend, wakend en als een kostbaar geschenk vanuit de bron der schepping diep in ons verborgen zat. Als een wakende vlam zit die kracht in ieder van ons. We zijn eerder bang voor de grootheid, het diamant dat in ons zit waarom we liever klein blijven hier buiten.

En wij kunnen deze waanzin als het moet direct stoppen als we weer naar de boodschap van de boom gaan luisteren, ons hart open stellen en wakker te worden. Wel eens een boom geknuffeld of een Kakaw ceremonie gedaan? Je bent van harte welkom. Als je wil kan nu gelijk 52.000 vierkante kilometer oerwoud redden dit nieuwe jaar als je op de brievenbus de stikker plak van NEE- NEE, Its so simple to save oure planet! Gewoon NEE, zeg Nee tegen deze waanzin, Nee tegen deze onzin.

Neem enkel die reclameblaadjes die elke week weer binnen komen, meer en meer. Poef, met een doffe klank vallen de dode bomen op de deurmat. Hiervoor hakken we elke jaar en alleen en enkel voor ons kikkerlandje 26.000 vierkante kilometer bos voor om, weg?! En als je stop met dit oud papier inzamelen is het 52.000 vierkante kilometer per jaar. Dit om ons wijs te maken dat het lekker goedkoop is, nu of nooit,  je bent toch niet gek? Kopen, kopen, kopen. Dat is een bos ter grote van twee of vier keer de oppervlakte van heel België! Voor wat? Voor ons te vertellen dat we van alles nodig hebben om echt gelukkig te worden? En het is ook nog goedkoop???

OMG, zo goede koop hebben we hiermee niet gesloten, er zit een flinke adder onder het gras. We vernietigen zo ons eigen bestaan en we lenen nu al van onze achter klein kinderen. Aarde moeder is geen grondstof, die je kan uitputten tot ze leeg is. Aarde moeder heeft ons ook niet nodig, wij hebben haar nodig. Zij overleeft alles wat we haar aandoen, want zij heeft alle Tijd in de wereld. Wij niet…dus geef mij maar gewoon en heel natuurlijk echte blaadjes aan de bomen dan in plaats van dan die reclame blaadjes in mijn bus. Stop de waanzin, help je mee? Bestel die stikker en lekker plakken;)

We worden wakker, de dageraad is hier. Het enige wat je hoeft te doen is je open te stellen, bewustzijn doet de rest. Gewoon heel natuurlijk en herinner jezelf, vrij simpel. Kijk maar goed om je heen, naar de natuurlijke wereld. Alles om je heen en binnen in je, iedereen doet het op, in, en boven deze planeet. Elke cel in je lichaam, elke plant, elke boom, elk dier, alles zit aangesloten op het web van leven. Alleen de mensheid is afgedwaald en verdwaald van het pad der waarheid. Zullen we als Mens-dom in de geschiedenis verdwijnen of lichten we deze plek op als een ontwaakt kosmische Mens-heid?

Mijn plan is om de weg naar huis te nemen en weer als Galactische burger (voort) te  bestaan. En ja die weg kan best wel eens flink tegen vallen maar ik weet waar de andere, zogenaamde makkelijke weg heen leidt. Dus volg je hart en weet van binnen uit. Zo’n 2600 jaar gelden, in het hart van de oude Zon, ontwaakte er een man onder een boom. Het was toevallig een zoon van de Koning(KIN, Zon) en zijn moeder hete Maya(Maria, Aarde). Hij kreeg de naam Boeddha en sprak deze woorden; Geloof niets van wat ik of een ander jou vertel wat waar is. Geloof enkel dat gene dat je zelf als waar ervaar.

Door naar je hart te luisteren en op een natuurlijke ritme en bio-logische manier ons eigen leven, voelen en denken opnieuw in te richten. En af te stemmen ontstaat er als vanzelf een natuurlijkere omgeving, frequentie van een nieuw en galactisch bewustzijn. Wees weer verwonderd, als een kind, we weten echt maar 1%. Dus laat los, fantasie is veel belangrijker dan de rationele geest, deze is beperkt aldus Einstein. We eren nu het rationele denken, dit is slechts de dienaar en we zijn het godsgeschenk vergeten…

Laat nieuwe gedachtes toe, kijk met nieuwe ogen om je heen. Zelfs niemand minder dan Isaac Newton verwoorden het zelf bijzonder mooi rond het jaar 1560 n.Chr.;  Wat we weten is de druppel, wat we niet weten de oceaan. En zelfs die druppel is vanaf vandaag de dag weer onverklaard. Water is overal maar er is niemand die kan vertellen wat het is. Het zet uit als het koud word, terwijl al het andere krimpt. Het is hier in 3 toestanden tegelijkertijd, namelijk vast(ijs) gas(wolken) en vloeibaar. Recent is er zelfs een 4de staat ontdekt! Water is WAT ER IS, groot mysterie. En ja zelfs  Het Universum kan niet bestaan bewijst dit wetenschappelijk onderzoek;) Toch een Maya, Illusie?

Dus laat beperkte gedachtes daarom maar dat wat ze zijn, beperkt. En doe er mee waarom ze vragen, beperk ze.

Alles is klank en trilling, alles staat met elkaar in verbinding in het web van leven. De klank is het web.  Zoals er een kunstmatige WWW bestaat is er uiteraard ook een natuurlijke, de echte;) Een boom weet dat jij in het bos loopt, een boom weet of er een hert aankomt of zelfs een insect komt aanvliegen. Als hij niet wil dat zijn bladeren gegeten worden maakt hij een stofje aan zodat de dieren het vies vinden of zelfs ziek kunnen worden. Als hij luis heeft dan maakt hij een geur aan die weer bepaalde insecten aantrekken die luizen eten. Geniaal, alles is er .. WWW, Wood Wide Web.

Durf weer te dromen, dromen zijn de aanmaakhoutjes om het vuur in ons te laten ontbranden. Dit vuur zal onze scheppingskracht doen ontwaken om zo weer een hemelse droom op Aarde te dromen voor al onze relaties. Oude overtuigingen en programma’s die de werkelijkheid zijn gaan bepalen en niet meer dienen, weg ermee in deze nieuwe Zon. Realiteit is niet een vast staand iets, dat bepaald jij zelf. Jou gedachte maakt het vast of los, jou waarneming zal waar zijn. Dus wat wil jij waarnemen? Geloof er dan in en wat wil jij zien in deze nieuwe Zon, nieuwe Aarde en dit nieuwe Jaar 2019?

Ga vanavond eens even in rust en in het donker voor je kerstboom zitten met al zijn lichtjes, kijk, voel en mediteer, verwonder…

In de kerstboom kunnen we, als we dat willen, onze gehele kosmos zien. En daarmee de oorsprong van ons zelf, de schepping van het Heelal, het Heel en het Al. In de kerstboom vinden wij onze gehele wezen als fractaal terug in ons midden. We kunnen op twee manieren kijken naar de boom, in het licht en in het duister. In het duister zien we de boom zelf eigenlijk niet. We zien wel de lichtjes in de boom, en dit zijn de Zonnen die in ons Heelal hangen. De slingers die spiraalsgewijs omhoog gaan zijn de banen. De wegen die de Sterren gaan in dat wat we de Melkweg noemen. Deze Melkweg leidt ons naar het hart van de hemel, de kosmische baarmoeder, piek van de hemel, die de Maya’s HUNAB K’U  noemden.

Het sterrenstelsel, ons huis waarin wij wonen, is een spiraal die naar binnen draait in de centrale galactische Zon. Het engelenhaar zijn de nevels, dit zijn sterrenstelsels in wording. De kerstballen geven zelf geen licht, het zijn de planeten, net zoals ‘onze’ Aarde 1 is, die rond de Zonnen draaien en zo het licht van de Zonnen weerkaatsen in het geheel. En als het donker word lijkt het alsof we los in de kosmos hangen, zwevend in dat wat we ruimte noemen. Afgesneden, los en eenzaam, maar dit is een Maya, een illusie. Doordat we in het donker zitten zien we de boom niet, maar net zoals vader Zon de sterren blust en de dag weer verlicht zodat we kunnen zien. Zo zien wij daar met licht de kerstboom staan die alles met elkaar verbind. Met alle liefde versiert trots reikend tot in de hemel. De boom waar wij alle een stukje van zijn.

Pas geleden stond de wereld op zijn kop, doet ie eigenlijk elke dag maar goed. Wellicht is het je ontgaan in de waan van de dag maar het was wereldnieuws op 21 januari 2014. Nu alweer meer dan 4 jaar gelden toen Pandora’s Box open ging, dit heeft Tijd nodig. Op dat moment ontdekte de wetenschap met nieuwe ogen dat wat onze voorouders al lang geleden zagen, wisten en achter lieten in dat wat we Tijd noemen. De Kerstboom werd met de nieuwste technologieën zichtbaar in onze eigen ruimte, dat wat om ons heen is. Ik citeer; Voor het eerst zijn gasslierten(de takken van de boom) gefotografeerd die onderdeel uitmaken van de mysterieuze structuur(lichaam van de boom) die alle sterren en sterrenstelsels bij elkaar houdt(alles is 1). Wetenschappers vermoeden dat materie in het Universum(1 lied) zich uitstrekt in een gigantische webachtige vorm. Ze spreken ook wel van het kosmische web. Aldus het bericht,

We gaan nu weer de kosmische web, de levensboom waarnemen. Daar waar al de oude culturen ook ooit getuigen van ware geweest. Dit is de langverwachte en geprofeteerde terugkomst van de Ouden, onze voorouders en de geboorte van een nieuwe Zon. We gaan onze lang verwachte plaats weer innemen in ons midden, in het hart. Als autoritair en soeverein (bewustzijn)wezen eisen wij onze geboorterecht op, hier en nu.

En vanuit onze geboorterecht vullen wij deze gehele kosmos met onze (ware) liefde, levenskracht. En zo weven wij nu het web waarop onze kinderen, en alle kinderen van de Aarde en daarbuiten ooit weer toekomstige voorouders zullen worden op een levende en gezonde planeet. Weven aan het kosmische web wat leven heet en zich uit in dat wat we tijd noemen. Laten we stoppen met leven alsof het onze laatste dag is, laten we leven alsof we de dag zijn, KIN, Zon, Aho.

Wij hebben het web van leven niet geweven, wij zijn slechts een enkel draadje. Alles wat we  het web aandoen doen we ons zelf aan. AL-les hangt samen aan elkaar en door elkaar in het Hier en Nu. De AL-TIJD.

Het nieuws moet nog indalen in het planetaire en collectieve bewustzijn van de mens en het maakt ons galactisch bewustzijn van wie we zijn waar. Het maakt ons rustig wakker en daarmee wordt de 3D weer gewoon 5D, heel natuurlijk en ons geboorterecht. Dit nieuws heeft even Tijd nodig, het is nogal wat dat we niet afgescheiden leven van alles om ons heen. In ieder geval stond met deze ontdekking de oude wereld en al het denken op zijn kop. We zaten verstrikt in een kunstmatige web, we gingen al het leven kunstmatig zien. Ons hart is maar een pomp, en ons bewustzijn zit in ons hoofd. Wij zijn ons brein? Voor mij de grootse onrein.

Al ons denken was maar dat, ons denken. Ook ontdekte we dat we van de werkelijkheid maar 3 % konden waarnemen? Wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat wij 97% van onze kosmos, onze ruimte kwijt zijn?! Sommige studies spreken zelfs al over 99%! Dat betekent in gewone taal dat we maar 1 procent kunnen zien, voelen, waarnemen van wat daar boven, onder, links, rechts, in en uit om ons heen IS? We nemen het simpelweg niet waar met onze hersens en beperkte zintuigen zoals we ze zijn gaan gebruiken…

Een voorbeeld, stel dat opeens 99% van je huis weg is, verdwenen, wat zie je dan nog? Nou dat is dan het gene wat we nu kunnen waarnemen, de ‘werkelijkheid’ als we door de wetenschappelijk ogen zien. Dat is ‘waar’ en de rest niet bewezen. Dat is nogal wat of juist niet…De rest hebben we ooit het ‘donker’ genoemd of ruimte en klaar. Wat een leegte, wat een armoede. Enkel we hebben nu ontdekt dat het donker, die ruimte, helemaal niet leeg is zoals we eerst dachten. Er is geen ruimte er is volte, dat is energie en creatie.

Opeens is leegte vol, bedenk wat dat allemaal wel niet betekent, dat alles overal is. Wat een mogelijkheden, wat een overvloed. Het donker zit vol met energie en volgens sommige heel veel donkere materie, enkel kunnen we het niet waarnemen. Om het niet te ingewikkeld te maken zo met de kerst kort door de bocht over hoe spectaculair deze ontdekking is.

De wetenschap is erin geslaagd om deze donkere materie en donkere energie zichtbaar te maken en het is echt geweldig. Voor mij word spirit steeds meer zichtbaar in de ogen van de tegenwoordige mens en wetenschap. Geloof jij nog in magie? Dit is pure magie! Geef wetenschap 1 wonder, de Big Bang, en ze verklaren de rest. Met nieuwe ogen kijken en wat we dan zien is de boom waarin alles hangt, de levensboom, de kosmische boom, onze kerstboom. Hiernaast als het ware een Mayaanse weergaven. Hieronder de kosmos weergeven met spectaculaire wetenschappelijke ogen. We zien we de Takken van de levensboom waarin de Zonnen hangen en de kerstballen, de planeten. Deze takken verbinden elke Zon en elke planeet met elkaar.

De piek van de Kerstboom is het hart van de hemel, de kosmische baarmoeder, de grote Centrale Galactische Zon, HUNAB K’U, de Ene. Het IS om de Ene dat AL de 400 miljard sterren, Zonnen, planeten in ons stelsel draaien, waarom wij draaien. Als we in het donker kijken zien we enkel de kerstballen en lichtjes maar als het licht wordt zien we de levensboom die alles draagt. De Tijd is weer terug, het begint weer licht te worden, we nemen het steeds meer waar. In de spirit van de terugkomst van het Licht, de terugkomst van de Elders..

Hiernaast een kosmische kerstboom in de ruimte, daar waar wij letterlijk in hangen. Onze Zon is slecht 1 lichtpixel van deze foto, het gaat onze verbeeldingskracht haast te boven. Wat je waarneemt zijn miljarden en miljarden Zonnen, sterren en onuitspreekbaar veel planeten, manen en andere levensvormen zoals wij Zelf. Wij zijn een onderdeel hiervan, we staan niet los. En samen hangen wij in 1 kosmische wereldboom stralend in de leegte van al wat is in het kosmische woud.

We zijn niet Alleen in de kosmos, we zijn al-een, we zien ze enkel (even) niet, leven is al om ons heen. Alleen = AL 1. Alles is 1, In lak’ech, Maya groet voor ik ben jou en jij bent mij, we zijn alle 1.

                   En met het terugkomst van het licht, met deze kerstgedachten zou ik graag willen afsluiten met een prachtige passage uit het boek

‘Wind van de Geest’…

De Kerstboom, vol lichtjes en stralend met zijn glinsterende versiersel die de lichtjes weerspiegelen en het licht veelvuldig herhalen, is een oud voor christelijk symbool, dat door Noord-Europese volkeren wordt gebruikt bij de winterzonnestilstand en de volgende innerlijke betekenis heeft:

Heeft u ooit gehoord van de wereldboom met zijn wortels de gebieden van de geest en zijn takken die de grote zonnen en zonnestelsels zijn?  Die wereldboom begon bij de aanvang van dit kosmisch tijdperk de menigte van sterren voort te brengen.

Wel nu, het wintersolstitium is het begin van het kosmische Nieuwjaar en daarom vierden deze noordelijke volkeren, die enkel oude waarheden kenden, deze gebeurtenis met de kerstboom. Hij symboliseert de wereldboom en de lichtjes zijn de zonnen waarmee de diepten van de ruimte zijn bezaaid en zij brengen ons de boodschap van de goddelijke wezen die ons voortdurend het licht van de liefde geven, het licht van de geest, het licht van eeuwige hoop…..

We zijn zo van deze wijsheid van onze voorouders afgedwaald, dat de kerstboom nu slechts een teken van feestvreugde is geworden, behalve door een enkelingen die de ware betekenis ervan in hun hart bewaren. Het geven van geschenken onder de kerstboom symboliseerde de toewijding aan de Goden, waardoor de werelden tot aanzijn konden komen.

’Hier is mijn geschenk. Het is uit mijnzelf voortgekomen.’

Wellicht een nieuwe kijk naar kerst, naar de kerstboom, wellicht een nieuwe kijk naar de Tijd als energie. Tijd is de magie en klank is haar stem.
Kom je ook het nieuwe jaar weer lekker mee klanken op de ceremonies?
Als je de geheimen van het universum wilt ontdekken, denk dan in termen van energie, frequentie en vibratie.’

Nikola Tesla (1856-1943)

The most effective way to destroy people is to deny and obliterate their own understanding of their history.

George Orwell