Toon 2 CA

Toon 2: CA

De Lunaire Toon – Toon van Uitdaging

Getal van reactie. God van de Aarde.

Acties: Polariseren, Stabiliseren, Uitdaging. Klank: C#

Vanuit de vereniging met het doel komt de stabilisering van de polariteit.

De aard van ons Universum is zodanig dat polarisatie een onvermijdelijke fase is in het scheppingsproces, een uitbreiding van het ene naar de twee polaire extremen. Of dit nu geuit wordt als noord/zuid, yin/yang, mannelijke/vrouwelijke energieën of andere gepolariseerde aspecten van het zelf; de lunaire toon roept op tot een stabilisering van deze aspecten binnenin ons.

De polarisatie naar twee extremen in elke gegeven situatie geeft ons de gelegenheid om de uitdaging vast te stellen terwijl we erkennen dat deze twee aspecten goed noch slecht zijn, maar vooral optreden als een tegenwicht naar elkaar in het ultieme evenwicht van het geheel. Door het aanpakken van de polaire aspecten van het zelf en de uitdaging aan te gaan, is er vervolgens een basis van waaruit groei en creativiteit zich kunnen ontplooien.

Toon 2 – CA kaa

Polariteit; Dualiteit; Afscheiding van het licht uit de duisternis.

STABILISEER  De scheppende puls begint zijn reis. Ca is vatbaar voor zuiver licht, zoals een fotografische film. Het ontvangt exact wat er is om te ontvangen. Het is onbelemmerde energie die alleen maar kan worden omschreven door wat het zal worden.

Het beschikt over de mogelijkheid om de werkelijkheid voort te brengen, zoals die uit het voorstellingsvermogen ontspruit. Ca maakt geen onderscheid en is beschikbaar voor allen. Je kunt Ca alleen maar ontvangen, wanneer je dit toestaat. Zul jij het voertuig zijn voor deze energie?

Mensen die geboren zijn onder invloed van Ca hebben een uitstraling van mysterie om zich heen. Zij hebben een charisma dat anderen aantrekt. Ze zijn vaak open en vriendelijk. Zij die onder Ca’s invloed staan zijn zeer populair en lijken iedereen te kennen.

Wanneer je wat dieper ingaat op het getal 2, zul je een mysticus tegenkomen. Slechts weinigen zien echter deze kant van Ca, want het is een verborgen geschenk dat slechts zij die dicht genoeg bij hem staan, kunnen zien. Deze mensen zijn begiftigd met visionaire inzichten, die vaak gebrek hebben aan een publiek met wie ze deze inzichten kunnen delen.

In de energie van Ca zullen conflicten en worstelingen ontstaan – waarmee Ca moet leren omgaan – die gebaseerd zijn op het geloof in dualiteit. Wanneer je het getal 2 begrijpt, realiseer je je dat de polariserende energieën van Ca eigenlijk samenwerken, hiermee een achtergrond creërend van waaruit we kunnen beginnen te zien hoe we onze werkelijkheid scheppen. Zonder afscheiding zouden we niet dat zien, wat geschapen is.