CIB, Gele Krijger

Betekenis Cib:

Cib is het zestiende Zonneteken van de 20 gezichten van de Zon. In Maya betekent: krijger, uil, gier, kalkoen, kraai en soms ook: was.

Ik ben CIB; KRIJGER; ik ben je innerlijk weten en wijsheid.
Ik breng je met gracieuze kracht naar de overkant.

Cib is de kosmische krijger. Het krijgerschap van Cib bestaat uit de doortastendheid waarmee Cib de juiste vragen stelt om het leven, tot zelfs na de dood, verder te kunnen brengen. Gesymboliseerd als gier kent Cib iedere beperking van het aardse en weet juist daarom heel praktisch te vertellen hoe achter ieder einde een nieuw begin schuil gaat.

Cib als uil duidt op zijn/haar sterke intuïtie: Cib als geleider van goddelijke informatie. De staf op de glief van Cib staat voor de kracht waarmee hij anderen met zijn/haar wijsheid naar de overkant van de rivier kan brengen. Samengevat: Cib ontvangt informatie en geeft deze gerijpt door om krachtig het leven verder te brengen. En weet een strijder die strijd maar een Krijger die KRIJGT!

In Azteeks heet hij/zij: Cozcacuauhtli: kraai of  koningsgier.

De ondersteunende kracht van de Krijger is de Nacht, de verborgen kracht is de Slang en de uitdagende kracht is de Wereldoverbrugger.

Duiding:

De Gele Krijger is een krijger voor de geest (het spirituele) en opereert vanuit een universeel bewustzijn. Hij is een kosmische krijger. Cib, in essentie, is expressief. Hij geeft informatie door en wordt geregeerd door het keelchakra. Zijn planeet is Saturnus. Cib is serieus, wijs, realistisch en pragmatisch en heeft hoge normen en waarden. Cib kan gehard worden door het leven en is vaak statusbewust. Soms leidt dit tot vastzitten in de beperkingen van het leven of fatalisme.

Hiermee hangt ook samen dat Cib soms toestaat om gedomineerd te worden door anderen, of ‘misbruikt’ te worden in relaties. Maar het omgekeerde kan ook: dan is Cib de krachtige, dominante krijger. Ook kan het zijn dat hij te veel informatie/energie van anderen heeft geabsorbeerd. Daarom is het voor Cib regelmatig nodig om alles even alleen te verwerken. Belangrijk is om dan op de juiste tijd en plaats weer naar buiten te treden met alle verwerkte informatie.

Affirmatie:

“Ik pak de staf van mijn kracht”

Chakra: Keel

Kwaliteiten/Kenmerken:

  • Onbevreesdheid
  • Innerlijke Leiding
  • Realistisch
  • Analytisch vermogen
  • Serieus

Traditionele vertelling:

Cib, Gele Krijger. Cib heeft een goed geheugen en is geïnteresseerd in zijn verleden en zijn voorvaderen. Intelligent, respectvol naar anderen, doordacht, analytisch en vastberaden in alles wat hij doet. Cib lijkt introvert in zijn voorkomen, maar kan ook heel confronterend zijn en zegt precies wat hij denkt, maar zegt niet wat er in zijn gevoelswereld afspeelt en kunnen soms afstandelijk en koud overkomen.

Hij is een delicaat persoon, die van tijd tot tijd zijn schaduwkant kan laten heersen; leugenachtig, onverantwoordelijk en jaloers. Hij doorloopt zijn levenspad rustig, en kan een hoge leeftijd bereiken. Cib heeft veel wisselende relaties, maar heeft altijd liefde in zijn leven. Hij is goed in het bedenken van strategieën en houden er van om ingewikkelde logistieke problemen op te lossen.

Cib’s zijn goede politici, administrateurs, ontdekkers, wiskundigen, priesters, rechters en doktoren.

Vanuit de essentie:

Ik draag de energie om in al zijn voortvarend het hogere doel, de toekomstvisie, na te jagen en vooruit te helpen. Onstuitbaar is mijn wil om te strijden voor het goede, de hele mens, de hele wereld, een goddelijk universum. In mijn hart gegrift het Plan, het Opus Magnum. Onbevreesd en met trots vervuld draag ik de kleuren en tooi van mijn missie. Ik ben de Gele Krijger.

KIN-der uitvoering:

Ik ben CIB, de KRIJGER. Ik geef je dapperheid en de kracht om vragen te stellen, want domme vragen bestaan niet. Ik wil weten hoe het precies zit en als ik het dan weet, vertel ik het door aan iedereen die het maar horen wil. Ik breng je verder met wat ik allemaal weet. En ik ben niet bang om te weten wat jij daarvan vindt

De galactische Maya archetypen:

De galactische archetypen nodigen je uit om in je rol als Sluiter van de Cyclus te stappen. Nu de geschiedenis cyclus zich sluit, en wij ons bevinden in Midden-Tijd, dalen de galactische archetypen in om ons in kracht bij te staan. Eenmaal verbonden met de krachtvelden van je archetypen zal de zullen de profetische krachtlijnen van de Galactische Maya door je heen vloeien, je in staat stellend de nieuwe Aarde en de nieuwe tijd tot manifestatie te dromen.

CIB

16
PADVINDER

Ik ben de Padvinder
Gecodeerd door de Gele Krijger
Mijn getal is acht verdubbeld
De hoge harmonische resonantie van zestien
Ik ben de padvinder van de radiale matrix
Door de kracht van intelligentie
Snij ik door de onwetendheid van de illusionaire wereld
De aanwijzigingen volgend
Achtergelaten door de wereldveranderaar
Ik zie paden nog niet gezien door anderen
Mijn angstloze spirit ruimt obstakels op langs het pad
Zodat anderen paden van toenemende intelligentie kunnen volgen
Het insigne dragend
Van de Vijfde Zon
Volg ik de voetstappen van de Oude Profeet
Naar de tempel die
Het huis van de kosmische nacht omvat
Ik ben de pionier van de toekomst
Alle paden open ik naar en onderzoek ik in de naam van kosmische
wetenschap
Waar ook het pad naartoe leidt
Er zal altijd een andere schat van kennis zijn om opnieuw te leren
Mij kennen is angst uitbannen
En je ware gezicht helder en duidelijk zien

Aho