Teachings

Maya Teachings

Hier kan je verschillende Maya Teachings vinden, tik op de balk. Hieronder korte introductie in de ‘Maya’ van het bestaan.

We leven in een bij-Zon-dere Tijd. De verschuiving van de Wereldtijdperken en jij en ik zijn hier en Nu om dit te beleven. Onze ziel kan nu enorm groeien en in zijn kracht komen als we besluiten te onderzoeken wie we zijn. We worden uitgenodigd door het leven om wakker te worden. Wakker te worden in de Matrix en een bewuste waarnemer worden, neem jij de rode of de blauwe pil?

 

Wat is werkelijkheid? Geloof jij in een hoger doel van het bestaan? En zo ja, waar zijn we in dit plan? Zijn we nu hier op ons pad en onderweg naar ons hoogtepunt, de reden van het bestaan en de bekroning van de schepping. Gepaard gaand met de bevrijding van het menselijk bewustzijn in het lichaam, geest en ziel ademend hier in de stof? Met daarmee het koninkrijk, het paradijs, de hemel thuis hier op Aarde creërend?

Of zijn we van het pad afgedwaald, vallen we door onze blinde hebzucht en onze niet te stillende honger naar materialistische rijkdommen? Verliezen we onszelf geheel in de illusie(Maya) van de uiterlijke schijnwereld? Vernietigen we onze natuurlijke omgeving en ruilen we onze natuurlijke zijn in voor een kunstmatige werkelijkheid. Ruilen we gevoel, vlees en bloed in en worden meer en meer verarmd als een robot(slaaf)? Een intelligentie die doet zonder gevoel, geen levenskracht maar een machine en markeren we zo ons levenloze dieptepunt van al onze creatie?

Het is nog maar 1 mensenleven terug, nu haast 72 jaar gelden, toen begon er een nieuwe kosmische cyclus. Deze kan ik het beste benoemen als  ‘de Jaren der Openbaring’ of de ‘Jaren der Profetieën’. Deze Tijd is en was, voorzien, voorspeld en berekent en uit zich als een cyclus met een duur van 65 Zonnejaren. Deze 65(5 x13)jaren stond in het teken van LIKIN, het Oosten, de initiatie. Hier kwam de download binnen en voor vele als het ware ‘de rode pil’. Vele heilige huisjes vielen hier al om, een beeldenstorm in vele hoofden…

In deze cyclus die net na de ‘Tweede Wereldoorlog’ (*zie beneden) begon (1945) kwamen er vele oude profetieën uit en daarmee ongelofelijk veel wijsheid weer terug. Oer oude teachings van soms duizenden jaren oud onaangeraakt door de tijd. Oude woorden, verhalen, onveranderd, puur, zuiver, zo als ze waren zo zijn ze, het IS. Verstopt voor betere tijden, voor de tijden dat de waarheid weer gezien mag worden, en die waren weer aangebroken met de opkomst en de dageraad van deze cyclus.

 

Eerder in Tijd had niet gekund, dan waren ze alsnog verbrand zoals veel voor ons in Tijd, het ver-ge-leden. Bijna alle Maya boeken zijn in de 16tiende eeuw verbrand door een Katholieken priester. Maar dit mocht en heeft de tand des tijds doorstaan. In het heilige land, in Egypte, werden in grotten luchtdichte kruiken gevonden. Hierin 13 codicillen met daarin 52 Gnostische geschriften(13 en 52 zijn beide heilige Maya getallen en cyclussen). Ze stammen af van rond het begin van onze jaartelling, zo’n 2000 jaar oud. Het zijn oeroude teksten van de Gnostische priesters.

Deze kennis, Gnosis, werd verboden en vervolgt door de nieuwe staatsgodsdienst, het Rooms katholieke christendom. De oude wijze, de sjamanen, tovenaars, heksen, kruidenvrouwen werden aan de brandstapel gevoerd of met een steen in het water gegooid. Zo verdwenen onze zieners die in andere werelden zagen uit onze geschiedenis en ons collectief geheugen.

De kennis en wijsheid ging daarmee ondergronds verder. In de meer dan 1500 jaar Rooms katholieke overheersing hier in Europa zijn er volgens wetenschappelijke studies meer dan 2,5 miljoen mensen ter dood veroordeeld wegens godslastering.

Gelukkig lieten zij ons deze wijsheid na voor een betere tijd en terwijl wij zelf diep in het donker tasten en zaten in 1945 en daarna. Miljoenen mensen waren zojuist afgeslacht en als slachtvoer gevoerd in de twee wereld oorlogen. Vele landen, steden waren weg, mensen ontheemd. De bom der bommen, de atoomboom knalde rijkelijk op en in het verwonde lichaam van onze moeder. Wat voor kwaad heerst hier over of in de mens? Het beest was los en hoe en wat is dit beest?

‘De beste truc van de duivel is de wereld laten geloven dat hij niet bestaat.’

Deze leringen kwamen terug om licht te schijnen op dat donker, die pijn die in ons geheugen is gegrift en in onze botten zit gekerfd. Deze oeroude Teachings hebben de dag weer gezien en zijn weer terug in ons menselijk bewustzijn. De dode zeerollen, de Nag Hammadi geschriften en de ongelofelijke informatie tijdperk van nu met alle kennis in je laptop of telefoon.

Vele Maya Teachings zoals de terugkomst van de grote Maya koning Pacal Votan, meester van de Tijd. En met zijn terugkomst bracht hij de codes en de teachings van de Maya wereld en van de natuurlijke en kosmische Tijd weer terug op en in de Aardegrid.

Ahau Pacal kwam terug exact 1260 jaar na zijn ‘dood’, overgang. De 12:60 is de artificiële(kunstmatige) Tijdsfrequentie die wereldstandaard is geworden. De ontdekking van Pacal was precies 60 jaar voor de grote omwenteling van 21-12-2012. En daarmee exact 1320 jaar na zijn overgang, duidend op de 13:20 Tijdsfrequentie. Dit is de natuurlijke tijdsfrequentie van de 3 eenheid, Aarde, Maan en Zon.

Hieronder een Azteekse voorstelling van de werelden en de cyclussen van de Zon. Weergegeven in het dagteken en symbool van Ollin, beweging.

Als zaadjes voor de kinderen van de toekomst werd de verbinding gelegd met de natuurlijk tijdfrequenties van de Maan en de Zon, de 13:20 Tijdsfrequentie. In lak’ech, Welkom terug en wij zijn die kinderen, T(E)= ART.

Wens je veel inzicht met deze Maya Teachings

*Tweede wereldoorlog.

Het is maar hoe jij de geschiedenis zie of heb geleerd te zien. Hoe jij de wereld om je heen ziet, hoe jij de mensheid ziet of heb geleerd te zien. Wat is FAKE NEWS en wat is waarheid? Een waarheid is dat al het leven voort komt uit het zaad. Jij, ik, de boom, plant, dier alles wat hier op Aarde groeit en bloeit. Dit zaad groeit uit de Aarde moeder richting de vader Zon, Aho. De Maya leert ons over de 4 grote krachten en de 4 kleuren mais…Zullen we even door de ogen van de oude kijken, zij die lang gelden leefde, onze voorouders.

In de 4 kleuren mais zit een diepe en mystieke wijsheid. Vertegenwoordigd in de ene zit rood, wit, blauw(zwart) en geel. In de Mythologie van de Maya’s werden de eerste mensen uit maismeel gekneed(geschapen) door de Creator(Grote Geest). De vier kleuren staan voor de vier richtingen, de vier elementen, de vier seizoenen, de vier Heren van de Wind.

De Grote Geest schiep vier kleuren mais en plaatst in elke hoek van de ronde aarde een kleur. Zo zijn de vier soorten mensen op Aarde gekomen. Het Witte Volk(Europeanen)het blauwe of zwarte volk(Afrikanen), het gele Volk(Aziaten) en het Rode Volk(Native Amerikanen).  Ieder Volk kwam hier met een geschenk uit de bron, die als ze samen komen eenheid(hemel) op Aarde creëren.

Als je niet vanuit de ene of de andere kijkt maar door de ogen van het geheel, de 4 samen als 1 dan veranderd daarmee ook gelijk jou gehele geschiedenis totaal. De Eerste Grote Wereldoorlog vond niet plaats in het jaar 1914 maar in het jaar 1492. Hebzuchtig op zoek naar materialistische rijkdom en verdwaald op zee spoelde in dat jaar een massamoordenaar met zijn kornuiten aan in de ‘nieuwe wereld’.

‘Deze zeerover genaamd Columbus dacht dat hij in India was aangespoeld en noemde daarom de inlanders indianen.’

Deze ‘nieuwe wereld’ was overigens helemaal niet zo nieuw en er leefde vele  duizenden jaren oude beschavingen in volle glorie en bloei van het leven. Zij waren in vele opzichten beschaafder dan de toenmalige bewoners en beschaving van de oude wereld. Ook heeft Columbus Amerika niet ontdekt, er leefde natuurlijk al miljoenen en miljoenen mensen.

‘In het jaar 1492 ontdekte enkele bewoners van Schilpadeiland een verdwaalde man genaamd Columbus.’

Met zijn komst, en de komst van het Witte Volk(Europeanen), begon de Eerste Wereld oorlog. De Oude Wereld tegen de Nieuwe wereld. Het Rode Volk(Amerikanen) in de nieuwe wereld  heeft zwaar geleden en nog steeds. Op vele plaatsen zelf totaal uitgemoord en herinnert enkel soms de naam van de plek aan de oorspronkelijke bewoners. Het is de grootste genocide, zelfs nog voordat de term bestond, in de gehele geschreven geschiedenis van de mensheid. Een zwart verleden waar maar weinig mensen in hebben gezien.

Een voorbeeld; De prachtige Inca Beschaving van Zuid Amerika werd rond 16tiende eeuw in 50 jaar tijd van een populatie van 7 miljoen naar 2 miljoen zielen uitgemoord door de Spanjaarden. In Noord Amerika en dan enkel in de Verenigde Staten (VS). Naar schatting van 60 tot 80 miljoen zielen naar 800.000 zielen in 19tiende eeuw. En het gaat nog steeds door…

Het Rode Volk bezit het geheim, een diamant met de intentie van wie we Zijn. Laten we deze oerkracht, die van ons alle is, ons afnemen?