The way of the Wizard

Beste Tijdreiziger,

Happy Newyear!!!

We bevinden ons sinds 26-7-2023 in het nieuwe 13 Manen jaar! Op 25-7 was de Dag Buiten de Tijd, DBDT, een dag 0 zeg maar. Hierin laten we het oude los, laten we de Tijd letterlijk voor-bij gaan om zo ruimte te maken voor het nieuwe.

MAGIK, mijn kinderhartje wordt hier blij want het is niet zomaar een nieuw jaar, de mystieke Witte Boventoon Tovenaar is hier en dat beTekent magie! Witte Tovenaar is IX in het Maya, spreek uit als ie’sj. Het lijkt wel op ons woord ‘iets’ en net zoals magie kan ook ‘iets’ van alles zijn!

Dit is het jaar van de Witte Tovenaar, de sjamaan, de medicijnman of vrouw die heling brengt, het weten van het hart. Wellicht zijn dit woorden die je aanspreken als iets daar buiten, wellicht ver weg in tijd, niet iets van deze tijd, iets uit sprookjes en lang geleden?

Maar spreek de tovenaar ook niet het kind in jou aan?

Dit is het jaar van de Witte Tovenaar, de sjamaan. Wellicht zijn dit woorden die je aanspreken als iets daar buiten, wellicht ver weg in tijd, niet iets van deze tijd, iets uit sprookjes en lang geleden?

Maar spreek de tovenaar ook niet het kind in jou aan? De magie en toverkracht, het spelen met het leven, niets moeten maar alles kunnen? Tovenaar is niet iets daarbuiten, en ook weer wel, niet iets van lang geleden, en ook weer wel. We zijn alle tovenaars, magiërs, we zijn alle Aardetovenaar die elke dag ons leven bij elkaar toveren in dat gene wat we Tijd zijn gaan noemen. Verwonder je weer als een kind, puur en onschuldig en laat de magie toe, het is al om en in ons, we zijn ervan gemaakt.

Tovenaar of sjamaan zijn mystieke mensen en zijn we dat in de kern niet allemaal? Mystiek, mystikos en het hartstochtelijk streven naar een persoonlijke vereniging van de ziel met God, de bron of hoe je het ook benoem in jou werkelijkheid? Het woord sjamaan komt oorspronkelijk uit het Altai gebergte in Siberië. Een heel oud en krachtig gebergte die 4 grote landen met elkaar verbind (Rusland, China, Mongolië, Kazachstan). Dit gebergte duik veelvuldig op in oeroude geschriften en mythes en waar het mythische rijk Shambala gelegen zou zijn. Een lichtstad die alleen door ingewijde bereikt kan worden, dat wil zeggen, de gene die hun energieveld zodanig hebben ‘verhoogt’ dat ze resoneren met deze hoge lichtfrequenties.

Tempel priesters en priesteressen uit de oudheid, onder ander uit Tibet, trokken naar dit gebied om zich door de Meesters van Shambala te laten onderwijzen. In het hart van dit land bevind zich de Apu(berggeest) Beloecha die meer dan 4500 meter uit de Aarde omhoog reikt en de hoogste berg is in het gebied. Deze Apu is het hart van omliggende landmassa en de wereldzeeën bevinden zich op gelijke afstand rond hem heen. Vanuit dit gebergte ontspringen de beide bronrivieren van de Ob,  die een van de grootste riviersystemen ter wereld vormt. Het zijn de hoofdslagaders van Pacha Mama en laat ‘onze’ Aarde letterlijk leven.

Het water in dit gebergte is zo puur, zo zuiver dat je het zo kan drinken, het leeft en bruist van pure levensenergie. Het aan ‘ wezen’ zijn(aanwezig) baden en slapen aan haar oevers is als een inwijding diep naar je eigen kern, een zuivering. Het doet je eigen innerlijke tovenaar weer ontwaken. Sjamaan of vrouwelijk sjamanka betekent eigenlijk hij/zij die weet. En moge we alle weer tot dat mythische rijk doordringen die in elk van ons wezen verborgen licht. Wachtend op de ont’dekking, ooit was het onbedekt, van de reiziger, die jij zelf ben.

Sjamaan of tovenaar is IX in het Maya. IX, ie’sj is nauw verweven met ons woord ‘iets’. Iets is dan ook zoals ik het noem een vrij woord. Door dingen woorden te geven zetten we het als het ware vast in Tijd en beperken we datgene wat het in werkelijkheid is. Door het te benoemen kan het niet meer stromen, bewegen terwijl het in essentie dat is, beweging, energie. Door het toverwoord ‘Iets’ kan het nog steeds alles zijn, het is vrij, het beweegt, er is alle ruimte, vrij van de beperking die woorden ons geven. Iets is de magie, iets is de betovering, iets is het weten vanuit je hart waar geen woorden voor zijn.

De Ouden, zoals de Maya’s, schreven daarom ook niet met letters maar met hiërogliefen, met tekens. Deze behouden in vele maten de vrijheid en over 1 teken kan je boeken met woorden vol schrijven en dan is nog niet alles gezegd. Het heet ook niet voor niets hiëroglief, letterlijk heiligschrift ook wel sterrenschrift genoemd. Zo waar als de sterren en geeft je vrijheid van uiting. Het gene wat ik je nu wil delen moet ik in 26 verschillende tekens aan je delen, heel beperkend. In het Maya schrift bestonden er 850 tekens(!). En daarbij zijn deze een beeldtaal en geen woordtaal, een wezenlijk verschil. Het Alfabet zelf is dan ook ooit ontstaan, een afgeleiden uit dit Heiligenschrift dat ook door de Egyptenaren werd beoefend.

​Het hiëroglief, Zonneteken van IX is dan ook vaak een gezicht met zijn twee ogen(dualiteit) dicht en zijn derde oog(eerste oog)wijd open en een grote glimlach. Het kijkt in-zich en ziet zo alles buiten zich, het is dan ook het 14tienden Zonneteken uit de Tzolkin. IX heeft de 13, de volbrenging, de gehele schepping in zich. IX weet dat alle antwoorden dan ook in zich zelf te vinden zijn. Hierbij wens ik je deze tijd alle iets, alle magie en toverkracht toe om je eigen mystieke bestaan weer te omarmen en weer de Aardetovenaar te zijn die je ben, hier op tijdschip planeet Aarde. Ooit was er een grote tovenaar die vele namen draagt, Odin is er 1 van. Deze tovenaar offerde ooit zijn oog, dit om meer te kunnen zien…

De Tijd van de Aardetovenaars is Nu
Wetende dat ik het canvas ben van de cycli der natuur
BEN IK Tijd;
ik ben een Voertuig van Synchroniciteit.
De huidige tijd is mijn Speelveld,
thuishaven van helderheid en kracht,
toegangspunt van synchrone leiding.
Want wat is Tijd anders dan onze aandacht,
ons bewustzijn? Tijd Leeft!
Als een Tovenaar van de Tijdloze
Tijd-essentie van Nu,
dans ik de opbloeiing van bewustzijn Wakker,
van binnen en buiten, naar boven en onder.
Als een Magiër van Betoverde ontvankelijkheid,
vraag ik: Waar vindt het feest van leven anders plaats,
dan in de geest en bloed van ons eigen gedijende hart?
Wat weet de sjamaan anders
dan dat WE ALLEN VAN TIJD ZIJN;
de belichaming van het oorspronkelijke en hemelse~
Levenskracht van onze voorouderen en de immer-
doorgaande bloedlijn van toekomstige generaties…

Aho.

Tot slot deze prachtige, krachtige en Tijdloze Teaching; The way of the Wizard;