Maan van het Bevriezen

Maya Staaya Sunday, November 19, 2017

Maya Volle Maan Klank Ceremonie

Beste Klank vrienden,

Het is bijna zo ver, de laatste volle Maan van het jaar 2017 staat alweer voor de deur. We bevinden ons nu in de Maan van het Bevriezen en dit is een krachtig moment om letterlijk even stil te staan, zoals het water stil staat als het in ijs is veranderd. Een prachtig moment om dit ook gezamenlijk te doen in ceremonie. Naar binnen te gaan en zo de ruimte en tijd te creëren om ons te verbinden met ons zelf en zo met het grotere geheel. Dit is een her-inner-ing voor de komende Maya Volle Maan Klank ceremonie van 2 december, de Maan van de Sneeuwbuien.

De vorige Volle Maan Ceremonie stond in het Teken van de oeroude Teacher, de Rode Slang en het lichaambewustzijn. Het lichaam is ontzettend intelligent en wijs, het lichaam denkt niet maar weet. Als het gewond is genees het zichzelf, het haalt adem, geeft aan wanneer het eten of drinken moet en laat het hart kloppen. Het lichaam klopt en zodra we weer in verbinding staan met dit bewustzijn dan is het lichaam in staat om ons denken weer te onderwijzen en weten we van binnenuit wat goed is voor ons zelf en zo ook voor alles om ons heen.

Ieder mens krijgt nu in tijd de mogelijkheid om naar dit lichaambewustzijn te luisteren. En dit was niet een eenmalige oproep die plaats vond op de laatste ceremonie maar is het thema van Nu. Het lichaam luistert naar klanken die het verstand geen eens kan horen. Het lichaam is ons voertuig waarmee wij hier en nu in tijd zijn gekomen en we zijn hier niet zomaar en zeker niet voor niets. Stem je af op de hemel-lichamen zoals onze Aarde moeder en Grootmoeder Maan om zo de klank van ons eigen lichaam weer te horen en te verstaan. Laten we deze gelegenheid die ons geboden wordt met beide handen en ons gehele lichaam aannemen en zo onze eigen-wijze weer te worden en te zijn.

Als we onze ogen open doen, buiten ons kijken, horen en zien kunnen we gemakkelijk onze hoop verliezen en meegaan in het drama wat zich hier en nu afspeelt. Wetenschappers luiden de noodklok, we zitten midden in een massa uitsterving van het leven hier op Aarde. Zelfs groter en vele malen sneller als 65 miljoen jaar geleden toen vele diersoorten zoals de dinosauriërs voorgoed deze planeet verlieten. De natuur op Aarde, waar wij een onderdeel van zijn, zit nu in de 6de massa-extinctie. Een kleine greep; de populaties wilde dieren zijn tussen 1970 en 2012 met gemiddeld 58 procent afgenomen. Bij onveranderd beleid is in 2020 twee derde van de populaties zoogdieren, vogels, vissen, reptielen en amfibieën verdwenen. In 27 jaar tijd blijkt dat de insecten met ruim driekwart (76 procent) te zijn afgenomen. Dit is kortweg 3,5 miljard jaar evolutie in een kleine 30 jaar vernietigd en verdwenen…

Is het tij nog te keren, is er nog hoop? Ik schrijf dit niet om angst aan te jagen, ik schrijf dit niet om ons naar beneden te halen, het tegendeel is waar ik op doel. Dit alles zou ik niet met jullie delen als ik niet een ongelofelijk krachtig weten in mij draag, die ook in jullie aanwezig is, dat er nog tijd is, tijd is om terug te keren naar de juiste weg. We weten dat in de gehele schepping enkel de mensheid van het heilige pad is afgedwaald en we weten dat wij degene zijn die weer terug moeten keren. We zijn niet verloren, de natuur, wij en onze Aarde moeder heeft een enorme veerkracht die we kunnen gebruiken als springplank naar de nieuwe Tijd. We hebben een hoop te verliezen en daarom gaat het niet meer om ‘hopen’ maar om het ‘doen’, en wel Nu.

Vandaag is het in de Tzolkin AHAU, de Gele Zon. AHAU helpt het bewustzijn van de mensheid op te tillen met de schittering van de bestemming. Het opent de deur naar een nieuwe visie voor de mensheid. Dragers van dit zonneteken zijn deze vertegenwoordigers. Albert Einstein is er 1 van, en niet zomaar 1, hij was de Gele Zon Toon 13, genaamd OX LAHUN AHAU. Hij bracht hier veel, heel veel en hij zei; Je kan een probleem niet oplossen met dezelfde denkwijze die het heeft veroorzaakt. De problemen die we nu ervaren zijn grotendeels voortgekomen uit dit zelfde vastgeroeste denken. Alsof de Aarde en al haar schepsel onuitputtelijk zijn. De boodschap is duidelijk; we kunnen de Aarde niet langer uitputten, doen we dit wel, dan komen we zelf diep in de put. De Aarde is niet van ons, wij zijn van de Aarde. Om het tij te keren moeten we gaan ‘om denken’ en dit alles draait letterlijk en figuurlijk om bewustzijn, bewust te Zijn.

Als we in plaats van onze aandacht naar buiten, naar binnen keren kunnen we alle antwoorden vinden die we zoeken en nu zo hard nodig hebben in Tijd. De Volle Maan Klank Ceremonie valt dit keer op het Zonneteken genaamd BEN, de Rode Hemelwandelaar. BEN is de boodschapper, het 13tiende Zonneteken en is als een fonkelende zuil van licht die de Aarde met de kosmos verbindt. Een geleider vol licht die echte integriteit en waarachtige visie uitstraalt naar de wereld. BEN, de Rode Hemelwandelaar hoort bij de voorhoede van het bewuste denken en is zijn/haar tijd vooruit, ver voorbij de ingewortelde en geaccepteerde idealen van de samenleving. Het is de goed geïnformeerde kruisridder voor nieuwe en ruimere horizonten.

Nelson Mandela, geboren onder de golf van dit Zonneteken zei; Onze grootste angst is niet dat we onvolmaakt zijn. Onze grootste angst is dat we mateloos krachtig zijn. Het is ons licht, niet onze schaduw die ons het meest beangstigt. Laten we voorbij deze angst gaan en ons lichaam of beter gezegd ons LICHT-AAN weer activeren en onze creatiekracht inzetten. Het is ons geboorterecht, wij zijn KIN, Zon, Licht. We kunnen de wereld niet redden maar wel ons zelf en daarmee de gehele wereld. Er is geen grotere gift die je nu kan geven aan Aarde moeder en dat is om te luisteren naar ons lichaamsbewustzijn en onszelf daarmee te healen, laat alles maar in het licht komen. Dat is onze mogelijkheid en gelijk de grote uitdaging van het Nu. Of zoals Barak Obama, tevens een BEN, een Hemelwandelaar wijselijk en krachtig sprak; YES, WE CAN!

BEN is het schoolvoorbeeld van zelfvertrouwen en persoonlijke integriteit. BEN weet van geen wijken als er tegenstand is. Dit zonneteken is een betrouwbare en constante Zon, haalt het denken van diep en houdt er strenge morele en ethische codes op na. BEN is de geleider of brug tussen de werelden, tussen de tegenstellingen, het licht en het duister. En laten we daarbij Albert Einstein het tegendeel bewijzen van deze spreuk die hij ooit zei; Er zijn twee dingen in dit universum die oneindig zijn, dat is 1 het universum zelf en 2 de domheid van de mensheid, echter voegde hij hieraan toe, van het eerste weet ik het nog niet zo zeker…

We hebben deze Aarde niet geërfd van onze voorouders, we hebben het geleend van onze kinderen. Door naar binnen te gaan, in Ceremonie te gaan, gezamenlijk onze intenties te zetten en onze creatiekracht aan te spreken is het mogelijk om deze Aarde gezond en wel door te geven aan onze kinderen en de toekomstige 7 generaties. Vanuit mijn hart tot jou hart,

Ik hoop jullie op deze of andere ceremonies weer te moge ont’moeten.

KINd, Zonnegezicht, de stilte spreekt;

Kind van Hemel

Kind van het ochtendland

Luister naar de harten van jouw broeders en zusters

Voel je niet, de pijn die jullie samen creëren?

Tot ver in de diepte is het huilende mensenkind te horen.

Tot ver voorbij de sterren is jullie leed te zien

Kind van de Aarde, ben je vergeten te luisteren?

Wat is er voor nodig om jullie opnieuw te laten horen, de klank van het bestaan?

O stralend kind van de sterren, je bent geboren als een kristal.

Laat jouw zijden stralen, want het eeuwige licht weerkaats in jou!

Kind van de Wateren, ontketen opnieuw jouw verlangen,

sta het licht toe zich opnieuw in jou te verenigen.

Stand strong, keep your fire burning, Zon op je pad, Remco en het Dreamteam.

P.S. Je hoef mij niet te geloven, geloof vooral enkel dat gene wat je zelf als waar ervaar.

Hieronder enkele links waarvan een ieder bewust zou moet zijn, tenminste als het leven je iets waard is.

Aarde zit volgens wetenschappers midden in massa uitsterving diersoorten

Driekwart totale insectenpopulatie verdwenen.

Uitsterven diersoorten komt in stroomversnelling.

Wetenschappers waarschuwen zesde massa uitsterving op komst.

Insectenpopulatie wordt met uitsterving bedreigd.

15.000 wetenschappers waarschuwen mensheid opnieuw, stop vernietiging van de Aarde.

Aarde raakt steeds verder uitgeput.

Wubbo Ockels: the final speech.