Avatar I

Film Avatar, een beleving

Door Maya Staaya (03-01-2010)

Als een wind wil ik jullie mijn bevindingen van Avatar doen brengen, het is een beleving van de veranderende wind, die morgen wel weer de andere kant op kan waaien. Laat het een beweging zijn maar ga vooral op uw eigen beleving af, hoe waait jouw wind? Met mijn neus in de wind wachten ik Avatar af, had er niet veel van gehoord en wis er weinig van maar toch moest ik dit zien. Iets trok mij.

Op 17 december 2009 verscheen wereldwijd de film AVATAR…..
De duurste film ooit, 500 miljoen dollar(hoe belangrijk?), in 3D uitgevoerd en als ik het goed begrijp is er meer dan 15 jaar aan gewerkt. Het is naar mijn inziens een waar Meesterwerk. Hierover valt nog veel te filosoferen maar ik beperk me nu enkel tot de datum en ordentelijk tot de naam waardoor het beeld kan ontstaan.

Als Maya kenner en spiritueel archeoloog verdiep ik me nu eerst tot de datum, omdat de ‘Tijd’ bepaald waar je ben. Het was in het jaar 2009, het jaar van transformatie, numerologisch is 2009 de trilling van 11, 11 behoord tot de meester trilling. Maar wat is de datum ‘17 december‘ dan? Zo vlak voor de Zonnewende, lees; geboorte van een nieuwe Zon, op 21 december?

‘17 december’ komt uit de Gregoriaanse telling en de 12 maanden kalender. december komt uit het Latijn en betekent zoiets als tiende, het decimaal, en niet de 12de zoals deze vandaag de dag is. Als je besef waar de Gregoriaanse telling vandaan is gekomen kom je overeen dat de Gregoriaanse telling een systeem is wat maar weinig met tijd heeft te maken.

Persoonlijk verdiep ik mij liever in de Tijd, de natuurlijke tijd en daarbij kunnen de Maya ‘kalenders’ als gidsen zijn om de tijd beter te be’grijpen vooral in deze zeer bijzondere tijd waarin wij alle Nu leven, het laatste Baktun. Ook gebruik ik liever het woord ‘Cyclus’ in plaats van het woord ‘kalender’. Het woord ‘kalender’ is tevens afkomstig uit het Latijn en betekent letterlijk; schuldregister. (Vandaag de dag gecensureerd als je het opzoekt, maar in woordenboeken voor 1970 kan je de ware betekenis nog lezen).

De kalender is ooit, door de Romeinen, enkel ontwikkeld om belastingen te kunnen innen van het overwonnen volk(slaaf) en heeft niets met ‘Tijd’ te maken. Deze heeft het concept gecreëerd van Tijd = Geld, dit is wat volgens ‘hen’ tijd is, slechts een beleving. We hebben geen schuld maar dit systeem vertelt ons anders, dus wat houden wij aan in deze, wat is jouw besef van Tijd?

Niemand minder dan Albert Einstein, in de droomtelling KIN 260 GAP, de eerste en laatste Zonnezegel van de Tzolkin, het is de Alfa en de Omega, het begin en het eind en met de 13tiende toon de volbrenging van zijn cycli van de Gele Zon. In mijn beleving de opvolger van Isaac Newton, Newton was in de telling ”Ox Lahun Chuen’ en daarmee de kracht van de ‘Illusie’. Isaac maakte tijd lineair, verleden, heden en toekomst in 1 rechte lijn.

Maar toen kwam Kin 260 om deze illusie te doorbreken, we waren er klaar voor, het was Einstein, zijn opvolger, en tevens bewonderaar van Newton die tot het besef kwam dat Tijd niet lineair was zoals deze grote man zei, Tijd is een kromme of zoals de Maya’s zeggen een spiraal. Albert Einstein kwam zo’n honderd jaar geleden tot de bevinding dat hoe wij tijd meten regelrecht de prullenbak in moest. Hij zei; ‘zo kan je absoluut geen Tijd meten’.

En tot de dag van vandaag doen we dat en Nu komt onze Nederlandse Natuurkundige en astronaut Wubbo Ockels (kin 29, Rode Maan, Zuivering)tot dezelfde bevindingen. we hebben onze beleving van Tijd vast gezet waardoor al het andere niet kan zijn(Zie Wisdom Keepers)

De Maya’s en vele andere oude beschavingen zagen ‘Tijd’ totaal anders, ‘Tijd’ is niet lineair maar werk cyclisch, in spiralen en is de onophoudelijke scheppende beweging van de ene bron van Maat en Eenheid, die zij het ‘hart van de Hemel’ noemde, ook wel Hunab K’u genaamd. Dit is het hart van ons Melkwegstelsel waar wij met zijn alle, zo’n 400 miljard Zonnen omheen draaien.

De Maya hielden voor dit fenomeen ‘Tijd’ tot nu toe bekend 17 verschillende cyclussen van ‘Tijd’ aan. Om een jaar zoals wij kunnen te duiden gebruiken de Maya’s de Haab Cyclus van 365 dagen. Mooi systeem van 18 ‘maanden’ van 20 dagen en een periode van 5 dagen. Net zoals de oude Egyptische 13 manen ‘kalender’ (waarvan ‘onze’ is afgeleid) die net zoals de Haab eigenlijk om 360 dagen draait waaraan de 5 Goden dagen werden toegevoegd.

Dit bevestigd de bevindingen dat de Aarde ooit in 360 dagen, net zoals een cirkel van 360 graden, om de Zon draaide, maar dit terzijde. De Haab cyclus is geen maan cyclus maar een Zonnecyclus. Deze cyclus verteld dat we na 13 ‘manen’ van 20 dagen de ‘maan’ Kank’in’ zijn betreden. De kernwoorden voor de 20 dagen cyclus is de rijpende Zon, ontvang het licht en de wijsheid van je meester.

Zoals wij in 365 dagen om de Zon draaien zijn er ook grotere cyclussen die we niet in 1 mensen leven opmerken. Zo hielden de Maya’s een telling aan die wij de ‘Long Count’ noemen, de datum van die dag was 12.19.16.17.0. Deze begon op wat overeenkomt met 13 augustus 3114 voor Christos, en heeft een duur van 13 Baktun, 13 maal 144.000 Kin (Dagen). Dit noemden de Maya’s een Zon.

Door deze grote cyclus lopen kleinere zoals de heilige telling, de Tzolkin. Het kleinst deelbare van de Zon, deze heeft een duur van van 260 Kin(dagen).
Volgens deze telling was het op ‘17 december’ Kin 100 Bolon Ahau Kin, Bolon is in de Maya traditie verbonden met, hoe zal ik het zeggen; wellicht‘groot’ zoals de Bolon Tiku, de 9 Heren van de Nacht.

Ahau Kin is het laatste en eerste teken van de Heilige Telling, de Alfa en Omega, het is waaruit het bestaat, zijn 20 gezichten en 13 tonen. Ahau betekent zoiets als ‘heerser’ en ‘Kin’ staat voor Zon, en Ahau Kin is heerser van het Licht, kortom Groot Licht. Dit in de ‘Long Count’ een cycli van 5200 jaar, ook wel ‘Zon’ genaamd en dat wat ‘wij’ geschiedenis zijn gaan noemen.

Als je gewend ben aan de Droomtelling, de Dreamspell, een afleiding van de Maya ‘kalender’ dan zien we het Wavespell van ‘Kan’ zijn betreden. Het 4de zonneteken,  het geel kosmische zaad, een zeer vruchtbaar zonneteken die 13 dagen van kracht zal zijn. En 17 december kwam overeen met KIN 148 en het Zonneteken Ho Lamat, de 5de dag, Ho, is 5 zoals 4 de vorm betekent overstijgt het bij 5, bekrachtigd de vorm dus.

Lamat is de Gele Ster, het 8ste zonneteken en de kracht van opbloei. Deze verwijst naar Venus, in Maya tijden werd deze ‘ster’ nauwlettend in de gaten gehouden en beïnvloede het bestaan op de Aarde niet te min. Venus is de Zus van ‘onze’ moeder Aarde, Venus is de tweelingzus en ze is haast even groot als onze moeder, ze komt op voor bijna 260 dagen als Avond Ster, en betekent een zware tijd op Aarde. Dan verdwijnt zij voor een heilige seizoen en komt terug als Morgenster, de ster van verlichting. Het was tevens een GAP dag in de Tzolkin voor de kenners.

Volgens de 13 maanden kalender van 28 dagen bevinden we ons in geel Zaad jaar en op de 5de dag van ‘Uac Xibkay’ ofwel de 6de maan Hagedis. Balanceren, organiseren, gelijkheid zijn de kracht woorden en op de 5de dag de toon van richting. Het getal 5 komt veel terug in het verhaal en de Hagedis wordt in verbinding gebracht met ‘Itzamná’, zoon van Hunab K’u, de Grote Geest en een van de hoogste ‘godheden’(lees:energieën) van de Maya’s.

‘Itzamná’  betekent ‘Huis van de Hagedis’ en in de overlevering was het de hagedis die het licht terug naar de wereld bracht. Een kwaliteit van ‘Itzamná’ was de doden weer tot leven te wekken, iets te regenereren dat verloren is.
De Noord Amerikaanse stammen zien de hagedis voor de droom. Dromen is naar binnen gaan, naar je hart, naar jezelf en je af vragen wat werkelijk belangrijk is in dit leven. Waar bevind jij je in dit pad wat wij leven noemen?

Tijd is een cyclus, een cyclus is ritme, de 6de toon is balanceren en de zonnewende is de over winnen van het licht op het duister, vanaf nu worden de dagen weer langer. Erkenning van de cyclus van het leven biedt zekerheid voor het terugkeren van het licht. De Hagedis maak van dood levend, zoals ontwaken uit een diepe droom die je werkelijkheid noemde,  wakker te worden in je bewustzijn van het kosmische geheel waarvan jij een deel van ben, de Gnosis van het leven.

Met zijn vieren zijn we op kerstavond naar deze film, Avatar gegaan. We waren, Chicchan, Ik, Manik en Ahau, alle zeer onder de indruk. Voor mijzelf sprekend heeft de film Avatar mij bijzonder geraakt, het verheugt mij in het feit dat ik hier die eenheid voelde en de universele wijsheid van de oudsten met onze nieuwste technologie verwezenlijkt in deze film. Mijn hart werd geraakt en voelde de profetie van het kosmische bewustzijn in werking gaan.

Dit is wat de Maya en Hopi elders bedoelen met de oude wereld en nieuwe wereld zullen weer moeten verengingen. Ze Zijn namelijk niet afzijdig van elkaar en kunnen ook dus niet zonder elkaar, en aan het einde van de grote Zon, de 13 Baktun cyclus zal dit bewustzijn, dit Universeel bewustzijn weer terugkeren.

Uit het heilige manuscript van K’altun; ‘Alleen door Zonne-initiatie kan het slapende lichaam van de mensheid worden gewekt. Laten we ons voorbereiden het licht der kennis dat van Hunab K’u komt te ontvangen, op te gaan in het geheugen van de Schepper en wezens van eeuwig licht te worden’.

Avatar, de film, voor mensen voor wie buitenaardse levensvormen of astrale zielsverhuizing een ver van hun bed show is vraag ik om de Avatar in deze film te zien als alle andere levensvormen (die wij niet begrijpen) hier op moeder Aarde. Zoals de Inheemse volkeren der Mensheid zoals die in de Amerika, de Amazone of in Maya land tot vandaag de dag als de ‘Avatars’ (Native) in de film worden gedood en bedreigt worden in hun natuurlijke omgeving.

‘Wij’ zijn als buitenaardse voor hen. ‘Wij’ vernietigen duizenden, miljoenen andere levensvormen iedere dag op nieuw en daarmee hun en onze gehele wereld. Uit het plantenrijk en dierenrijk, zie de Avatar in hen. De levens Boom, onze natuurlijke tegenhanger, de Adem. Elke boom was in Maya Heilig, elke boom is een spirit en word bewoond door soms wel duizenden soorten levensvormen, van insecten tot dieren.

Elke dag worden hiervan miljoenen vernietigd in wat ‘wij’ vooruitgang noemen. Maar wie is ‘wij’ in dit verhaal, jij en ik, wij allen. Laten we doen wat gedaan moet worden, laten ‘wij’ de Avatar zijn.
De kosmische wet is; Zo boven, Zo benden, Zo binnen, Zo buiten, en daardoor Zo in het groot, Zo in het klein is hier duidelijk van kracht.

Bij thuiskomst liet de film mij niet los en raakte verder verdiept in het verhaal. Avatar wat betekent dit? ‘Maya’ betekent in het Sanskriet dan ook zoiets als ‘Meten’, ‘vormen’ en dat waren/zijn de Maya Meesters van Tijd en daarmee ook de ‘Illusie’.

Avatar komt tevens voor in het Sanskriet, Sanskriet is een oertaal, een moedertaal die (waarschijnlijk) ontstond aan het begin van de 13 Baktun cyclus zo’n 5200 jaar geleden en hieruit zijn vele dialecten voortgekomen. Sanskriet komt van samskrtam, dat: samengesteld, volmaaktheid betekent (zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Sanskriet)

De Avatar is als het ware een lichtwezen die neerdaalt in het Aardse en zo ons overschaduwen met het licht wat deze stralen om zo wakker te worden.
Hieronder een passage uit de Occulte woorden tolk van G. de Purucker betreft de Avatar.

Avatâra. (Sanskriet). Het zelfstandig naamwoord, afgeleid van een samenstelling van twee woorden: ava, een als voorvoegsel gebruikt voorzetsel dat ‘neer’ betekent, en t.rî, een wortel die ‘oversteken’, ‘doorgaan’ betekent; en dus is ava-t.rî-‘neergaan’ of ‘neerdalen’.

Het woord betekent dan ook het neerdalen van een hemelse energie of van een geïndividualiseerd complex van hemelse energieën, wat gelijk staat met te zeggen een hemels wezen, met het doel een menselijk wezen te overschaduwen en te verlichten – maar een menselijk wezen dat op het moment van een dergelijke verbinding tussen ‘hemel en aarde’, tussen het goddelijke en de materie, karmisch geen tussenliggende of verbindende schakel bezit tussen de overschaduwende entiteit en het stoffelijk lichaam.

Met andere woorden, geen menselijke ziel die karmisch bestemd is de innerlijke meester te worden van het aldus geboren lichaam. De noodzakelijke tussenschakel, waardoor het toekomstige menselijke wezen de beschikking kan krijgen over de menselijke tussennatuur of het psychologisch apparaat, dat geschikt is om uitdrukking te geven aan de onzichtbare luister van deze hemelse afdaling, wordt verschaft door de weloverwogen en vrijwillige intrede in het ongeboren kind – die samenvalt met de overschaduwing door de hemelse kracht – van het psychologische of tussenliggende beginsel van een van de Groten, die aldus ‘voltooit’ wat het zuivere en verheven menselijke kanaal moet worden waardoor de ‘neerdalende’ godheid zich kan manifesteren; en deze godheid vindt in dit hogere psychologische beginsel een voldoende ontwikkelde schakel om haar in staat te stellen zich op aarde in menselijke vorm uit te drukken.

Daarom is een Avatâra iemand wiens wezen uit een combinatie van drie elementen bestaat: een inspirerende godheid; een hoog ontwikkelde tussennatuur of ziel, die hem geleend is en die het kanaal vormt voor de inspirerende godheid; en een zuiver, rein, stoffelijk lichaam.

Wat is hier nog op toe te voegen, mag de Avatara jouw inspireren,  jouw inspiratie geven, je in contact brengen met je eigen spirit waarvan het woord inspiratie is afgeleid. We zijn alle kinderen van de Zon en Ieder mens is uniek en we zijn samen 1, de Zon is niet deelbaar. Herinner je afkomst en in jouw bevindt zich de waarheid. Zoals Boeddha in 550 v.Chr. al zei;

“Geloof nooit iets wat een andere geloof of zegt, geloof enkel wat jij zelf als waar ervaart.’

In jouw bevindt zich het stukje van het grotere geheel, van wat wij de waarheid noemen, het licht. In lak’ech zoals de Maya zeggen, Ik ben jouw en jij bent een andere mij, we zijn alle 1. Of zoals de Avatar zouden zeggen “Ik zie jouw” .

Tot slot mag je gaan doen wat je zal moge doen in jouw pad van de Zon, wij zijn de gene waarop we wachten. Vroeger gingen de profeten hun verhaal doen, hun kennis delen in dorpen en op pleinen. Hieruit is soms wel duizenden jaren bijvoorbeeld de Bijbel ontstaan. Nu zijn die zelfde mensen de filmmakers die hun inspiratie( ofwel in contact met de spirit) hun verhaal met ons delen.

Maar ook de mensen in je directe omgeving, de bakker, de slager, de timmerman zijn lichtbakens wachten op dat ze ontstoken worden. En ze worden ontstoken en steeds meer zie en hoor ik geluiden in de samenleving die mij gunstig stemmen. Zoals de Maya, Hopi en andere elders zeggen; Er waait een andere wind en de Zon komt nu anders op.

We betreden een nieuwe Tijd, we betreden een cyclus wat we de dageraad van het licht noemen. Luister wat de Inuit Elders nu bevestigen;
http://www.isuma.tv/hi/en/inuit-knowled … everything

Hierin worden we alle weer ontvankelijk voor het licht, we zaten diep in de stof, de materie en beseffen nu dat deze bestaat uit niets anders dan ‘licht’. Beleef geen angst, je mag best wel eens angstig zijn maar blijf er niet in, wees wel alert in deze tijd van heftige transformaties. De tekens en boodschappen lichten op al om ons heen, ze kunnen je wegwijze, de natuur verteld ons alles, patronen veranderen en zij vraagt ons om mee te doen. Volg de natuurlijke weg die altijd met de wijsheid zal stroken.

Tot slot kwam bij mij binnen dat er een zeer bijzonder kosmisch gebeurtenis heeft plaats gevonden op 3 januari 2010, te zien is hoe een gigantische ‘komeet’ richting de Zon vliegt aan de andere zijde van waar Venus zich bevindt. Zoals 2009 de trilling van 11 droeg, het meestergetal zijn we nu in 2018 aangekomen. Ook een meestergetal en precies nu in Tijd, exact 8 jaar later vliegt er weer een komeet richting de Zon. This is what the comet looked like on Jan. 10th 2018(bron spaceweather):


Moge je de weg van de hemel, Kuxàn suum, die leidt naar de navelstreng van het Universum Hunab K’u, het begin van leven voorbij de Zon vinden.

Xa Ta Zac Xa Ta Amac, moge de weg naar je toekomen,

In lak’ech Ca lahun Ik Re (Vaxac Cimi.) Maya Staaya, De Witte Wind,

Deleted scene, Dreamhunt. UPDATE: Deze scene laat een ceremonie zien waarin de Avatars contact maken met de onzichtbare wereld. Helaas heeft FOX deze verwijderd, je kan je afvragen, waarom?

Avatar http://www.avatarmovie.com/

Geschreven in 2009, nagezien in 2018.

(Avatâra bron: G. de Purucker  © Theosophical University Press Agency 1981)