Valum Votan

José Argüelles/Valum Votan

José Argüelles passed away on March 23, 2011 (9.17, Kin 89), 6:10 a.m. (exactly the same time as his birth) and precisely 1,328 years after the passing of Pacal Votan (683).

In het licht van onthulling en publicatie in het mainstream nieuws over het miljoenenkostende geheime UFO-programma van het Pentagon, zijn hier woorden van Valum Votan in een document getiteld:

Wie zijn de ET’s? Zijn Ze Al Onder Ons?

Elke overweging van UFO’s roept serieuze vragen op over de grenzen van menselijke perceptie en kennis, vooral als deze percepties en kennis zijn gevormd door een beschaving die een verstoorde en materialistische tijdsfrequentie volgt. Dat wil zeggen, we zien alleen wat we geconditioneerd zijn om te weten. Als iets buiten onze geconditioneerde kennis zich manifesteert in onze percepties, zijn we bang en voelen we ons uitgedaagd. We zullen op het onbekende fenomeen projecteren volgens onze niveau van begrip en verlichting. Als onze kennis en perceptuele capaciteit beperkt is tot materiële verschijnselen – de derde dimensie of het fysieke vlak – zal alles wat die sluier binnendringt, gelabeld worden zoals we de UFO’s als Unidentified Flying Objects (niet-geïdentificeerde vliegende objecten), hebben gelabeld.

UFO’s zijn echter alleen UFO’s zolang we onze kennis beperken tot een driedimensionaal materialisme, geconditioneerd door een valse en kunstmatige tijds-frequentie. Enkelen onder ons kunnen echter worden geïnstrumenteerd om verder te gaan dan het etiket naar de innerlijke ervaring van de fenomenen. Waarmee hebben we dan te maken? En wie zijn de ET’s?

Ja, het universum is veel omvangrijker in intelligentie en dimensionaliteit dan datgene waarvoor we ons hebben geconditioneerd en beperkt. Er is een veelomvattend licht van holistische kennis, een hogere coördinerende intelligentie en een groots galactisch concilie voor-gezeten door de negen heren van tijd en bestemming die zich enkel houden aan de hoogste goddelijke wet. In feite komt het omdat de huidige Aardse beschaving, die is gebaseerd op een manifeste fout in de tijd, de richting is opgegaan van volledige planetaire zelfvernietiging dat het UFO-ET fenomeen überhaupt is opgetreden. En tegelijkertijd maakt alles wat er gebeurt deel uit van een goddelijke ontvouwing, een goddelijk plan.

Holistisch weten, opperste superbewuste intelligentie is in staat om alles doordringend en alomtegenwoordig te zijn. Dit type geavanceerde evolutionaire intelligentie is mogelijk omdat het niet wordt gekluisterd door de last van een valse en misleidende tijdsfrequentie.

Als het huidige ras van Aardbewoners in zijn huidige toestand plotseling werd bevrijd van het opereren onder een mechanische klok en een foutieve kalender die hen tot slaaf maakt van een Babylonische loterij voor materiële verslavingen, zouden zij hun bewustzijn als ET (buitenaards wezen) ervaren. De ET’s zijn de manifestaties van de mogelijkheden van bewustzijn opererend in spirituele vrijheid, louter toegewijd aan de spirituele verlichting van alles wat is.