BEN, Rode Hemelwandelaar

Betekenis Ben:

Ben is het dertiende Zonneteken van de 20 gezichten van de Zon. Ben is in het Maya betekent: riet, droog riet, suikerriet. Soms ook: buis.

Ik ben BEN; HEMELWANDELAAR; ik ben je boodschapper van het licht. Ik breng je het vermogen om door tijd en ruimte te reizen.

Riet staat symbool voor de Pilaren van Licht, zoals je die ziet afgebeeld op de glief (icoon) voor Ben. Omhoog reikende rietstengels zijn symbolen voor de verticale verbindingskanalen tussen de Aarde en de kosmos. Ben is de dertiende Zon in de reeks van twintig en zoals je weet is dertien voor de Maya’s wellicht het meest belangrijke getal.

Zowel volgens de Maya- als de Azteken geschiedenis was er duizend jaar geleden een grote vorst, die een directe boodschapper was van de Gevederde Slang. De Gevederde Slang is een van hoofdgoden, hij is de Boodschapper van kosmische berichten, brenger van het schrift, de cultuur en de vrede, de Lichtbrenger, de activator van ons DNA.

Deze koning-priester heette 1 Riet Gevederde Slang (in Maya: Hun Ben Kulkulcan, in Azteeks: 1 Quij Quetzalcoatl) en hij werd geacht geboren te zijn op dezelfde galactische geboortedag als de godheid Kulkulcan, nl. 1 Ben (Rode Magnetische Hemelwandelaar).

Ben brengt berichten uit de kosmos op Aarde, maar doet dit vaak zeer onverwacht. Hij vertoont zich met een plotseling rinkelende bel aan je voordeur, om je een brief te overhandigen. Hij is de boodschapper, niet het bericht. Hij brengt het schrift, maar laat jou lezen en schrijven. Ben schenkt gewaarwording, maakt je wakker en zegt: ‘kijk eens goed om je heen!’. Ben spoort aan om de ruimte te onderzoeken, zowel die op Aarde als in de kosmos.

In Azteeks heet hij Quij: riet.

De ondersteunende kracht van de Hemelwandelaar is de Wereldoverbrugger, de verborgen kracht is de Ster en de uitdagende kracht is de Nacht.

Duiding:

De Rode Hemelwandelaar leeft via zijn emoties en kan paranormaal zijn. Het initieert en geeft geboorte aan ideeën en intenties, zoals alle zonnezegels uit het oosten. Ben is zeer expressief, profetisch en ontvangt wijsheid. Zijn bewustzijn is mondiaal. Ben wordt bestuurd door de plexus solaris en door de planeet Mars. Ben is populair, talentvol, competent en weet veel. Het is een vechter voor principes, een kruisvaarder.

Door de kracht van zijn inzichten kan Ben zowel blaken van zelfvertrouwen als bang zijn om naar buiten te treden. In zijn optiek is Ben vaak de profeet die in eigen land niet wordt geëerd. Ben kan zijn vechtersgedrag verzachten, wanneer een diepe kennis van de menselijke natuur wordt begrepen en goede sociale vaardigheden worden ontwikkeld. Dan wordt Ben de trilling waarop nieuwe visies kunnen verankeren, en weet Ben zich hierbij in het volste vertrouwen gesteund door de kosmos.

Affirmatie:

“Ik ben een pilaar van de onzichtbare tempel die de hemel op Aarde brengt”

Chakra: Zonnevlecht

Kenmerken/Kwaliteiten:

  • Moed
  • Onderzoekend
  • Waakzaam
  • Tijd/ ruimte reiziger

Traditionele vertelling:

Ben, Rode Hemelwandelaar. Ben heeft het vermogen om alles te vermenigvuldigen wat ze op hun pad tegenkomen. Het vormen goede onderzoekers. Het zijn aardige, attente, behulpzame en dankbare mensen. Ben is zeer gul, vooral naar zijn familie. Ze zijn dragers van ziekte en hebben vaak veel vijanden, omdat ze van nature zeer succesvol zijn. Van grote gebeurtenissen geniet Ben, ook is hij een perfectionist.

Ben heeft doorgaans groene vingers en kan goed met planten overweg. Eerlijkheid is een eigenschap die past bij Ben en een geheim is dan ook veilig bij hem. Daarentegen kunnen ze obsessief zijn en geïrriteerd raken aan mensen in combinatie met bepaalde situaties. Soms kunnen ze zichzelf moeilijk duidelijk maken en zullen mensen om hem heen extra aandacht moeten schenken, om hem te begrijpen.

Het zijn boeren, schrijvers, psychologen, schilders, dichters, leraren of administrateurs.

Vanuit de essentie:

Ik wek energie op door mij door de kosmos te laten inspireren. Ik werk als boodschapper en reis met mijn bewustzijn door de ruimte. Daar, buiten de kaders van elke systeem, vrij en ongevangen, vergaar ik intelligentie, inzicht en inspiratie, om als de situatie erom vraagt, als dienaar te fungeren van een Hoger Signaal. Ik verschijn als komeet. Ik verdwijn even plotseling en laat een boodschap achter, altijd om het bewustzijn te verruimen, transformatie te bevorderen van de mens met zijn bewustzijnskader. Ik ben Rode Hemelwandelaar.

KIN-der uitvoering:

Ik ben BEN, de HEMELWANDELAAR. Ik ontvang berichten uit de hemel, die bedoeld zijn voor jou en alle mensen op aarde. Ik ben een ruimtereiziger. Ik onderzoek de ruimte. Ik kan overal heen. Ik wandel op aarde en ik wandel door de ruimte. Ik weet hoe de hemel kan bestaan op aarde. Door plotseling te vertellen wat ik allemaal meemaak en weet, houd ik je wakker.

De galactische Maya archetypen:

De galactische archetypen nodigen je uit om in je rol als Sluiter van de Cyclus te stappen. Nu de geschiedenis cyclus zich sluit, en wij ons bevinden in Midden-Tijd, dalen de galactische archetypen in om ons in kracht bij te staan. Eenmaal verbonden met de krachtvelden van je archetypen zal de zullen de profetische krachtlijnen van de Galactische Maya door je heen vloeien, je in staat stellend de nieuwe Aarde en de nieuwe tijd tot manifestatie te dromen.

BEN

13
PROFEET

Ik ben de Profeet
Gecodeerd door de Rode Hemelwandelaar
Dertien is mijn getal
Het wavespell van creatie
Vele tijden en vele werelden heb ik gekend
Want ik ben de agent van universele tijd
Ruimte onderzoekend met alles-doorstaande waakzaamheid
Ik ben de koloniseerder van verloren werelden
De galactische navigator van tijd
Het alziend oog van de vijfde kracht
Zalft mijn voorhoofd
In mijn rechterhand hou ik het boek van
De Wet van Tijd
Een geschenk van de sterrenfamilie
In mijn linkerhand hou ik het galactische kompas/het Siriaanse wiel
Het compendium van het profetische pad
Profetie is natuurlijke wet, een functie van de tijd
Mijn shirt draagt de twee heilige getallen 13 en 20
Overstekend de barrieres van tijd en ruimte
Ben ik gekroond met het teken van de oneindige cycli van tijd
Mij kennen is de profetie van tijd kennen
Binnen de belofte van de komende dageraad

Aho