Toon 7 UC

Toon 7: UC

De Resonante Toon – Toon van Afstemming

Getal van openbaring. God van het Mais.

Acties: Kanaliseren, Inspireren, Afstemming. Klank: F#

Vanuit het evenwicht van gelijkheid komt het kanaliseren van afstemming.

Centraal binnen de kracht van de dertien, is de zevende toon een gelegenheid om inspiratie te ontlenen aan de Bron, zodoende oproepend tot een aansluiting met je hogere aspecten, dromen of visioenen. Door te erkennen dat we als mensen producten zijn van de schepping vanuit de oorspronkelijke Bron des Levens, realiseren we dat wij zelf kanalen zijn, geleiders voor deze zelfde creatieve geest.

In het bewust worden van de verschillende vibraties en energieën waarmee we in contact komen en die ons dagelijks treffen, kunnen we beter onderscheid maken welke ons dienen en welke niet. Door onze gevoeligheid voor resonerende energieën te verfijnen wordt een staat van afstemming bereikt, en inspiratie stroomt vrijelijk naar ons toe, waardoor we voertuigen worden voor de vervulling van ons uiteindelijk creatief potentieel.

Toon 7 – UC oek

Resonantie; Een plaats tussen de geest en het lichaam van de schepping; Een doorgang tussen de werelden; Een tweezijdige spiegel; Het centrum van de scheppende pulsering; Meetrilling; De aanwezigheid van de wil brengt de intentie van de geest tot bestaan.

VERSMELT  De kracht van het getal 7 is de mystieke kracht en roept je op om je verborgen mysteries te ontcijferen. 7 is de directe connectie – en hechte persoonlijke relatie met de Bron. Vertrouw op de connectie en eis deze op. Wanneer je gelooft in je goddelijke verbinding, zul je goddelijke illuminatie ontvangen. Door je gevoelens en verstand te gebruiken zet je de energie en informatie om in hoogst bruikbare spirituele lessen.

7 ligt in het centrum precies tussen de heilige getallen 1 en 13. Vrij van de beperkingen van de polariteiten, is het in staat om zowel in de spirituele, als in de fysieke wereld werkzaam te zijn. Zodoende bevindt de 7 zich in beide werelden tegelijkertijd, zoals gespreide armen die zich uitstrekken van de ene dimensie naar de andere. In het Maya betekent Uc “Maan”, wat dit getal een waterachtige mystieke energie geeft.

Met de 7 wordt begrepen dat de wil moet worden aangewend om het gewenste doel te bereiken. 7 is meetrillen – een kanaal zijn – maar op je eigen manier. De schepping manifesteert zich niet alleen maar om dat hiertoe de mogelijkheid zich aandient. Een doel wordt niet slechts bereikt omdat er een doel is. Mogelijkheden worden niet louter gerealiseerd, omdat er zich mogelijkheden voordeden.

Voor Uc-energie, zijn samenwerking en het gebruik van de wil, de vraagstukken. Er is inspanning voornodig om de intentie van de doelstelling af te maken. Uc breidt het domein van de persoonlijke invloed uit. Het is in de stroom werken om het leven te hebben zoals jij het wenst. Het gaat over concentratie en focus en het verlangen om persoonlijke controle over je leven te verkrijgen. Uc zegt: “Ik zal mijn doel manifesteren!”

Uc leeft en doet dingen door zijn eigen ritme. De invloed van Uc doet zich gelden als iemand die niet met de massa of heersende opvattingen meeloopt. Uc lijkt de enige te zijn die zomaar doet wat hij doet. Ze zijn zeer individualistisch. Als het er op aan komt, kan Uc zich ineens opwerken tot hoge prestaties. Hij gaat graag uitdagingen aan en overwint daarbij makkelijk de obstakels die hem in de weg staan.

Uc is een harde werker en is bereid om autoriteit te betwisten en op de proef te stellen. Met zijn vaak zeer uitgesproken meningen kan Uc koppig bij zijn standpunt blijven, zelfs wanneer het tegendeel van zijn gelijk wordt bewezen. Het zou verstandig zijn om de waarheid in te zien achter deze botsende overtuigingen. Uc is een standvastige en trouwe vriend die je in de meest beroerde omstandigheden zal bijstaan.

Het getal 7 vindt in het algemeen dat het leven een uitdaging is. Het voelt zich onzichtbaar omdat het lijkt op een tweezijdige spiegel, die alles om zich heen reflecteert, maar niet gezien wordt zoals hij is. 7-energie is confronterend, dus zal het moeilijk zijn om te vermijden naar jezelf te kijken in deze energie.

Uc geborenen kunnen geïsoleerd of afstandelijk lijken in de samenleving, maar dat is omdat het massabewustzijn geen zin heeft zichzelf gespiegeld te zien in de aanwezigheid van de energie. Dit getal groeit door het in harmonie en balans brengen van zijn omringende wereld, door het bewustzijn te verruimen en door de dingen in een ruimer perspectief te plaatsen.