Toon 10 LAHUN

Toon 10: LAHUN

De Planetaire Toon – Toon van Manifestatie

Getal van Uitdaging. God van de Duisternis.

Acties: Perfectioneren, Produceren, Manifestatie. Klank: A

Vanuit de realisatie van de intentie komt de perfectionering van de manifestatie.

Dit is de voleindiging van het scheppingsproces. De droom die gezaaid was, wordt in een fysieke of tastbare vorm geproduceerd. We geven onze intentie over aan het perfectioneren van deze schepping. We streven naar de productie en verfijning van creatieve manifestaties.

We ontdekken dat alles dat wordt geschapen volmaakt is zoals het is, omdat het van de aarde en van dezelfde bron is. Er is geen behoefte aan verwachtingen of strijd; het is eerder zo dat je jezelf slechts zachtjes over hoeft te geven aan de stroming, met waardering voor de vele lagen binnen het prachtige scheppingsproces dat iedere dag speelt.

Toon 10 – LAHUN lahoen.

Planetair; Creatieve pulsering van de geplaatste intentie manifesteert zich binnen het Aarde stelsel; De intentie van de Geest krijgt een fysieke vorm.

MANIFESTEER  Wat het geestesoog ziet, zal Lahun op magische wijze manifesteren. Met dit getal is de kracht van de magische manifestatie van de bedoeling van de schepping aan het werk. Zuiver en ruw materiaal en informatie wordt via de energie van Lahun tot kennis en praktische vaardigheden getransformeerd, in de fysieke werkelijkheid.

De aldus verkregen resultaten waren (nog) niet zichtbaar in de ruwe grondstoffen die worden gebruikt om de gemanifesteerde werkelijkheid te bereiken. De twee werelden – geest en lichaam – komen samen. Lahun heeft het magische vermogen om precies dat te verzamelen wat nodig is om de visie in de buitenwereld te scheppen. Datgene waar het zich op richt, krijgt op magische wijze gestalte.

Zolang Lahun iets heeft om zich naar te richten voor creatieve doeleinden, zal het alles naar zich toetrekken waarmee het kan creëren. De sleutel is om vanuit zuivere en heldere intenties – van een zeer verfijnd karakter – te scheppen. Houd goed in de gaten op welk verlangen je je wens om te scheppen, baseert. Vraag jezelf af wat de beweegreden is achter je schepping. Dient ’t het hoogste doel en staat het op één lijn met je ware bestemming?

Als Lahun-geborenen hun doel uit het oog verliezen of te veel creatieve projecten tegelijk beginnen, zal hen de kracht om een schepping neer te zetten, ontglippen en komen ze met lege handen te staan. Velen die geboren zijn onder invloed van Lahun zullen een leven kennen in chronische schuldenlast. Blijf gericht op de visie tot deze volbracht is en al je dromen zullen uitkomen.