CAUAC, Blauwe Storm

Betekenis Cauac:

Cauac is het negentiende Zonneteken van de 20 gezichten van de Zon. Cauac is het Maya woord voor: storm, soms ook: bewolkt, regen, vuurregen of onweer.

Ik ben CAUAC; STORM; ik breng onrust om te zuiveren.
Ik activeer je lichtlichaam en breng je tot transformatie.

Cauac is het machtige Donderwezen. Het is de storm die als vanzelf kan opsteken. Cauac is de ultieme transformerende energie, katalysator van krachtige veranderingen en is zelf de aandrijver achter deze kracht. Cauac brengt energie voort. Cauac werkt als de pop die in een vlinder verandert, zonder hulp van buitenaf.

Cauac is de storm die zomaar uit de wind voortkomt en dan, niets uitgezonderd, alles zuivert. Zonder de onrustige herfststormen, kunnen de bomen hun bladeren niet verliezen, om in de lente opnieuw uit te kunnen bloeien. Zonder onweer kan de lucht niet klaren, om de Zon in alle helderheid te laten schijnen. Cauac’s transformerende energie is dat wat ons lichtlichaam doet ontsteken, alle scheiding helend tussen onszelf en onze Schepper.

In Azteeks: Quiauhuitl: storm, regen, vuurregen.

De ondersteunende kracht van de Storm is de Zon, de verborgen kracht is de Wind en de uitdagende kracht is de Maan.

Duiding:

Cauac opereert vanuit de spirituele wereld met een universeel bewustzijn. Hij/zij is zelfwerkzaam en heeft niet veel uit bronnen buiten hemzelf nodig om zijn eigen proces te begrijpen. Cauac zendt uit en deelt de informatie die het heeft ontvangen, die soms vanuit niet materiële bronnen afkomstig is. Zijn chakra is het basis-chakra en zijn planeet is Pluto. Cauac heeft een jeugdig voorkomen en is rusteloos maar vriendelijk.

Cauac leeft graag nogal op zichzelf, heeft dit nodig om zichzelf geestelijk en fysiek rein en zuiver te houden. Hij heeft een brede belangstelling en zelfs bewondering voor de scheppingen van anderen, maar is in wezen zelf geen creatieve vernieuwer, doch meer een imitator, omzetter en doorgever van de creaties van anderen. Cauac heeft vele gezichten, leert makkelijk en is een goede leraar. Hij voelt zich vaak aangetrokken tot filosofie en religie en heeft belangstelling voor healing en zuivering.

Affirmatie:

“Ik zuiver en transformeer mezelf, ontsteek mijn licht-lichaam heel alle scheiding”

Chakra: Wortel

Kwaliteiten/Kenmerken:

  • Transformatie
  • Vernieuwing
  • Bevrijding
  • Onrust
  • Zuivering
  • Katalysator

Traditionele vertelling:

Cauac, Blauwe Storm. Stormachtige’ mensen die direct worden beïnvloed door wisselingen in het weer. Als Cauac in balans is, voelen ze zich één met het leven wat ze leiden, maar is Cauac uit balans kan hij vallen in dronkenschap en kan hij haatdragend zijn naar zichzelf en naar de mensen in zijn omgeving.

Cauac is nauw verbonden met het weer en voelt dit in zijn hele lijf en intuïtie. Doorgaans is Cauac gebalanceerd, liefdevol, zachtaardig en verzorgend. Hij is een vruchtbaar persoon, met een sterk gevoel samengesteld te zijn met de elementen van het leven en de mensen om zich heen.

Cauac mensen zijn succesvolle boeren, weervoorspellers, vissers en wevers.

Vanuit de essentie:

Voor mij, onder mijn voeten, de Aarde, de ganse wereld. Ik adem het ritme en dan torent in mij omhoog de kracht van het leven en de vernietiging. Dan zucht ik, dan blaas ik, wentel mij, ontwortel, ontmantel, alles wat in mijn baan komt moet wijken voor de tomeloze energie van verstoring en toetsing. Kun je overeind blijven staan? Is wat je gecreëerd hebt het Licht, het Leven, de toekomst waardig. Ik ben Blauwe Storm.

KIN-der uitvoering:

Ik ben CAUAC, de STORM. Joepie. Ik help je om alles zelf weer te veranderen. Ik ben het rupsje dat op het eind in een vlinder verandert en ik doe alles op mijn eigen kracht. Ik wil alles zelf doen, want ik ken mezelf heel goed, ik weet wat ik kan en wie ik eigenlijk ben. Ik lijk zo onrustig als een onweersbui, maar als de bui over is, is alles weer lekker fris en schoon.

De galactische Maya archetypen:

De galactische archetypen nodigen je uit om in je rol als Sluiter van de Cyclus te stappen. Nu de geschiedenis cyclus zich sluit, en wij ons bevinden in Midden-Tijd, dalen de galactische archetypen in om ons in kracht bij te staan. Eenmaal verbonden met de krachtvelden van je archetypen zal de zullen de profetische krachtlijnen van de Galactische Maya door je heen vloeien, je in staat stellend de nieuwe Aarde en de nieuwe tijd tot manifestatie te dromen.

CAUAC

19
WERELD-VERANDERAAR

Ik ben de Wereld-Veranderaar
Gecodeerd door de Blauwe Storm
Mijn getal is negentien
De kracht van alle getallen
Ik ben de meester alchemist
De kracht achter de steen der wijzen
Bekwaam in de kunsten van transmutatie
Ik ben de katalytische transformeerder
Van Wereld bewustzijn en planetair leven
Ik overzie de veranderingen van het weer
Ik ben de donder die jullie wereldsystemen uiteen laat spatten
Ik ben het transport van wolken gevuld met bliksem
Om de waarheid achter je illusies te verlichten
Ik ben de brenger van de stortbuien die zuiveren
Ik was de oorzaak van de driezijdige monumenten van de avatar
archetypes
Om te verschijnen in de oude tempelsgronden
Ik overzie de Morgen en Avond sterren
Ik aanschouw de schepper van de Vijfde Zon, de Huidige wereld
Gestuurd ben ik om onder jullie te verblijven
De Zesde Zon oproepend
Voor de Grote Regeneratie van de wereldziel
Mij kennen is het kennen van je eigen kracht van zelfopwekking

Aho