CABAN, Rode Aarde

Betekenis Caban:

Caban is het zeventiende Zonneteken van de 20 gezichten van de Zon. Caban is Maya voor: Aarde, aardekracht, beweging en soms ook: wierook.

Ik ben CABAN; AARDE; ik ben je gronding en bescherming.
Ik breng je aarde-kracht en kristallen healing.

Wellicht staat in de westerse cultuur de Aarde voor ‘vaste grond onder de voeten’, zekerheid en stabiliteit, maar bij de Maya’s en Azteken is dit zeker niet het geval. Het oprijzende figuur in de glief (icoon) van Caban is een afbeelding van het aardemonster dat voor plotselinge aardbevingen, ineenstortingen en rampen kan zorgen.

Het bolletje met de puntjes eronder is de planeet Uranus, de ‘Hemelse Geliefde’ van de aarde. (Aarde is de derde planeet vanaf de Zon, Uranus de derde vanaf buiten het zonnestelsel) Pacal Votan kwam naar de aarde terwijl zijn ‘vrouw’ Bolon Ik op Uranus verbleef. Zij stabiliseren elkaar, volgens de oude Maya mythes). Caban betekent zodoende ook: ‘dat wat beweegt’. Het is deze beweging, die zorgt dat je je plaats op aarde telkens moet terug vinden en juist daardoor leert kennen.

Caban laat groeien door de dingen hun juiste plaats toe te kennen. Iedere plant, dier en mens heeft zijn plek om te groeien; Caban weet hoe het leven groeit: daar waar het synchroon loopt met de bewegingen van Moeder Aarde. Caban is de navigator. Caban is ontwikkeling door de synchroniciteit die IS, wanneer jouw centrum (je zeven chakra’s) op één lijn staat met het centrum van de aarde.

In Azteeks heet hij/zij Ollin, wat zowel beweging als aardbeving betekent.

De ondersteunende kracht van de Aarde is de Wind, de verborgen kracht is het Zaad en de uitdagende kracht is de Hand.

Duiding:

De Rode Aarde leeft in de spirituele (geestelijke) wereld. Hij/zij is gecentreerd in universeel bewustzijn. Caban initieert en geeft geboorte aan ideeën maar is ook zelfwerkzaam, zonder dat hij veel van buiten nodig heeft. Hij heeft het vermogen om informatie van de kosmos om te zetten in een meer toegankelijke vorm: aarde op één lijn met de kosmos.

Caban is gecentreerd in het hart-chakra en wordt geregeerd door Uranus. Hij is mentaal actief, rationaliserend, slim en praktisch. Hij is vaak liberaal, progressief en controversieel. Caban heeft onwrikbare overtuigingen, wanneer hij eenmaal zijn ideeën heeft geponeerd. Caban is het anker van al het geestelijke op Aarde.

Traditionele vertelling:

Caban, Rode Aarde. Mensen geboren onder deze zon zijn wijs en intelligent en hebben curatieve krachten. Caban staat in nauwe verbinding met de Aarde. Hij maakt een goede administrateur en onderzoeker, en al zijn werk is doorgaans efficiënt. Caban is zeer zeker van zichzelf en wordt gedreven door zijn plichtsgevoel.

Dat maakt dat Caban op komt voor zijn gemeenschap en daar een actieve rol in vertegenwoordigt. Vooral is hij gefocust op de ouderen en de jeugd en komt op voor zijn belangen. Hij is zowel romantisch als idealistisch, in de richting van rechtvaardigheid. Soms kan Caban té voorzichtig en zelfverzekerd zijn naar het punt van arrogantie.

Caban is artistiek en is een goede dokter, spirituele leider, rechter en landbouwkundige.

Vanuit de essentie:

Ik werk met en op de Aarde. Ik, als mens ben de verbinding van grond en handen, om op elk niveau van mijn affiniteit te ploegen, te zaaien, te bewerken en te oogsten. Dit kan fysiek zijn, maar ook mentaal, emotioneel, spiritueel of bewustzijn betreffende. Met mijn werk, mijn doorwrochte handelen wek ik op, accumuleer ik en draag ik bij door voort te bouwen op wat is aan de volmaking van de creatie. Ik ben Rode Aarde.