Return of the Ancestors

Return of the Ancestors

Alle teachings op deze site zijn puur voor onderwijsdoeleinden, vallend in het leerplan en doel van deze website. Bepaalde stukken kunnen dus auteursrechtelijk beschermd zijn. Deze auteursrechtelijk beschermd werk wordt enkel hiervoor gebruikt en niets van deze site mag daardoor gekopieerd voor voor andere doeleinde dan hierboven.

Als spiritueel archeoloog, timmerman, kunstenaar en wereldbewonderaar bestudeer ik al meer dan 20 jaar lang onze (wereld)geschiedenis en de weg die we als mensheid of hoe we nu met de Aarde omgaan, mensdom, ooit hebben afgelegd in tijd hier op planeet Aarde, moeder Aarde.

Gedreven door de levensvragen van wat doen we hier, wie we zijn en waar gaan we naar toe gaan ben ik ver terug gegaan in ons verleden, zoekend naar antwoorden…waarom? Als je wil weten waar je heen gaat is het belangrijk om eens te kijken waar we nou eigenlijk vandaan kwamen en dit heeft alles te maken met de tijd, maar wat is tijd?

Aliens, Ufo’s, ET, buitenaardse wezens, onzin, niet echt en dat is toch zeker iets uit deze ’tijd’, uit de tijd van Hollywood toch? Ufo’s is iets van NU en heeft niet zozeer met vroeger te maken denken vele. Ufo’s is een verzinsel van Hollywood, daar waar de bron van onze informatie vandaag de dag uit voort komt. In Hollywood zijn de Aliens bijna altijd ‘slecht’ en ze komen hier maar voor een reden, om ons te overwinnen.

Zeer primitieve gedachtes en oogt niet ‘echt’ van een kosmisch bewustzijn en het vertelt eigenlijk meer over de gene die het zo zagen. Dus Ufo’s die komen uit Hollywood of moet ik zeggen het hedendaagse Holy’wood, het Heilige woud daar waar het kogels regens en bloed rijkelijk vloeit, daar waar de Maya’s de hele dag bezig zijn mensen te offeren, buitenaardse ons komen overwinnen, zoals wij de Aarde hebben overwonnen want die is immers van ons en Ufo’s zijn enkel van vandaag de dag…

Met een klein beetje onderzoek zal het tegendeel bewezen worden. Er bestaan uit alle tijden bronnen, geschriften op alle soorten mediums, van steen tot papier, de vele schilderijen uit de 12, 13, 14, 15, 16, 17 eeuw met ‘ufo’s’ erin geschilderd, schotel vormig, vreemde lichten in de lucht die de kunstenaar inspireerde om het doek te schilderen, na te laten in de tijd, voor een ander om te laten zien wat hun zagen…


Bepaalde afbeeldingen kunnen auteursrechtelijk beschermd zijn.

 

 

 

 

 

Deze auteursrechtelijk beschermd werk en alle teachings op deze site zijn puur voor onderwijsdoeleinden enkel hiervoor gebruikt en niets van deze site mag daardoor gekopieerd voor voor andere doeleinde dan hierboven.

 

 

 

 

Om gelijk heel ver terug te gaan, er zijn vele rotstekeningen gevonden van vreemde wezens, vliegende dingen in de lucht van wel 10.000 jaar, 20.000 jaar, ja zelfs van 40.000 jaar oud en voor alle te zien die bereid zijn ‘hun eigen’ beperkingen opzij te zetten. En vraag je daarbij af wie is ‘Hun’ en welk is ‘Eigen’? Wat voelt voor jouw als waar? Dat wat je geleerd heb of dat wat je ervaren heb?

En zoals Boedha(550 v Chr. de middelaar) al wijselijk zei;

‘Geloof niet iets omdat een ander beweerd dat het waar is, geloof enkel wat je zelf als waar ervaar”

Ik heb meer dan eens, zeg maar AL’tijd, stil gestaan in het bijzonder bij de vele, soms wel duizenden jaren oude en zeer hoogstaande beschavingen die ‘onze’ planeet heeft voortgebracht en waarvan wij vandaag de dag nog steeds de vruchten van plukken, onze klok, zelfs ons Alfabet waarmee ik nu schrijf is een erfenis van deze oude Wijze, de oer Beschavingen op deze planeet, die net als wij hier leefde en niet dom waren, dit zijn onze voorouders. Hieronder de Egyptische prinses Maya

Elke dag wordt je hieraan her-innert, elke x als je op de klok kijkt. Ooit afgevraagd waarom de klok om het getal 60 en niet om het getal 100 draait zoals wij hier in het Westen gebruiken? Een ‘kleine’ erfenis die de Oude zo’n kleine 5200 jaar geleden in steen bijtelde en voor ons achterlieten, wijsheid verkregen van de ‘Goden’.

De Maya’s vertellen ons dat Sterrenwezen kwamen zoals de God Kukulkan, hij bracht hun Wijsheid en kennis maar voorAL de ‘Tijd’ en werden daarmee Tijdbewaarders/meesters van planeet Aarde, geen beschaving ontwikkelde betere kalenders als de Maya’s deden. De Maya’s begrepen wat ‘Tijd’ was, wij nog steeds niet, diepe inzicht in dit fenomeen en wat vertellen deze oer beschavingen ons nog meer, speciaal Nu in Tijd?

Al meer dan 20 jaar reis ik de wereld rond om met mijn eigen ogen te zien, met mijn eigen gevoel te voelen, te ervaren wie we waren. Ik betrad vele, soms wel duizenden jaren oude Ancient Site’s, oude krachtplaatsen hier op moeder Aarde. En bezocht, doorzocht en onderzocht vele piramides, steden, tempels en ruines waar ooit het leven werd gevierd, het was hier alsof de tijd stil stond, en zij, de voorouders, de stenen monumenten, ware daarin de stille getuigenis uit ons verre verleden.

Deze hebben veel, heel veel te ver’tellen en na mijn eerste (fysieke) reis naar het land van de Zon, het Zwarte Land, het hedendaagse Egypte, ben ik terug gekomen als een kunstenaar?! Vreemd, dat wel maar Pfff, maar ja, Maya, geen gemakkelijke weg in een wereld waarin de Maya(Illusie) bestaat dat Tijd Geld is!?

Aaah, waar te begin in de wereld die draait om geld, van Nu is geen plaats meer voor kunst, en zeker niet voor een kunstenaar, ga werk zoeken gek, er moet geld verdiend worden. Waar moet je beginnen met een boodschap dat Tijd juist ons meest kostbaarste bezit is, en we zijn het aan het verkopen? Tijd IS kunst.  Het concept TIJD=GELD, en zo ook de beleving van Tijd werd pas laat geïntroduceerd, geloof  in het jaar1776 door de ‘eerste’ Heerser van de Amerika, de president van de Verenigde Staten, de komst van de nieuwe wereld en ‘onze’ industriële revolutie.

Het gaf ons welvaart zoals ze noemen, maar wat is wel vaart en welke varen wel? Als we terug kijken, wie is hier nu echt beter van geworden?
Niet moeder Aarde, zij puft haar laatste adem uit, noch het stenenvolk dat werd geplunderd, noch het plantenvolk en bomenvolk dat word omgehaald in een duivelse snelheid, noch het dierenvolk dat ooit dankbaar zijn vlees aan ons schonk, en nu opgekooid in een flatgebouw zitten en telkens vreemde nieuwe ziektes hebben. En ook niet het mensenvolk, dat werd ontheemd, ontvreemd van zijn eigen natuur met schuld word verzwaard zeker NU in ‘Tijd’ IS gebaad met hoe het NU gaat.

Volgens de duizenden jaren oude Hopi Wijsheid bevonden we ons nu in de ‘Purification time’, dat wat de Maya’s de ‘Tussenwereld’ (1987 tm 2012) noemen. De Hopi leert ons, wacht niet langer, Wij zijn die gene waarop we wachten. Het leven wordt als een steeds sneller stroomde, woest rivier, vele zullen uit angst zich vast klampen aan de oever, het oude vertrouwde.. Laat los, zeggen de Hopi, probeer in het midden van deze rivier te komen en laat je mee stromen, en weet de rivier heeft zijn bestemming.

Langzaam worden we wakker en ‘Tijd’ is absoluut geen geld en al durven we dit concept los te laten dan hebben we een wereld geholpen, dat is Kunst en wat een ruimte en wat een Tijd! Als ik kunst creëer dan communiceer ik met de voorouders, in beitel uit wat zij ‘mooi’ vinden om te laten zien, nu in tijd. Kunst is een proces en laat het gewoon zijn gang gaan en inspiratie is daar…

Vaak niet be’grijp’end met het hoofd, deed ik gewoon waar mijn handen heen gingen. Vroeg me wel eens af waarom zus of zo, en kreeg als antwoord waarom niet beide? Waarom al die vreemde tekens, wat be’teken dat nu?  Deze liet ik los bij het zien zoals deze wou gezien worden want het was daar, het kunstwerk was klaar. En de kunst zelf werd er enkel meer van met al die vele ‘hoofd’ vragen die erop volgden. Meer dan eens werd het me pas jaren later duidelijk van wat ik nu had uitgebeiteld. Opeens in Tijd zag ik, alsof er een lichtje aan ging in mijn hoofd en ik d8t; hehe, zie je het nu pas?! Mmmmh.

Maar het is daar, versleuteld in tijd, in ons verleden, voor ons om te ont’dekken, ooit was het on bedekt! Het goddelijke schrift is voor de ogen die willen zien door de sluier van onze geschiedenis. En bedenk er is geen toekomst zonder verleden en als je weet waar je vandaan kwam kan je veel beter inschatten waar je heen wil in dit heden. De Heilige tekens zijn als lichtpuntjes in onze her-inner-ing en ze zijn hier voor wat je toe’kom’st.

Wie wil weten waar deze heen gaat of wat deze hier kwam doen, voor deze, is enkel je ogen open doen voor wat ook wellicht zou kunnen, niet denken maar voelen is het Beeldtaal van de Oude. Het hiërogliefenschrift is voor een ieder te lezen als deze zijn hart opent. Je heb het AL-lang gevoelt in heel je zijn in deze snel veranderende tijd, we gaan een nieuwe Zon in.

Het is aan jezelf of je het ook wil horen, dat wat de Oude ons willen mee geven. Zij zeggen ons; wie niet weet wat zijn wortels zijn kan niet goed groeien, geen toekomst zonder verleden. Een missie, om te graven in ons verleden om te zoeken wie we zijn, om wat de Oude Wijzen zo belangrijk vonden om ons na te laten in steen, in tijd, en dit weer terug te brengen in het heden, in het Nu.

Als kunstenaar maak ik tijd voor een stem die meer dan 1000 jaar niet sprak, een stem uit een ver verleden die nu weer tegen ons spreekt. En wil spreken en als een priester bijtel ik het uit en maak ik ’tijd’, kunst, TIJD=KUNST. Het zijn onze voorouders die doorkomen nu in tijd om ons iets te vertellen, een boodschap.

Zij zeggen ons, de moderne wereld is niet afzijdig van de onze, eerder de weerspiegeling. Zonder ons is er geen jullie, en zonder ‘hun’ is er geen ‘wij’, alles is 1. Als je wil weten hoe je eruit ziet, wie je ben, kijk dan eens in de spiegel, en wellicht kan deze ons helpen om zo te doen wat we nou eigenlijk hier kwamen doen, en nee dat is echt niet 24/7.

Het fluistert in de wind, hun wijsheid, hun beleving van de Tijd, ons meest kostbaarste bezit, de ’tijd’. De tijd die wij hier en nu hebben gekregen en als deze op is dan stopt ons hart met tikken. Onze innerlijke klok die altijd de waarheid tikt, dat wat je ben. Ik voel het belang om, zeker nu in Tijd als beschaving waarin wij worden geconfronteerd met onze grootse uitdagingen in de geschiedenis van de mensheid. Laten we dan eens gaan kijken hoe zij, de Oude Wijzen de wereld zagen en waar’namen…
Het is maar hoe je er naar kijkt?! En wat is werkelijkheid?

‘Wat we weten is de druppel, wat we niet weten is de oceaan’

Dit zei het sterrenkind Isaac Newton, ik noem hem ‘sterrenkind’ omdat deze in de Tzolkin(de Heilige kalender van de Maya’s) geboren is op een GAP dag. Dit is een dag, poortdag, waarin de sluiers dunner zijn tussen bepaalde werkelijkheden, deze mensen staan meer open voor kosmisch informatie. We zijn overigens alle sterrenkinderen maar sommige komen hier om grote veranderingen aan te brengen. Newton was zo iemand en werd geboren in het jaar, d8t, 1643 en was een man die zijn tijd in ieder geval ver vooruit was! ‘Wat we weten is de druppel, wat we niet weten is de oceaan’.

En ik sluit me bij deze bevinding helemaal aan. Door iets te beweren wat je ‘denk’ te weten zet je het proces helemaal vast. Groot bewonderaar en in mijn ogen opvolger van Newton was Einstein, deze verbeterde zelfs Newton in het fenomeen Tijd, een man die ook zijn tijd dus ver vooruit was, en uiteraard ook op een GAP dag uit de Tzolkin geboren. Deze wijze man zei ooit;

‘Er zijn twee dingen in dit Universum oneindig. Het Universum zelf en de domheid van de Mensheid. Echter voegde hij hieraan toe; van het eerste weet ik het nog niet zo zeker..’

Als timmerman en bouwer ben ik al 20 jaar professioneel werkzaam in deze tak en bewonder de architectuur van nu als zowel de bouwkunst van de Oude. Wij zijn met onze bouwkunst tot veel, heel veel in staat vandaag de dag, en ik weet ook tot waar onze huidige technologie niet toe in staat is.

Wat de Oude Wijzen hebben achtergelaten is ongeëvenaard en ongekend. Door middel van onze staalindustrie en de staalbouw waren wij als Beschaving zo’n kleine 150 jaar gelden in staat om ‘enkel’ de hoogte van de (volgens de boeken) 4500 jaar oude Piramide van Cheops(Choefoe) te evenaren?!

Als je dit gebouw, qua gewicht, op de Eiffeltoren zou plaatsen is deze gelijk zo plat als een dubbeltje, andersom zou geen probleem zijn. Wat bezielde deze mensen in die ‘Tijd’ om 2.300.000 stenen van een gemiddeld gewicht van 2000 kg, sommige wel 100 000 kg de woestijn in te slepen?

Met dit aantal stenen zou je een muur van 1 meter dik en 3 meter hoog om heel Frankrijk heen kunnen zetten?! Ongekend, onmogelijk maar het is daar! 147 meter steekt deze na duizenden jaren boven de woestijn uit. Wat is dat voor bouwwerk?! Een rustplaats voor 1 man zeggen ze, jaja tuurlijk, en in 20 jaar gebouwd, hihi, een Maya(Illusie) en dit geloven we vaak nog ook…

Dit bouwwerk kunnen wij zelfs NU met al onze huidige uiterlijke technologie niet na bouwen. Een ‘klein’ voorbeeld hiervan is een van de Granieten zogenoemde sarcofaag van een Farao’s(letterlijk: Kind van de Zon, Sterrenkinderen)die Egypte, het land van de Zon, op Aarde bracht. We hebben een bouwtekening van zo’n sarcofaag naar de grootste steenbewerking fabrieken op onze planeet gestuurd en geen kon deze namaken!?

Ook ik was weer iedere keer overdonderd en verstelt bij het zien wat ik zag, want wat ik zag dat kan en kon niet?! Toch? Als ik door de ogen van een Westerling kijk is wat ik zie simpelweg onmogelijk. In mijn werk ben ik gewend met zware gewichten op plaatsen te krijgen, maar hier is alles even een andere schaal, en in die tijd, zo lang geleden?! Dus met nieuwe ogen kijken…

Als ik de oude Tempels en steden betraden, oog in oog met het hiërogliefen schrift en een bouwkunst die zelfs vandaag de dag onmogelijk is, wordt je betoverd en klein door zijn omvang en energie. Wie waren dit die dit konden bouwen? Hier verdwijnt de HSL project qua grote in het afvoer puntje van de Tempel. De schoonheid, tijdloosheid, de vakmanschap, hoe waren zij hiertoe in staat?

Onmogelijk en in de hardste steensoorten op Aarde(in een tijd dat ze enkel een koperen beitel en een stenen hamer bezaten volgens de boeken) wisten zij te bouwen in tijdloze kunst. Over de gehele wereld vindt men deze megalieten, getuige van Tijd die tand des Tijd wisten te doorstaan. Waarom zoveel moeite, wie waren zij, die Goden, die Reuzen, die Mensen die dit konden?? Reuzen? Goden? maar die bestaan niet, dat is een sprookje toch?

In de vele museums over deze wereld zag ik oer oude kunst, de megalieten, de stenen reuzen en de gelijkenis in de vele culturen, ik ontmoeten de overblijfsels van deze Oude, onze voorouders. De vele mummies waarvan hun lichaam, het fysieke zijn, na duizenden jaren nog steeds hier in deze werkelijkheid is, in deze wereld?! Wat dreef deze mensen tot zulke prestaties?

Wat mij erg opviel is hoe de oude Wijze, de piramide bouwers, eruit zagen, in afbeeldingen op kunst maar ook gewoon zoals ze waren. Daarbij bewonderde ik de vele schedels van onze voorouders die ik mocht zien, respect. In een stoffig museumpje in Nasca woestijn stond ik oog in oog met de Nasca en Paracas beschaving, de piramide bouwers uit Zuid Amerika, hedendaags Peru.

De oude Nasca Beschaving creëerde de grootste sterrenkaart op Aarde, de Nasca lijnen. Deze lijnen, geoglieven, zijn vanaf de grond haast niet zichtbaar en enkel vanuit de lucht te zien. De Nasca lijnen werden dan ook pas rond 1920 herontdekt, dit omdat wij toen pas echt gingen vliegen. Piloten die over de Nasca woestijn vlogen maakte melding van dit bizarre fenomeen.

De lijnen soms wel kilometer lang, kaars recht en kris kras door elkaar heen en als er een berg op de lijn stond werd deze geheel afgetopt?! Wie gaat er iets maken met zo ongelooflijk veel moeite en pressie, als de gene die het maak het zelf niet kan zien? Want ‘wij’ zijn de eerste in tijd die kunnen vliegen, okay?
Deze maar vooral de vorige vindt ik moeilijk te geloven en dat is niet iets wat ik ervaar…

De Nasca lijnen is nog steeds onverklaard en zo ook de Paracas, deze voerden zo’n 2500 jaar geleden succesvolle hersenoperaties uit?! In de schedels zitten soms met laserpressie ronden gaten en aan de botcorrosie rond de gaten kunnen we aannemen dat de ‘patiënt’ na de operatie nog lang heeft geleefd! En wat deden ze in de hersenen?! Oja, kleinigheidje, deze mensen lijken totaal niet op de moderne mens van nu, sterker nog, ze leken meer op die ik in het oude Egypte en op ander plaatsen rond de wereld ook al zag?!… en zo zagen zij eruit:

Al deze beschavingen bouwden piramides en vereren, aanbidden, danken de Zon en de Sterren. Ze vertellen ons dat er Sterrenwezen, kinderen van de Zon, ook wel Goden of reuzen genoemd, uit den hemel daalde hier op Aarde. Ze houwen wereldwijd en bij elkaar wel duizenden kilometers steen uit met afbeeldingen en geschriften over deze.

De huidige wetenschap noemt daarom 95 % van wat de oude deden ‘bijgeloof’.  Hierbij vraag ik me af, wie is hier nu bijgelovig? Volgens de ervaringen van de oude brachten deze ‘Goden’ wijsheid en kennis, de bouwkunst en het schrift en zo ontstonden er uiteindelijk beschavingen. Stel nu eens voor dat de Oude Wijzen geen fantasie verhaal uithielden in hun meest heilige en belangrijkste bouwwerken, maar gewoon wat voor hun waar was, hun eigen geschiedenis?

Na alles wat ik heb mogen ervaren, moge voelen, na al deze informatie moest ik wel ziende blind zijn en horende doof om nog te geloven wat mij was geleerd op school en wat er staat in onze geschiedenis boeken. Wat is waar en wat niet, ik vroeg me af; Wat was nou eigenlijk een sprookje?!

Wis je dat Sprookje gewoon betekend gesproken, het gesproken woord. Oude verhalen, wijsheden in een tijd voor dit alles, voor e-mail, brieven en zelfs voor de komst van het boek, de Bijbel. Maar ook in dit boek staan juist die ‘sprookjes’ opgeschreven die zij zo belangrijk vonden om na te laten.

Hier een ander sprookje, het sprookje over 13, Doornroosje. Er was eens een koning die bij de geboorte van zijn dochter, de prinses een feest organiseerde. In zijn rijk woonde 13 feeen echter had hij maar twaalf gouden bordjes. Hij besloot om de ‘gemene’ de 13 tiende fee niet uitnodigden. We weten allemaal wat daar gebeurde, de wereld viel in slaap toen zij met haar 18tiende aan een spinnewiel prikte.

Het is tijd om weer wakker te worden. 13 is een ongeluks getal toch? Bij de Maya’s was 13 juist het meest heilige getal, 13 is van de tijd zoals 12 van de ruimte. Een ‘ongeluks getal’ was dan ook voor de Maya pure ‘bijgeloof’. 13 is juiste een heel magisch getal, het centrum van dit alles. Je klok telt 12 uren maar waaruit de wijzers komen daar is de 13, de AL-TIJD.

13 is het centrum, vaak vergeten omdat we zo aan het hollen zijn, 13 is de 0 waaruit we komen, het zaadje. 13 is ook een vrouwelijke energie en wellicht daarom door de heren verdoemd in tijd. Je denkt dat het nu 2018 is maar eigenlijk is het 2017! Dit heeft met het fenomeen ’tijd’ te maken, onze Westerse beschaving begreep het wiskundig concept van het getal 0 pas laat in tijd, het was pas onderwijs rond, ik d8t, de 18 of 19tiende eeuw n Chr.

In onze geschiedenis bestaat daarom het jaar 0 niet, het is 1 n Chr. of 1 v Chr. We weten, wetenschappelijk dat de Maya’s het getal 0 al toepaste in 36 v Chr. En hiermee waren de Maya’s de eerste beschaving op deze planeet(in onze Zon) die het getal 0 gebruikte en begrepen! Het oude China deed deze ontdekking rond 150 n Chr. 12 is het getal van de ruimte maar 13 is de tijd, een diepere Maya wijsheid. Al is een getal, zeg maar. De Maan draait ook exact 13 x om ‘onze’ moeder Aarde in 1 jaar en niet 12 zoals de Pauselijke, mannelijke Kalender ons wijs maakt.

Genesis, letterlijk de wording van de Mens. Of zoals ik het liever noem, GENISIS, de gen van Isis(Aardemoeder), staat geschreven dat in 7 dagen de wereld geschapen. Op dag 1 scheiden God het licht van het duister en noemde het licht ‘dag’ en het donker ‘nacht’. 7 dagen is 6 nachten is samen weer 13. Hij zond zijn zoon, zo zeggen ze, Jezus en zijn 12 apostelen, samen 13.

In ons seizoen zitten 13 weken van jaja, de 7 dagen van de Schepping en in een jaar zitten jaja 13 x 4, samen 52 = 7 van deze periodes. En was het niet koning Arthur en de 12 ridders van de ronde Tafel, rond daarin is een ieder gelijk, samen 13 die Europa weer op de kaart hebben gezet na de ineenstorting van de Romeinse beschaving?

Ook kunnen wij maar 12 sterrenbeelden, dit zijn er werkelijk13, slangendrager is niet mee geteld. En ons jaar telt 13 maan’den(maan omlopen) in 1 jaar en niet 12?! Afijn Doornroosje en de wereld viel in slaap, Wakker worden dagenraad is hier. Allemaal sprookjes net zoals de ‘slang’ ‘slecht’ is, ja toch? Veranderingen vinden we eng, slang is verandering, transformatie. Doordat Eva werd ‘misleid’ door de slang kan ik je nu dit schrijven, anders was ook goed hoor, lekker in paradijs zonder de ervaring van kennis en wijsheid.

Bij de Maya’s is een van hun heiligste goden een slang, Kukulkan, de lichtbrenger, hun Jezus en niet zo zeer het donker d8t ik. Maar goed geloof enkel wat je zelf als waar ervaar en over ’13’ kan je ‘uren’ doorgaan en duizenden boeken mee vol schrijven.

Lang voor al onze mogelijkheden tot communicatie van vandaag was toen het aller belangrijkste moment in tijd om te delen, net zoals ik jullie nu schrijf, het moment waarin je ver’tel. Een sprookjesverteller was iemand die het dorp kwam informeren van de buitenwereld. Bedenk waarom zou de ver’halen ver’teller onzin ver’kopen in het meest belang’rijkste moment van de dag, het samen zijn met andere waarin je mag delen,  ver’tellen.
Het moment waarop je deelt wat  jouw geleerd is, jouw ver’tel. Dat wat onze  voorouders wilden delen wat er eerder was gebeurd in ‘hun’ Tijd.

Daarom ‘verhaal’, van ver gehaalden, en het komt van ver, ver’ tellen, alles is te tellen. Kortom geen onzin?! Dit deden zij door sprookjes te vertellen in het samen zijn, hun geschiedenis, hun tijd te delen.  Onze voorouders van lang gelden hadden geen boodschap aan leugens, die zijn meer van deze tijd.

Nu op Aarde zijn de hoogste gebouwen die haar lichaam siert de Bankgebouwen, zeer besloten grote kluis. Hier aanbidden we de nieuwe goden, de Bankiers, ze staan boven de wet, een goddelijke status. Mocht je het slecht doen als Bankier, dan krijg je een land, eerst Griekenland, Italie, Portugal, Frankrijk,  who’s Next in dit sprookje genaamd de Euro?

Wil je eens een goed sprookje luister? Luister dan eens naar een hedendaagse sprookjes verteller Willem de Ridder en zijn sprookje Spiegelogie, op luisterboek verkrijgbaar, aanrader!

De Inca beschaving kon zelfs niet liegen, woorden uitspreken die niet zo zijn was ondenkbaar. Woorden in het licht brengen, uit’spreken, naar buiten brengen onder de Zon die niet waar zijn? Als je besef dat ik jouw ben en jij mij, wat voor zin heeft het om war taal te doen, ik verwar enkel mijn zelf.

Stelen was voor de Inca ook een fenomeen wat ze niet konden voor de komst van de Spanjaarden. Hoe kan je iets afnemen van een ander als alles van ons is? Het eigendom van een ander nemen, is eigen’lijk’ dom en deze manier van ‘denken’ met het hoofd in plaats van met het hart werd pas laat in tijd geïntroduceerd in de ‘nieuwe wereld’.

Laten we ervan uit gaan dat die oude beschavingen, onze voorouders, hun belangrijkste monumenten lieten uithouden met wat voor hun waar was..
Het hiërogliefen schrift van de Oude heet niet voor niets; hiërogliefen. De betekenis is oud Grieks voor Heilig schrift. Het oude Egyptisch schrift bestond uit 780 tekens en hieruit is ook ons Alfabet van 26 tekens gekomen. Het Mayaanse schrift bestaat uit 850 tekens dit in schril contrast met de 26 tekens van ons Alfabet. Klaarblijkelijk hebben zij ons veel te ver’tellen.

Natuurlijk zijn er ook oude geschriften uit ‘onze’ bron opgetekend en op papier gezet zoals de teksten uit de Bijbel, Bijbel betekent verzameling, Biblio, bibliotheek, een verzameling van boeken. De Bijbel bestaat uit 66 boeken, hoofdstukken uit een lang vervlogen tijd, uit een tijd dat de Goden nog op Aarde waren, wie waren die Goden uit de Bijbel? Zij die uit de Hemel daalde? Engelen met vleugels? In Genesis, de  Gen van Isis en de wording van de Mens staat geschreven;

“De reuzen (Nephilim) waren op de aarde in die dagen, en ook daarna, toen de zonen Gods tot de dochters der mensen kwamen en zij hun kinderen baarden; dit zijn de geweldigen uit de voortijd, mannen van naam”.[1])

De oude Maya’s waren in het bezit van de meest accurate kalender systemen van deze planeet. Dit betekend dat er geen beschaving in het verleden is geweest, ook niet in het heden inclusief de onze, die in staat is gebleken de Maya tijdsberekening te kunnen evenaren. Natuurlijk kunnen we tegenwoordig met onze huidige (uiterlijke)technologie zoals computers, ruimte telescopen, satellieten, kunstmanen en al waardoor wij nu in staat zijn om omlopen van sterren en planeten tot op de secondes te berekenen, maar dit maakt het nog steeds geen kalender zoals de Maya’s wel hebben achter gelaten.

De Maya’s waren oprecht de Tijd bewaarders van moeder Aarde,  ware Tijdingenieurs, hoogleraren in de tijdkunde, wiskunde, natuurkunde, sterrenkunde en berekenende omlopen van Hemellichamen tot op de secondes nauwkeurig. Ze berekenden omlopen van planeten waarvan wij een kleine 100 jaar nog geen eens weet van hadden, hier in de Westerse beschaving pas recentelijk ontdekt?!  Onmogelijk met het blote oog te zien…

Hoe de Maya’s tot zulke verbluffende resultaten zijn gekomen is tot op de dag  van vandaag  uiteraard ‘wetenschappelijk’ onverklaard.  Toen ‘onze’ 12 maanden kalender zo’n kleine 400 jaar meer dan 11 dagen verkeerd liep in 1 jaar van 365 dagen loopt de duizenden jaren oude Maya kalender vandaag de dag slechts 17 secondes(!) op een heel jaar ernaast.

En ik zeg ernaast en niet verkeerd omdat de rotatie van Moeder Aarde geen constante is. In ‘onze’ manier van denken, of zoals de wetenschap het ‘mooi’ zegt; Deze precisie in het fenomeen van tijd die de Maya’s bereikte, een volk dat ‘primitief’ was en het wiel niet als transport middel hadden uitgevonden is dit onmogelijk…

Om even over deze(volgens de boeken primitieve) Maya’s door te gaan. De Maya’s waren in mijn ogen zeer hoog ontwikkeld in het fenomeen ‘Tijd’ en begrepen hoe deze werkt. Zij ontwikkelde hiervoor tot nu toe bekend  17 Kalenders(volgens sommige 22) om het fenomeen ‘TIJD’ bij te houden. Tijd is nog steeds onverklaard verschijnsel, onze beweging in de ruimte.

Doordat tijd cyclisch was konden de Maya’s, tot op duizendste sec nauwkeurig, de beweging van de ruimte( kosmos) berekenen. Het samen vallen in dat fenomeen ‘Tijd’. Hierdoor waren ze in staat om profetische voorspellingen te doen. Dit omdat ‘tijd’ zich dus cyclische ontwikkeld en niet lineaire zoals hier in het Westen wordt onderwezen aan onze kinderen.

De Maya’s besefte dat tijd werkt in spiralen, in cyclussen, sommige klein ander groot. Als iets cyclisch is komt het  op een bepaald moment in tijd weer terug, dat moment. In de Maya beleving van tijd kon dus de toekomst dus net zo goed achter je staan en hoef je je enkel even om te draaien…

De Maya’s waren zich zeer bewust van het fenomeen ‘tijd’ en konden zo toe’komst  voorspellen, wat ons toe komt, Toekomst. Hiervoor gebruiken wij een magisch systeem wat vandaag de dag kalender heet. Door dit magisch instrument kunnen we ruimte en tijd vast zetten.

Een beschaving die het wiel niet als transport middel had uitgevonden, maar hadden zij dit dan wel nodig zo als wij? We hebben Maya speelgoed gevonden met wielen, dus ze konden het wel, waarschijnlijk was dat voor hun niet meer dan dat, gewoon speelgoed? haha

OUT OF THE BOX, anders denken, anders kijken, anders zien, nieuwe ogen. Het is onmogelijk om oude Beschavingen wetenschappelijk te beschrijven, simpelweg omdat deze Spiritueel waren. Out of the box…In ons denken kan dit niet, een Aards bewustzijn waarin Tijd is geld geworden veld geboeid door de handboeien van tijd, de horloge, de klok en de 12:60 tijdsfrequentie en lineaire tijd. De Aarde was niet plat, zo ook onze tijd niet…

De Maya’s hadden een kosmisch bewustzijn en het is alsof hun van boven af de tijd berekenden. De oude wijzen vertellen ons dat onze voorouder weer terug komen, de sterrenwezens. Volgens de Maya’s kwam hun kennis van de sterren, uit de hemel gedaald op Aarde, sterrenwezen die wijsheid, kennis, de tijd en het schrift brachten, zo ook de oude Egyptenaren vertellen ons dat wezens, die wij Goden hebben genoemd, uit de Hemel daalde en harmonie brachten in het land. Farao Achnaton aanbidden daarom enkel het Zonneschild, genaamd Aton.

Zonneschild en Maya koning profeet Pacal deelde zijn kosmische kennis over Tijd en kortom alle oude Wijzen, de piramide bouwers over deze gehele wereld en daarmee al onze voorouders lieten een boodschap achter die ons veel vertel. Ze vonden dit zo belangrijk dat ze het uithakte in de hardste steensoorten op Aarde zodat deze boodschap de tijd te doorstaan, zelfs Nu zo’n 5000 jaar later is die tijd hier..

Ze vertellen ons hun geschiedenis, onze maar ‘bovenal’ over deze, onze Tijd?! En ik heb geen reden om te geloven dat deze mensen die duizenden jaren geleden onzin zouden opschrijven. Hier zijn geen belangen, dubbel agenda, en bezit een diepere waarde, wijsheid van wie we zijn, met dank aan de tegenwoordigers uit het verleden…

Dat wat de Minister(dienaar van het volk) of Volksvertegenwoordigers (volks’ver’ en tegen woord’igers) hoort te be’hart’igen?! Ik voel geen hart , of klank, enkel gegil en gekrijs uit Den Haag, Brussel of Europa, weet ik waar? Die zeg dat ik moet betalen want ik heb schuld, over sprookjes gesproken…

Vast en Zekerheden zijn vandaag de dag, in het ‘heden’ niet meer zo vast en zeker…

Het kosmisch bewustzijn is hier, Tijd voor Maya Tijd, wij zijn de gene waarop we wachten…

De Hopi vertellen ons dat het leven een steeds sneller stromende rivier zal worden, vele zullen zich vastklampen aan de over, het oude vertrouwen. De Hopi wijst ons en zeg; laat los, probeer in het midden te komen en weet dat de rivier zijn bestemming heeft.

Out of the box en open je mind.. We zijn geen mensen met een spirituele ervaring, we zijn spirituele en komische wezens met een menselijke ervaring hier op planeet Aarde, dat hoort heel leuk te zijn,

We are human beings, not Human sufferings

Laat ik afsluiten met een tekst, een Gnostische boodschap, die gevonden werd in 1947, en duizenden jaren geleden is geschreven. Deze boodschap is Nu zo actueel en is genaamd;
Het Evangelie van de Waarheid, hij spreekt boekdelen in mijn beleving van de werkelijkheid.

Tot het moment dat zij, die dit alles doorstaan,
Ontwaken, zien zij niets,
Want al de verwarring waarin zij verkeerden
Zijn in feite niets, onwerkelijkheid.
Net zo is het met hen gesteld
die de onwetendheid
hebben afgeworpen als de slaap,
Die ze niet voor werkelijk houden,
want evenmin beschouwen ze
de gebeurtenissen daarin als werkelijkheden
Integendeel, ze laten die als een droom(wereld)
achter in de Nacht(Akbal).
Ze achten de kennis van de vader
Als het morgenlicht
Zo heeft iedere die onwetend was,
Gehandeld alsof hij sliep
En zo is hij tot kennis gekomen
alsof hij ontwaakte.
Gelukkig de mens die zal terugkeren
en tot zichzelf ontwaken.
En gezegend is hij
Die de ogen van blinden heeft geopend.

In lak’ech Maya Staaya

In Lak’ech, Mayaans voor; Ik ben jouw en jij ben een andere mij, alles is 1.

Hart en ogen open, The Return of the Ancestors

 Meer informatie?

Wijzer worden over Ufo,s?: Ufowijzer

Geschiedenis, ONS verleden:
Reuzen uit ons verleden.

Wetenschap, Zijn reuzen een verzinsel?
Geheime leer

Geschreven door Maya Staaya 13-04-2012 herzien op 13-01-2018