CHUEN, Blauwe Aap

Betekenis Chuen:

Chuen is het elfde Zonneteken van de 20 gezichten van de Zon. In Maya betekent Chuen: aap.

Ik ben CHUEN; AAP; ik ben je spontaniteit en het magische kind.
Ik breng je humor en plezier.

Chuen herinnert de mensheid eraan om op de juiste, respectvolle wijze Moeder Aarde te bewandelen en niet te vervallen in het vereren van ons ego. Chuen laat ons zien dat het ego en het menselijk bestaan slechts een illusie is. In de Popul Vuh is 1 Aap (in Quiché Maya: Hun Batz, in Yukateeks Maya: Hun Chuen) een hoofdfiguur. 1 Aap was begenadigd in alle kunsten, met name het schrift, de dans, de beeldhouwkunst, de zang en de vertelkunst.

Via hem is aan ons door de goden het schrift geschonken, Chuen is de aap-schriftgeleerde. Hij wordt vaak afgebeeld als schrijvend in een groot boek, aan de voeten van een godheid. In de westerse cultuur kennen we hem als de hofnar naast de troon van de koning. Met humor prikt Aap door de schone schijn.

In Azteeks heet hij Ozomatli: aap.

De ondersteunende kracht van de Aap is de Ster, de  verborgen kracht is de Hond en de uitdagende kracht  is de Draak.

Duiding:

Chuen opereert vanuit de emotionele en psychische (of paranormale) werelden. Chuen is overvloed, maar niet uitsluitend materiële overvloed. Chuen formuleert informatie en zendt deze uit. Het chakra dat met Chuen wordt geassocieerd is het keelchakra. Chuen heeft mondiaal bewustzijn. Zijn planeet is Venus. Chuen heeft aandacht nodig. Deze Zon kan artistiek, slim, speels en demonstratief zijn.

Chuen laat vele interesses zien en is communicatief en zeer nieuwsgierig. Chuen is speels, hij is het magische kind. In onze westerse, overgeregelde samenleving zal Aap zich daarom niet altijd thuis voelen. Maar Aap: laat mensen van jou denken wat ze willen, want Aap kent het evenwicht tussen het serieuze spirituele pad en ‘n natuurlijke gave voor illusie en humor. Aap: laat je gevoel voor humor nooit verloren gaan, want daarin schuilt je grootste kracht.

Affirmatie:

“ik ben een onschuldig, openhartig, doorschijnend, goddelijk kind.”

Chakra: Keel

Kwaliteiten/Kenmerken

  • Onschuld
  • Spelen
  • Transparantie
  • Communicatief
  • Artistiek

Traditionele vertelling:

Chuen, Blauwe Aap. Chuen mensen zijn humoristische en liefhebbende personen, die ervan genieten anderen te entertainen. Het zijn de ‘voorvaderen’; intelligent, verstandig, scherpzinnig en vasthoudend. Ze zullen niet rusten, voor ze hun gestelde doel hebben bereikt. De liefdadige en barmhartige omgang die zij uitdragen, ontplooien de kracht voor leiderschap, waarbij er snel volgers zullen komen.

In de natuur voelen Chuen’s zich heerlijk. Daarnaast hebben ze een spiritueel vermogen, die te hulp schiet zodra ze oplossingen vinden in het leven. Het oplossen van eigen problemen kan moeilijk zijn voor Chuen, terwijl hij voor andermans problemen makkelijk een oplossing kan vinden. De trots van Chuen kan overmoedig raken, waardoor ze arrogant kunnen overkomen.

Het vormen goede muzikanten, kunstenaars, zangers, dansers, en hoveniers.

Vanuit de essentie:

Ik ben de wispelturige vragensteller. Mij kun je niet kooien of vangen. Ik beweeg als vrije radicaal buiten de orde en net zo gemakkelijk in de orde. Ogenschijnlijk want als je jezelf naar mij uitstrekt ben ik al wegbewogen. Laat mij dicht bij en mijn ongeëvenaarde kinderlijke interesse is de bron van alle vernieuwing. Raak mij niet aan, tolereer mijn grilligheid en je beweegt je op het pad van openbaring. Ik ben de Blauwe Aap.

KIN-der uitvoering:

Ik ben CHUEN, de AAP. Ik breng plezier. Ik wil altijd met je spelen, want ik houd van loltrappen en geintjes maken. Met mijn grapjes breng ik verandering, maar ik doe het gewoon omdat ik het leuk vind. Ik laat je zien dat het leven eigenlijk maar een spelletje is en als je dat speelt met liefde en humor, dan kun je alles doen. Ik ben het onschuldige kind dat kan toveren met zijn glimlach.

De galactische Maya archetypen:

De galactische archetypen nodigen je uit om in je rol als Sluiter van de Cyclus te stappen. Nu de geschiedenis cyclus zich sluit, en wij ons bevinden in Midden-Tijd, dalen de galactische archetypen in om ons in kracht bij te staan. Eenmaal verbonden met de krachtvelden van je archetypen zal de zullen de profetische krachtlijnen van de Galactische Maya door je heen vloeien, je in staat stellend de nieuwe Aarde en de nieuwe tijd tot manifestatie te dromen.

CHUEN

11
MAGIËR

Ik ben de Magiër
Gecodeerd door de Blauwe Aap
Mijn getal is 11, meestercode
Ik verrijs vanuit het niets
Met zelfbevrijde perceptie
Door middel van de dubbele elf
Projecteer ik meervoudige realiteiten
Ten gunste van universele transcentie
Als de opwekker van het blauwe elektrische circuit
Ben ik de Blauwe Alchemist
De illusie is mijn eigen bestaan
Geprojecteerd door mijn dubbeleinder kristal
Ik illustreer het enigma van realiteit, komend noch gaand
Eindigend noch beginnend
Voor diegenen die denken dat ik een enigma ben
Ben ik echt
Voor diegenen die denken dat ik echt ben
Ben ik een enigma
Waarook illusies achterblijven
Daar ben ik om deze te verdrijven en op te lossen
Want ik bezit de magische tabellen en getallen
Die jou laten binnengaan in het kosmische spel van geest

Aho