CHUEN, Blauwe Aap

Betekenis Chuen:

Chuen is het elfde Zonneteken van de 20 gezichten van de Zon. In Maya betekent Chuen: aap.

Ik ben CHUEN; AAP; ik ben je spontaniteit en het magische kind.
Ik breng je humor en plezier.

Chuen herinnert de mensheid eraan om op de juiste, respectvolle wijze Moeder Aarde te bewandelen en niet te vervallen in het vereren van ons ego. Chuen laat ons zien dat het ego en het menselijk bestaan slechts een illusie is. In de Popul Vuh is 1 Aap (in Quiché Maya: Hun Batz, in Yukateeks Maya: Hun Chuen) een hoofdfiguur. 1 Aap was begenadigd in alle kunsten, met name het schrift, de dans, de beeldhouwkunst, de zang en de vertelkunst.

Via hem is aan ons door de goden het schrift geschonken, Chuen is de aap-schriftgeleerde. Hij wordt vaak afgebeeld als schrijvend in een groot boek, aan de voeten van een godheid. In de westerse cultuur kennen we hem als de hofnar naast de troon van de koning. Met humor prikt Aap door de schone schijn.

In Azteeks heet hij Ozomatli: aap.

De ondersteunende kracht van de Aap is de Ster, de  verborgen kracht is de Hond en de uitdagende kracht  is de Draak.

Duiding:

Chuen opereert vanuit de emotionele en psychische (of paranormale) werelden. Chuen is overvloed, maar niet uitsluitend materiële overvloed. Chuen formuleert informatie en zendt deze uit. Het chakra dat met Chuen wordt geassocieerd is het keelchakra. Chuen heeft mondiaal bewustzijn. Zijn planeet is Venus. Chuen heeft aandacht nodig. Deze Zon kan artistiek, slim, speels en demonstratief zijn.

Chuen laat vele interesses zien en is communicatief en zeer nieuwsgierig. Chuen is speels, hij is het magische kind. In onze westerse, overgeregelde samenleving zal Aap zich daarom niet altijd thuis voelen. Maar Aap: laat mensen van jou denken wat ze willen, want Aap kent het evenwicht tussen het serieuze spirituele pad en ‘n natuurlijke gave voor illusie en humor. Aap: laat je gevoel voor humor nooit verloren gaan, want daarin schuilt je grootste kracht.

Traditionele vertelling:

Chuen, Blauwe Aap. Chuen mensen zijn humoristische en liefhebbende personen, die ervan genieten anderen te entertainen. Het zijn de ‘voorvaderen’; intelligent, verstandig, scherpzinnig en vasthoudend. Ze zullen niet rusten, voor ze hun gestelde doel hebben bereikt. De liefdadige en barmhartige omgang die zij uitdragen, ontplooien de kracht voor leiderschap, waarbij er snel volgers zullen komen.

In de natuur voelen Chuen’s zich heerlijk. Daarnaast hebben ze een spiritueel vermogen, die te hulp schiet zodra ze oplossingen vinden in het leven. Het oplossen van eigen problemen kan moeilijk zijn voor Chuen, terwijl hij voor andermans problemen makkelijk een oplossing kan vinden. De trots van Chuen kan overmoedig raken, waardoor ze arrogant kunnen overkomen.

Het vormen goede muzikanten, kunstenaars, zangers, dansers, en hoveniers.

Vanuit de essentie:

Ik ben de wispelturige vragensteller. Mij kun je niet kooien of vangen. Ik beweeg als vrije radicaal buiten de orde en net zo gemakkelijk in de orde. Ogenschijnlijk want als je jezelf naar mij uitstrekt ben ik al wegbewogen. Laat mij dicht bij en mijn ongeëvenaarde kinderlijke interesse is de bron van alle vernieuwing. Raak mij niet aan, tolereer mijn grilligheid en je beweegt je op het pad van openbaring. Ik ben de Blauwe Aap.