De Eerste Wereldoorlog

*De Eerste wereldoorlog.

Het is maar hoe jij de geschiedenis zie of heb geleerd te zien. Hoe jij de wereld om je heen ziet, hoe jij de mensheid ziet of heb geleerd te zien. Wat is FAKE NEWS en wat is waarheid? Een waarheid is dat al het leven voortkomt uit het zaad. Jij, ik, de boom, plant, dier alles wat hier op Aarde groeit en bloeit. Dit zaad groeit uit de Aarde moeder richting de vader Zon, Aho. De Maya leert ons over de 4 grote krachten en de 4 kleuren mais…Zullen we even door de ogen van de oude kijken, zij die lang gelden leefde, onze voorouders.

In de 4 kleuren mais zit een diepe en mystieke wijsheid. Vertegenwoordigd in de ene zit rood, wit, blauw(zwart) en geel. In de Mythologie van de Maya’s werden de eerste mensen uit maismeel gekneed(geschapen) door de Creator(Grote Geest). De vier kleuren staan voor de vier richtingen, de vier elementen, de vier seizoenen, de vier Heren van de Wind.

De Grote Geest schiep vier kleuren mais en plaatst in elke hoek van de ronde Aarde een kleur. Zo zijn de vier kleuren(soorten) mensen op Aarde gekomen. Het witte Volk(Europeanen)het blauwe of zwarte volk(Afrikanen), het gele Volk(Aziaten) en het rode Volk(Native Amerikanen).  Ieder Volk kwam hier met een geschenk uit de bron, die als ze samen komen eenheid(hemel) op Aarde creëren.

Als je niet vanuit de ene of de andere kijkt maar door de ogen van het geheel, de 4 samen als 1 dan veranderd daarmee ook gelijk jou gehele geschiedenis totaal. De Eerste Grote Wereldoorlog vond niet plaats in het jaar 1914 maar in het jaar 1492. Hebzuchtig op zoek naar materialistische rijkdom en verdwaald op zee spoelde in dat jaar een massamoordenaar met zijn kornuiten aan in de ‘nieuwe wereld’.

‘Deze zeerover genaamd Columbus dacht dat hij in India was aangespoeld en noemde daarom de inlanders indianen.’

Deze ‘nieuwe wereld’ was overigens helemaal niet zo nieuw en er leefde vele  duizenden jaren oude beschavingen in volle glorie en bloei van het leven. Zij waren in vele opzichten beschaafder dan de toenmalige bewoners en beschaving van de oude wereld. Ook heeft Columbus Amerika niet ontdekt, er leefde natuurlijk al miljoenen en miljoenen mensen.

‘In het jaar 1492 ontdekte enkele bewoners van Schilpadeiland een verdwaalde man genaamd Columbus.’

Met zijn komst, en de komst van het Witte Volk(Europeanen), begon de Eerste Wereld oorlog. De Oude Wereld tegen de Nieuwe wereld. Het Rode Volk(Amerikanen) in de nieuwe wereld  heeft zwaar geleden en nog steeds. Op vele plaatsen zelf totaal uitgemoord en herinnert enkel soms de naam van de plek aan de oorspronkelijke bewoners. Het is de grootste genocide, zelfs nog voordat de term bestond, in de gehele geschreven geschiedenis van de mensheid. Een zwart verleden waar maar weinig mensen in hebben gezien.

Een voorbeeld; De prachtige Inca Beschaving van Zuid Amerika werd rond 16tiende eeuw in 50 jaar tijd van een populatie van 7 miljoen naar 2 miljoen zielen uitgemoord door de Spanjaarden. In Noord Amerika en dan enkel in de Verenigde Staten (VS). Naar schatting van 60 tot 80 miljoen zielen naar 800.000 zielen in 19tiende eeuw. En het gaat nog steeds door…

Het Rode Volk bezit het geheim, een diamant met de intentie van wie we Zijn. Laten we deze oerkracht, die van ons alle is, ons afnemen?