Alles is 1

In lak’ech

Maya groet voor; Ik ben jou en jij bent mij, samen zijn we 1.

Het lijkt wellicht voor je een mooi concept maar niet een waarheid in deze ‘werkelijkheid’. We leven in een wereld waar onderwezen word dat jij los staat van de omgeving om je heen. Dit Ego gebaseerde onderwijs heeft ons ver doen verwijderen van onze natuurlijke omgeving, en zo ook van ons zelf.

Wetenschap bewijst vandaag het tegendeel en bevestigen hiermee dat de oude wijsheden van deze oervolkeren meer waar was dan algemeen aangenomen . Alles is onlosmakend met elkaar verbonden.