Inipi Ceremonie

Inipi Ceremonie (zweethut)

De Inipi, het huis van de adem

De Inipi is onderdeel van de indiaanse traditie zoals die nog steeds leeft onder de Noord Amerikaanse Native’s. In vroegere tijden kende men deze ceremonie ook in andere culturen en is daar geleidelijk verdwenen. De Inipi is in Nederland beter bekend als zweethut. Bij de Maya’s en latere Azteken was de Inipi van steen. (Zie Teachings Maya Temascal)

De Inipi reinigt op drie lagen van het menselijk bestaan:

  • het emotioneel / fysieke lichaam
  • het mentaal / geestelijke lichaam
  • het spirituele lichaam

Met als doel de mens te helen en in zijn ware kracht te zetten.

De ceremonie biedt een gelegenheid om intensief te bidden tot de schepper waarbij de vier elementen – aarde, water, lucht en vuur – in de hut worden samengebracht.

Ook de krachten van de vier winden, de hemel en de aarde worden in de ceremonie betrokken, ieder met zijn eigen betekenis. Deze krachten worden bijeengebracht in de zevende richting: het hart van de mens, de Liefde, de Eenheid in Alles wat Leeft.

Nieuw leven

Het vuur staat voor het mannelijke. De hut voor het vrouwelijke. De hut is als een moederschoot waaruit nieuw leven geboren wordt wanneer de gloeiende stenen met water overgoten worden. Daartoe wordt het staketsel van de hut afgedekt met een aantal lagen dekens opdat de warmte van de stenen en de damp van het water in de hut blijft en door iedere cel van het lichaam geademd kan worden.

De ceremonie kent over het algemeen vier gebedsrondes waarbij water over de stenen gegoten wordt en traditionele gebedsliederen gezongen worden. De zweethut zoals wij het zullen doen is niet geheel traditioneel. Het heeft ook wat eigentijds en moge we in de hut ook ons hart laten spreken, voor je zelf of voor een ander, je mag huilen je mag lachen, alles is goed. Tussen deze rondes door gaat de deur van de hut open. Je mag eruit als je dat wil, maar ondanks reinig best zwaar kan zijn, probeer voor je best wil pas eruit te gaan als je echt genoeg heb gehad.

Oorsprong van de Inipi

Ni is het leven van de mens. Ni is ook de adem; dat, wat de mens zijn kracht geeft. De i-ni-ti, of reinigingshut, is een lage hut van wilgentwijgen die afgedekt wordt met dekens. De Wilg heeft een bijzondere relatie met het water, ze groeien ook meestal aan haar zijde.

In het midden van de hut is in de aarde een put uitgegraven. Hete stenen, Inyan, worden vanuit het vuur de hut ingedragen en in de put gelegd. Terwijl de mensen in de hut zijn wordt de deur gesloten en water over de hete stenen gegoten. De i-ni-pi, de reinigings- of purificatieceremonie, begint.

De wilgentwijgen worden op een speciale manier gevlochten waardoor er in het geraamte van de Inipi de heilige geometrie zit. Dit kan je in bovenstaande foto in de schaduw van de Inipi zien. De octaëder is tevens het energieveld van de mens zelf.

De Inipi wordt al duizenden jaren door de oorspronkelijke bewoners van Noord-Amerika gebruikt voor heling, spirituele groei en reiniging. De warmte van de Zon en het Water op Aarde vormen de wolken en regen in de Lucht om alles te voeden. Tijdens de Inipi ceremonie worden de hitte van de stenen en het water bij elkaar gebracht om de mens te voeden.

De Inipi geeft daardoor een direct en persoonlijk contact met de Aarde, de Zon, en Wakan Tanka, het Grote Mysterie. De ceremonie herstelt de verbindingen met de 4 elementwezens waaruit het leven opgebouwd is en biedt van daaruit de mogelijkheid opnieuw in het leven te kijken en opnieuw geboren te worden uit de baarmoeder genaamd de Inipi.

De bouw van een Inipi volgens de oude wijsheid van de Lakota.