Inuit

Inuit, beter bij ons bekend als Eskimo(wat een scheld woord is) vertellen vanuit hun eigen wijsheid dat de wereld drastisch aan het veranderen is.