Wubbo Ockels

Wubbo Ockels

De man die een galactisch bewustzijn bereikte zoals die van de Oude. De eerste Nederlander in de ruimte, een ruimtevaarder, piloot, ingenieur, natuurkundige, professor en ware buitengewoon HOOGLERAAR.

Alle Respect en dank voor je Teachings die je bracht OX MULUC, Rode Maan met de kennis van het Be-Grijpen. Moge je Spirit ons blijven inspireren om ook grootse doelen te bereiken zoals jij dat deed. Grote dank voor alles, In lak’ech, Ala Kin. Hieronder zijn laatste speech:

Tijd Teaching

Een andere Teaching gaat over de Tijd. Hiermee raakte hij de ware Tijd aan, de wijsheid van de Maya’s, de Tijdwetenschappen. Om dit te begrijpen zal je alles wat je over de Tijd heb geleerd moeten los laten, om zo met nieuwe ogen te kijken naar datgene wat je Tijd noemt.