HUNAB K’U

HUNAB K’U, het hart van de Hemel

 

Home, ons thuis, Aarde Moeder(Spaceship Earth, Timeship) draait met een gigantische snelheid van 108.000 km per uur om de dichts bijstaande ster heen die we Zon hebben genoemd. Grootvader Zon die de Maya’s Ahau Kin noemen. Inti, Ra, Re, Aton, Helios zijn allemaal namen voor de Vader.

Ahau Kin staat niet stil en draait in een snelheid van 965.000 km per uur samen met zijn broeders en zusters, 400 miljard andere Zonnen(!) om een nog grotere centrale galactische Zon heen, het hart van het Melkwegstelsel, het hart van de Hemel. Hier houdt de tweeslachtigheid op, hier houdt zelfs de Tijd en de Ruimte op. De kosmische baarmoeder waaruit alles en zo ook wij ooit geboren zijn….

Volgens de wetenschap is water nodig voor leven, op onze buurman Mars hebben ze nu mega veel water ontdekt, leven is dus wetenschappelijk gezien mogelijk op onze buurman. Als je bedenk dat in ons ‘eigen’ Zonnestelsel al 9 planeten bevinden en waarschijnlijk nog meer, en ook nog eens heel veel manen. Bedenk dan eens hoeveel leven er moet zijn met 400 miljard Zonnen?!

Het is zachtjes gezegd bijzonder dat een oud volk zoals de Maya’s, die volgens de geschiedenis boeken de hemel bestudeerde met het blote oog, zich bewust waren van het Hart van de Hemel. Ze noemde het ook kosmische Baarmoeder waaruit al het leven gekomen is. Ook dit is een gegeven, een feit en terwijl wij dit pas de vorige eeuw ontdekt hebben. Het Hart van de Hemel word Hunab K’u genoemd. Het hiëroglief van Hunab K’u ziet eruit zoals het sterrenstelsel eruit ziet, twee in elkaar draaide armen.

Ahau Kin zijn omloop om Hunab K’u heen duurt 260 miljoen jaar. De afstand van Ahau Kin naar Hunab K’u is 26.000 lichtjaar. Dat betekent dat het licht(informatie) er 26.000 jaar over duurt voordat het Ahau Kin bereikt. Het is ook geen toeval dat Aarde Moeder precessie cyclus ook 26.000 jaar duurt, en dat het sterrenstelsel ongeveer 52.000 lichtjaren groot is.

De wetenschap heeft pas een prachtige ontdekking gedaan dat het sterrenstelsel niet plat is. Net zoals ‘we vroeger’ dachten dat de Aarde plat was, dachten we dat van het stelsel ook. Het stelsel is ook 52.000 lichtjaren breed. Hier zien we de heilige 13 terug, 26 = 2 x 13. 52 = 4 x 13, de Maya cyclus. Zo ziet ‘ons’ sterrenstelsel er van de zijkant uit. Tenminste tot een paar jaar geleden. Net zoals Tijd niet plat en lineair is, zo is het sterrenstelsel dat ook niet. Als Tijd horizontaal is, dan bestaat er ook verticale Tijd.

Zo zag het er gisteren uit;

Vandaag ziet het er zo;

En wie weet mogen we morgen wel de werkelijkheid zien…

Hunab K’u is het hart van de Melkweg, de plaats die de Maya’s de kosmische baarmoeder noemen. Hunab K’u is de Ene Schepper van Maat en Beweging, het hart van de Melkweg waaruit volgens de Maya’s alle maat en beweging komt.

Hunab Ku wordt gezien als zender van uitstralende energie/informatie. Het gebruikt sterren als lenzen om energie naar planeten te zenden. Voor onze Aarde is de Zon (“Kin” in Yucatec taal) de hoofd overbrenger voor de energie van Hunab K’u. Het is de lens waardoor Aarde directe galactische informatie ontvangt.

De pulsen van Hunab K’u worden gezien als een taal, of code/energieën opgeslagen in de “Tzolkin,” een universele harmonische module die elke mogelijke combinatie van Hunab Ku in zich draagt. Het is de Heilige Kalender. Hunab K’u is het numeriek verband tussen de getallen 13 en 20. Zij representeren beweging en maat; energie en vorm; geest en ziel. Geometrisch kan Hunab K’u worden gesymboliseerd door een vierkant in een cirkel.

Hunab K’u is zowel het één als het ander, als noch het één, noch het ander. Het is mannelijk én vrouwelijk en toch is het onzijdig. In Guatemala noemen ze het ook vaak: Hart van de Hemel en hart van de Aarde.

“Heel lang geleden bestond er volgens de grootouders geen dag en geen nacht. Hunab K’u was het enige dat bestond. Hunab K’u was het middelpunt.
Hunab K’u was de bron zonder einde. De grootouders zeiden tegen de dochterwinden dat ze de macrokosmos tevoorschijn moesten blazen.
Hunab K’u verborg zich en verdeelde zich in nicht en neef.
Samen zongen zij het scheppingslied.
In alles wat er bestaat – het heelal, de melkwegstelsels,
de Zon en de Aarde – weerklinkt die stem.
Licht en duisternis en al het bestaande zijn slechts een lied van Hunab K’u.
Hunab K’u slaapt in alle genoemde en ongenoemde dingen.”

(Uit: Medicijnvrouw, Lynn V. Andrews, Tekst; PAN Holland.)

Het is Nu aan jouw om Hunab K’u te wekken in jouw aanwezigheid, in jouw hart. Word wak(k)er, de dageraad is aangebroken, Aho.

HUNAB KU 21
Van alle verborgen schatten die aan het licht komen
Bestaat geen enkele groter
Dan Hunab Ku 21
Eenheid van totaliteit – geheim van de 441
Ene Schenker van Beweging en Maat
Hunab Ku kan niet gezien of bevat worden
Maar specialen zijn aangewezen
Bekend onder de naam Magus van het Oneindige
Velen zijn wij en toch zijn we één
Leraren van de Kubus van de Wet
Onze leringen illustreren de essentie van de kubus
Heren van de Kubus, wij zenden en radiëren de krachten van zeven uit
Met hemelse oren horen wij de heilige geluiden
Van de universele leegte
Onze eed is eenvoud

Wij eten niets, wij nemen niets
Wij weten enkel hoe te geven
Als meesters van de zuvuya berijden wij
De golven van oneindigheid
Oneindig
Je zult ons herkennen wanneer je jezelf ziet
Voortvloeiend vanuit het centrum van de kubus
Ons kennen is totaliteit kennen
Totaliteit kennen is vrede kennen
Vrede kennen is volledig binnengaan in de
wonderbaarlijke, oneindige pracht van galactisch ontvouwen