13 Manen Kalender

13 Manen Kalender

Door de onregelmatige en kunstmatige Gregoriaanse 12 maanden kalender te vervangen door de 13 manen kalender stem je je eigen weer af op de Natuurlijke Orde. Als Aarde Moeder 1 x rond vader Zon gaat, dan gaat Grootmoeder Maan 13 x om de Aarde heen.

De Maan laat zich niet zo gemakkelijk meten in onze (kunstmatige) 24 uurs systeem. Als we de drie voornaamste Maan cyclussen bij elkaar optellen en delen is de uitkomst 28 dagen. Iedere vrouw weet dit, het is ook de menstruatie cyclus, die de Native’s Maantijd noemen. Onze weeksysteem van 7 dagen moet je los zien van de Gregoriaanse telling. Het weeksysteem van 7 dagen is er in verwikkeld maar is veel ouder. De week dagen zijn ook de namen van goden die niet Romeins zijn.

De Maan heeft 4 fases, nieuwe Maan, eerste kwartier, volle Maan en laatste kwartier. Ieder van deze fases duurt 7 dagen, vandaar een week die op Maan-dag begint. 4 x 7 dagen van de week is 28 en elk seizoen duurt 13 weken, 91 dagen. 4 x 13 = 52 weken en dit maakt een jaar. Even googelen met getallen:

1+2+3+4+5+6+7=28

(Maan)  1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13=91(seizoen)

Het woord Kalender komt uit het Latijn en betekent letterlijk schuldregister(!). Deze is nooit ontwikkeld om tijd bij te houden maar schulden te innen van het overwonnen volk. Als je de betekenis van kalender vandaag de dag opzoekt zal je zien dat dit gecensureerd is. In oude woordenboeken voor 1970 staat dit er in ieder geval wel in.

In de Gregoriaanse kalender duurt de ene maan 30 of 31 dagen en er is er 1 die zelfs 28 of soms 29 dagen duurt. De maanden hierin zijn onregelmatig en de ordening van de maanden is totaal zoek. September komt uit het Latijn ‘septem’ wat 7 betekent, oktober(octō) betekent 8, november(novem) is 9 en december, het decimaal is de 10de. Wij vieren midden in de winter nieuw jaar? Gezien Tijd van de geest is word door deze incomplete manier aan te houden onze geest ook zo, een kunstmatige ongeordende onregelmatigheid.

De Gregoriaanse kalender is een hervorming van de nog oudere Romeinse Juliaanse Kalender. De juliaanse kalender is genoemd naar Julius Caesar, die hem in zijn hoedanigheid van pontifex maximus (hoogste priester) is 45 v.Chr. invoerde. Vandaar ook de maan(d) Juli, deze duurt 31 dagen. En omdat zijn opvolger Caesar Augustus niet onder wou doen aan Julius liet hij zijn maan(d) ook 31 dagen duren. Hiermee maakte hij de maan februari een dag korter.

Februari was oorspronkelijk de laatste maan van het jaar. Februari is de Romeinse God Februus, de god van purificatie en de onderwereld. Dit was de maand van grote reiniging en boetedoening. De sprokkelmaan(d) heeft verwijzingen naar de Germaanse vruchtbaarheidsfeesten. De oude volkeren zouden wellicht dit gezegd kunnen hebben over de Romeinse tijd;

De sprokkelmaan(d) waarin de Romeinen de dagen bij elkaar sprokkelde om nog een Maan te maken…

De Juliaanse Kalender was overigens weer een hervorming die ze hadden overgenomen van de oude Egyptenaren en hun 13 maanden kalender. De Oude Egyptenaren waren zich zeer bewust van de Tijd. Deze werd samen gebruikt met de Sopdet kalender die was gebaseerd op de opkomst van Sirius. Deze was niet geschrikkeld en ijkte zich eens in de 1460 jaar(een Sothisperiode).

Gezien de Juliaanse kalender na dik 1600 jaar meer dan 11 dagen op een Zonnejaar verkeerd liep was de hervorming nodig. Paus Gregorius XIII voerden de Kalenderhervorming in 1582 met de bul Inter gravissimas in. Bij de invoering werden 10 datums overgeslagen om het begin van de lente terug te brengen naar 21 maart. De weekdagen liepen zonder onderbreking door: op donderdag 4 oktober 1582 volgde vrijdag 15 oktober 1582.

Hoe de Paus na dik 1600 jaar trouwe dienst plots de wijsheid verkreeg om de kalender (enkel) te eiken aan de rotatie van de Aarde rond de Zon staat niet erg duidelijk in de geschiedenis beschreven. Wat wel een feit is dat kort daarvoor de Spanjaarden ‘Maya Land’ en de ‘nieuwe Wereld’ ontdekte. Daar werden Katholieken priesters heen gestuurd om de mensen tot christendom te dwingen.

Hierbij kan ik me zo voorstellen dat de Katholieken priesters ook de Zonne priesters van de Maya’s ontmoeten. Zij met de wetenschap van de Tijd, de Tijdpriesters, toeval? Geen enkele overwinnaar gelooft aan het toeval. Al wie gelooft in toeval heeft geen oog voor detail en ironie.

De kunstmatige tijd word aangeven met de 12:60 Tijdfreqentie. De 12 maanden van een jaar en de 12 uren van een dag en 12 uren van de nacht. De 60 minuten van een uur en de 60 secondes van een minuut. De natuurlijke tijd word weergeven in de 13:20 Tijdfreqentie. De 13 manen van een jaar en de 20 gezichten van de Zon.

Lees ook: De Terugkomst van de 13.

‘Wie jouw Tijd bezit, bezit jouw geest. Neem je eigen Tijd terug en je zal je geest herkennen.’ Valum Votan