De Heilige Zonnen van het Westen

Pauahtuns, de Hemeldragers

Pauahtuns of Bacaps zijn de Hemeldragers die zich uiten als de vier Heren van de Wind of Meesters van de vier windstreken.

Zonnen van het Westen:

Omdat Aarde Moeder haar richting krijgt door op opkomst en ondergang van Ahau Kin(Zon), hebben wij met deze vier windstreken te maken. In wezen is dit een Maya(Illusie), dit omdat juist de Aarde op en onder gaat. Onze dag en nacht ‘werkelijkheid’ is zo nadrukkelijk aanwezig dat het ons moeite kost om een cyclus voor te stellen die niet de vier windstreken volgt. Als Ahau Kin er niet zou zijn zouden we waarschijnlijk andere cycli volgen met een grondslag in een meeromvattende cyclus van de Tijd met een ander oriëntatiepunt in de ruimte.

Deze Maya Teaching is bedoeld als poort, om kosmische mensen te ondersteunen zich bewust te worden van grotere cycli en zich daarop af te stemmen. Als we ons oriënteren op grotere cycli in het Melkwegstelsel, en deze gaan observeren, leggen we de fundamenten voor galactisch burgerschap.

Door de cyclus van Ahua Kin(Tzolkin) hebben we een oriëntatiepunt, een referentiepunt van waaruit we Ruimte en Tijd kunnen meten. Dus als de Zon opkomt, hebben we het Oosten en als hij onder gaat hebben we het Westen. De Zonnewenden voorzien ons van het Noorden en Zuiden. De Tzolkin is niet gebaseerd op de cyclus van een Zonnejaar van 365, toch heeft deze Tzolkin zijn eigen versie van richtingen gebaseerd op heilige wiskunde.

De 20 Zonnen van de Tzolkin zijn onder te verdelen in 4 groepen van ieder 5 Zonnen die een richting vasthouden. (Deze werken tegen de klok in)

 • Zonnen van het Oosten
 • Zonnen van het Noorden
 • Zonnen van het Westen
 • Zonnen van het Zuiden

Elk van deze richtingen heeft een eigen kleur.

 • Oost wordt vertegenwoordig door Rood
 • Noord wordt vertegenwoordig door Wit
 • West wordt vertegenwoordig door Blauw/Zwart
 • Zuid wordt vertegenwoordig door Geel

In hun respectievelijke richting, zijn deze vijf Zonnen de drager van een gemeenschappelijk thema of gemeenschappelijk doel. De vier windstreken ontwikkelen de creatieve levensimpuls op cyclische wijze, beginnend met de initiërende, pulserende kracht van het Oosten.

 • Het Oosten initieert de intentie, blaast deze leven in, en pulseert hem naar het Noorden.
 • Het Noorden maakt zich de intentie eigen, doet inzicht op over de details die nodig zijn voor het creatieve proces, en laat de intentie vervolgens los naar het Westen.
 • Het Westen verbindt en transformeert de informatie tot een verfijnde, gepolijste en geïntegreerde creatieve intentie. Dan verplaatst dit creatieve proces zich naar het Zuiden.
 • Het Zuiden, met volwassen, gerijpte kracht, het vermogen om de vrucht te dragen en op te klimmen naar de volgende tree in de cyclus. Het Zuiden completeert het beeld. Het is de laatste penseelstreek van de schilder. De intentie is vervuld.

Met de vier windstreken ervaren we deze evolutionaire kracht van alsmaar klimmende, rondwentelende windrichtingen iedere vier dagen op deze planeet. Deze vier windrichtingen wisselen elkaar dag na dag af, voortbouwend op elkaar, de voorgaande cyclus gebruikend als het fundament voor de volgende cyclus. Deze windrichtingen zitten vol levenskracht en intentie, de vertegenwoordigen de initiërende kracht achter onze creaties.