Tijd is Geld

Tijd is geld Illusie

Door Maya Staaya 13-12-2013

We kunnen er niet omheen, de Financiële crisis, is niet enkel dat, het is tevens een Spirituele crisis. Op Aarde bestaan er krachten, machten, die van licht en die van donker, het is van alle tijden en in deze eindtijd, de volbrenging van de cyclus, die door de Maya’s en overigens alle oude beschavingen beschreven is, zijn we aangekomen in de Nieuwe Tijd.

We zijn een cyclus door van 26.000 jaar en beginnen NU weer op 0 en zoals de Maya’s het noemden de ongeschreven wereld en het is aan ons om deze te schrijven, wij zijn de gene waarop we wachten, wij zijn de gene die de toekomst gaan bepaalden voor de kinderen van onze kinderen. Alles wat niet resoneert met de nieuwe tijd zal vallen en de natuurrampen en crisissen zijn daar om onze ogen te openen, we hebben maar 1 planeet en hierop word Nu keihard gespeeld en er kan maar 1 winnaar zijn.

Het licht of het duister en het is aan ons om daarin te kiezen, af te stemmen. Dit is stemmen in het kwadraat, dit is stemmen op een Minister, een dienaar van het ware VOLK, wij zijn dat volk en kiezen we voor licht of gaan we in het duister verder. Niet morgen niet gisteren maar vandaag en het is nu de Tijd om op te staan en te zeggen, dit niet langer.

Moeder Aarde schreeuwt en roept naar haar kinderen, geven we gehoor aan haar noodkreet of vertellen wij onze kinderen en kleinkinderen later, ja Opa en Oma waren te druk met het systeem dat jullie nu gevangen heeft in stand te houden? We hebben ooit dit systeem gecreëerd om ons te dienen en nu dienen wij het systeem, het is de omgedraaide wereld…

In Oude Tijden werden de goden geëerd, de krachten die ons Universum bij elkaar houden, en waren de grootste en hoogste gebouwen hier op moeder Aarde de Piramides, heilig en opgericht om  het leven te eren. Nu zijn de hoogste gebouwen, de wolkenkrabbers, gebouwen van een nieuwe God  die Bank heet.

Het is zelfs zo dat als er een kindje geboren wordt op Aarde hier in Nederland en je geeft deze aan(alsof het wat misdaan heeft) krijgt deze zijn of haar BSN(BurgerSlaafNummer) en heeft het direct 73.000 euro schuld?! Sommige mensen geloven dat niet maar het is waar, in oude tijden zoals bij de Romeinen, en het systeem waar wij in zitten, werden slaven altijd met HOOFDLETTERS geschreven, als je geluk had, je kon je vrij kopen of werd vrijgesteld dan schreven ze je naam zoals het hoort; Hoofdletter.

Kijk maar eens op al die pasjes die je heb, enkel op je BANKPAS staat jouw naam als slaaf vermeld.  In 2008 liet de ware kracht, een natuurwet, de valse God omvallen en in plaats dat we ons bevrijd voelden handelende onze vertegenwoordigers uit angst en zijn ze nu bezig een Banken Uni te creëren en als deze er is…

Laat ik het zo zeggen in 2008 toen de Banken vielen heeft IJsland in tegenstelling tot Europa gekozen om de banken te laten vallen en de burgers te beschermen in plaats van deze te laten vallen. Je hoort nooit meer iets over IJsland in de media en dat komt omdat het daar nu goed gaat en het is zelfs zo dat de burgers per gezin nu 24.000 euro terug krijgen van de Banken!

Zo had het hier ook gekund als er niet gehandeld was uit angst maar uit liefde, onze ministers zijn allang geen ‘dienaars van het Volk’ meer maar dienaars van de Bank geworden. En de 16 miljard euro die we nu moeten inleveren is enkel rente aan de Bankiers die geld uit lucht creëren en ons in deze ellende hebben gebracht. In de middeleeuwen stond er zelfs de doodstraf op om rente te rekenen, dit omdat dit een parasitair systeem is.

En hoe profetisch en actueel zijn de woorden van de Directeur van de Bank van Engeland Sir Josiah Stamp (1928/1941) Hij zei:

Het moderne banksysteem maakt geld uit het niets. Dit proces is misschien wel de meest verbazingwekkende truc die ooit is uitgevonden. Bankieren is bedacht in onrecht en geboren in zonde. Bankieren bezitten de Aarde. Neem je ze dit af, maar laat je hen de macht om geld te creëren zullen ze met een pennenstreek genoeg geld creëren om het terug te kopen. Neem deze grote macht van ze weg en alle grote fortuinen zoals de mijne zullen verdwijnen, en zouden moeten verdwijnen want dan zou dit een betere en blijere wereld zijn. Maar als je slaaf wilt blijven van de banken en de kosten van je eigen slavernij wilt betalen laat bankiers dan geld blijven creëren en krediet beheren.

Het heeft geen zin om ergens tegen te vechten, de truc is om iets beters uit te vinden wat het oude overbodig maakt en dat is er, wij kunnen werkelijk een verschil van maken. Tot voor kort was er de Blije Bank, maar toen de DNB( in de tweede wereldoorlog werd deze Do Not Believe bank genoemd) de hete adem voelde werden ze verplicht om zich geen Bank meer te noemen en werd alles gewist op het internet van de de Blije bank.

Dus heet het vandaag de Blije B, de B staat voor beweging, voor bewustzijn, en als het aan ons ligt ook voor dat gene wat nodig is in deze nieuwe Tijd, een nieuw systeem die gebouwd is op eerlijkheid en vertrouwen. Om geld weer dat te maken dat wat het is, een middel in plaats van een doel. Help je mee?  Maak het bekend, wordt mede stander of mede eigenaar, bij 10.000 leden hebben we het recht om dit te doen, het is dan ook onze B.

Maya Teachings is sinds het begin een medestander van de Blije B.

Kijkje nemen op de De Blije B?